Egyéb Információk
Hidvégi-Üstös Pál - Tisza futás 2009
Information in English
Jogszabálymódosítás
Kiadványok
Pályázatfigyelő
Polgármestereknek
Programajánló
Résztvevőknek
Sajtószemle
Segítsünk az árvízkárosultaknak!

Az "Agenda 2030 Humánökológiai Kutatóműhely a globális együttélésről" program támogatói:


Szelídvízország - animációs film


Szelídvízország - kiadvány

 Vidékfejlesztési politika alulnézetből

ILD kézikönyv a Tisza-menti ártéri tájgazdálkodás
lehetőségeiről


 Blogok

 
 
 
 

Folyóiratok, könyvek
 

Tiszavölgy

BOKARISZ-füzetek az ártéri tájgazdálkodásról

Szelídvízország - kézikönyv az ártéri tájgazdálkodásról

Zöld utak a Tisza mentén - túratérkép


 Ismeretterjesztő CD

BOKARTISZ: A folyó élete


További kiadványok...


DVD

Kulcs a Tiszához I.-II.

IV. Hagyomány és Természet konferencia

 


 

 Information in English

 


A SZÖVET "Természetközeli vízpótlási módszerek a fenntartható gazdálkodás szolgálatában" (NEA-UN-16-SZ-1524) projektjét a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.


"Fenntartható helyi gazdasági kezdeményezések érdekképviseletének megteremtése és piaci életképességük javítása" című programunk támogatói: 


Működésünket támogatja a Nemzeti Együttműködési Alap Új Nemzedékek jövőjéért kollégiuma
NEA-UN-13-M-1773 JOGSEGÉLY PROGRAMUNK
az Accenture "Képességek a Sikerért 2010" pályázatának támogatásával valósul meg.


Az ártéri tájgazdálkodás megvalósításának helyi lehetőségei a Tisza-mentén programunk a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával valósul meg.


Nemzeti Alkalmazkodási Központ


 KIEMELT AJÁNLATAINK
Köszönjük támogatásuk!


http://www.tiszavilag.eoldal.hu/


 
SZÖVET PROJEKTEK


Árvízvédelem, vízgazdálkodás

WATERISK honlap 

Tisza-vízgyűjtő Monitoring Rendszer


 
TÁMOGATÓINK:
 

 

KvVM - Zöld Forrás 2010


"Élő Tisza" - a Tisza mente tájainak újjáélesztéséért című projektünk támogató

 


 További információ a honlapon olvasható cikkekkel, munkával kapcsolatban:

 

 
 
 

 
 

 

Nem biztos?--2011. 03. 14.

Felhívás az országgyűlési képviselőkhöz
Alulírottak, az ország súlyosan veszélyeztetett természeti kincseiért felelősséget érző állampolgárok döbbenten értesültünk arról, hogy az Országgyűlés elé olyan alkotmánytervezet kerül, amely eltörli a jövő nemzedékek, valamint a kisebbségek és az adatvédelem országgyűlési biztosi intézményét, és nem biztosítja az egészséges környezethez való jogot.
 


Ezért  tisztelettel felhívjuk a képviselők figyelmét az alábbiakra:

1. Az állampolgári jogok védelme, a kisebbségvédelem, az adatvédelem - beleértve a közérdekű adatokhoz való hozzáférés jogának védelmét -, valamint a jövő nemzedékek jogainak védelme ma az állam feladatkörének különösen fontos és érzékeny elemei. Ezek mindegyike sajátos, a többitől eltérő eszközöket és szemléletet kíván, adott esetben ellentmondásba is kerülhetnek egymással, ezért képviseletüket nem láthatja el egyetlen személy.

2. A jövő nemzedékek képviselete demokratikus jogrendünk olyan fejleménye, amely kivívta a világ elismerését, és hazánkat a földi élővilág megmentéséért kibontakozó nemzetközi küzdelem élvonalába helyezte. A négy éve alkotott, más országokban követendő példaként üdvözölt törvény érvénytelenítésével a magyar országgyűlés aláássa saját döntéseinek hitelét. Bár a tervezet az alkotmányt a múlt, a jelen és a jövő magyarjai közötti szerződésnek minősíti, a jövő nemzedékek vonatkozásában ezt a szerződést egyetlen intézményes biztosítékától fosztja meg. A jövő nemzedékek örökségét nem szavakkal, hanem tettekkel kell védeni! Alkotmányos képviseletük megszüntetése nem tekinthető ilyen cselekedetnek.

3. Az egészséges környezethez való jog azonban nem csak a jövő nemzedékeket, hanem a ma élőket is megilleti, legalábbis az 1989 óta hatályos alaptörvény szerint. Semmi sem indokolja, hogy ezt a jogukat elveszítsék, márpedig a tervezet ilyen jogot nem ad, s így megszünteti a környezet védelmével kapcsolatos állami kötelezettségek számonkérhetőségét.

Akik az elmúlt években ismételten felléptek a jövő nemzedékek természeti és kulturális örökségét veszélyeztető kormányzati intézkedések ellen, most kötelességüknek érzik, hogy kijelentsék: nem erre adtak felhatalmazást az új parlamenti többségnek!

Kérjük képviselőinket: ne járuljanak hozzá a korábban elért jogok korlátozásához, se a jövő nemzedékek képviseletét, se a ma élők egészséges környezethez fűződő jogait illetően!

Budapest, 2011 március 13.

Béres Tamás evangélikus lelkész, Karátson Gábor festő, Lányi András filozófus, Nagy Boldizsár nemzetközi jogász, Schneller István építész, Szilvási István orvos, Vida Gábor biológus az MTA tagja, Zlinszky János alkotmányjogász, az AB volt tagja.