A támogatóink
Egyéb Információk
Hidvégi-Üstös Pál - Tisza futás 2009
Information in English
Jogszabálymódosítás
Kiadványok
Pályázatfigyelő
Polgármestereknek
Programajánló
Résztvevőknek
Sajtószemle
Segítsünk az árvízkárosultaknak!


 Az "Agenda 2030 Humánökológiai Kutatóműhely a globális együttélésről" program támogatói:


AJÁNLÓ

Szelídvízország - animációs film


Szelídvízország - kiadvány

ILD kézikönyv a Tisza-menti ártéri tájgazdálkodás
lehetőségeiről


Blogok

 
  

Folyóiratok, könyvek
 

Tiszavölgy

BOKARISZ-füzetek az ártéri tájgazdálkodásról

Szelídvízország - kézikönyv az ártéri tájgazdálkodásról 


Ismeretterjesztő CD

BOKARTISZ: A folyó élete


DVD

Kulcs a Tiszához I.-II.

IV. Hagyomány és Természet konferencia


További kiadványok...

 Information in English


KORÁBBI BANNEREINK

Világörökség törvényt sürget a Környezetvédelmi Bizottság--2007. 12. 14.
Az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága megállapította, hogy az UNESCO világörökség listán szereplő magyarországi területek védtelenek a különféle gazdasági és infrastrukturális fejlesztések káros következményei ellen. Ezért a Bizottság javaslatot fogalmazott meg a kormány felé, hogy alkossa meg a Világörökség Törvényt, és gondoskodjon a szükséges pénzügyi forrásokról.

A greenfo cikke A leghatékonyabb forma egy, a magyarországi feladatokról intézkedő törvény lehet, amely meghatározza a gondozás és a védelem főbb alapelveit és feladatait. Értve ezen a tárcaközi és a térségi együttműködés módját, az egyes helyszínek kezelésének, fenntartásának, működésének és bemutatásának szabályait, a kapcsolódó közigazgatási feladatokat, a feladatokban részes önkormányzatok, tulajdonosok, gazdálkodók, valamint a civilek együttműködésének rendjét

Megengedhetetlen az a jelenlegi állapot, hogy valamennyi, az örökségvédelmi listán szereplő helyszín ki van téve annak, hogy területén a címmel összeegyeztethetetlen fejlesztések előkészítése és megvalósítása történik. Így fennáll a helyszín UNESCO Örökségvédelmi listáról való törlésének veszélye, vagy a veszélyeztetett értékek listájára kerülhetnek. Mindez nemcsak jelentős presztízsveszteséggel, erkölcsi kárral járhat Magyarországra, illetve az érintett helyszínre nézve, hanem anyagi, gazdasági veszteséggel is párosulhat.

A bizottság a megelőzés alapelvének érvényesítése érdekében szükségesnek látja, hogy a Kormány készítse el az UNESCO Világörökség listán szereplő javak kezelését szabályozó törvény tervezetét, és ezt 2008. június 1-ig terjessze be az Országgyűlésnek. A szabályozás terjedjen ki az általános és a helyszínenkénti speciális szabályok megfogalmazására, a védelmi, kezelési tevékenység tervezésének, végrehajtásának és finanszírozásának módjára. A költségvetésben pedig biztosítsa az Egyezményben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokat.

A hazai kulturális és természeti örökségek helyszíneire vonatkozóan a Kormány készítsen értékelő elemzést a gondozás területén 2002-2007. között elért eredményekről, a helyszínt érintő tervezett ipari, infrastrukturális és közlekedési beruházások, fejlesztések társadalmi, gazdasági és környezeti hatásairól, a működés során szerzett tapasztalatokról és a megoldandó problémákról. Az elemzés eredményeit 2008 április 1-ig terjessze az Országgyűlés szakmailag illetékes állandó bizottságai elé. Országgyűlési időszakonként készítsen összefoglaló elemzést, első ízben 2010. december 31-ig, a 2006-2010-es időszakra vonatkozóan a magyar helyszínek megőrzésével, gondozásával kapcsolatos tevékenységről, és azt jelentés formájában terjessze az Országgyűlés elé.

Budapest, 2007. december 13.

Katona Kálmán
elnök


Magyarország világörökségi listára felvett helyszínei az alábbiak:

- Budapest Duna-parti látképe, a Budai Várnegyed, Andrássy út és történelmi környezete (1987. kiterjesztve 2002-ben) kulturális kategória
- Hollókő ófalu és tájkörnyezete (1987.) kulturális kategória
- az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai (1995.) természeti kategória
- az Ezeréves Pannonhalmi Bencés főapátság és természeti környezete (1996.) kulturális kategória
- Hortobágyi Nemzeti Park – A puszta (1999.) kulturális kategória, kultúrtáj
- Pécsi ókeresztény sírkamrák (2000.) kulturális kategória
- Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj (2000.) kulturális kategória
- Tokaj Történelmi Borvidék (2002.) kulturális kategória, kultúrtáj
Forrás: Az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottságának Közleménye