Egyéb Információk
Hidvégi-Üstös Pál - Tisza futás 2009
Information in English
Jogszabálymódosítás
Kiadványok
Pályázatfigyelő
Polgármestereknek
Programajánló
Résztvevőknek
Sajtószemle
Segítsünk az árvízkárosultaknak!

Az "Agenda 2030 Humánökológiai Kutatóműhely a globális együttélésről" program támogatói:


Szelídvízország - animációs film


Szelídvízország - kiadvány

 Vidékfejlesztési politika alulnézetből

ILD kézikönyv a Tisza-menti ártéri tájgazdálkodás
lehetőségeiről


 Blogok

 
 
 
 

Folyóiratok, könyvek
 

Tiszavölgy

BOKARISZ-füzetek az ártéri tájgazdálkodásról

Szelídvízország - kézikönyv az ártéri tájgazdálkodásról

Zöld utak a Tisza mentén - túratérkép


 Ismeretterjesztő CD

BOKARTISZ: A folyó élete


További kiadványok...


DVD

Kulcs a Tiszához I.-II.

IV. Hagyomány és Természet konferencia

 


 

 Information in English

 


A SZÖVET "Természetközeli vízpótlási módszerek a fenntartható gazdálkodás szolgálatában" (NEA-UN-16-SZ-1524) projektjét a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.


"Fenntartható helyi gazdasági kezdeményezések érdekképviseletének megteremtése és piaci életképességük javítása" című programunk támogatói: 


Működésünket támogatja a Nemzeti Együttműködési Alap Új Nemzedékek jövőjéért kollégiuma
NEA-UN-13-M-1773 JOGSEGÉLY PROGRAMUNK
az Accenture "Képességek a Sikerért 2010" pályázatának támogatásával valósul meg.


Az ártéri tájgazdálkodás megvalósításának helyi lehetőségei a Tisza-mentén programunk a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával valósul meg.


Nemzeti Alkalmazkodási Központ


 KIEMELT AJÁNLATAINK
Köszönjük támogatásuk!


http://www.tiszavilag.eoldal.hu/


 
SZÖVET PROJEKTEK


Árvízvédelem, vízgazdálkodás

WATERISK honlap 

Tisza-vízgyűjtő Monitoring Rendszer


 
TÁMOGATÓINK:
 

 

KvVM - Zöld Forrás 2010


"Élő Tisza" - a Tisza mente tájainak újjáélesztéséért című projektünk támogató

 


 További információ a honlapon olvasható cikkekkel, munkával kapcsolatban:

 

 
 
 

 
 

 

V. HAGYOMÁNY ÉS TERMÉSZET KONFERENCIA - Energiagazdálkodás és lakótér a hagyományos kultúrában--2009. 02. 05.
 
A Hagyományok Háza, a KVVM Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkársága, valamint a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum szeretettel meghívja az érdeklődőket a V. Hagyomány és Természet Energiagazdálkodás és lakótér a hagyományos kultúrában című konferenciára, melynek helyszíne: Hagyományok Háza színházterem (1011 Budapest, Corvin tér 8.), időpontja: 2009. február 24. (kedd).


A Hagyományok Háza, mint a Kárpát-medencei néphagyományok ápolására létrehozott nemzeti intézmény, felismerve a hagyományos kultúrák természetvédelemben betöltött szerepét, újrateremtésének fontosságát, 2003-ban kezdeményezte a természetvédelemmel közös konferenciasorozat elindítását. Az immár ötödik alkalommal megrendezésre kerülő rendezvényt a Hagyomány és Természet konferencia néven indítottuk útjára.


Az első sikeres budapesti rendezvényt követően, amely az egész társadalmat érintő, égető problémákra és azok összetett, soktényezős okaira irányította rá a figyelmet, a másodikat már tematikus módon szerveztük meg.

A 2004-ben, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban megtartott második tanácskozás a hagyományos állattartás természetmegóvó szerepével, a pásztorok szellemi örökségének természetvédelemben is hasznosítható tapasztalataival, a magyar külterjes állattenyésztés és a pásztorrend kialakulásának tanulságaival foglalkozott.

2005-ben a kecskeméti Természet Házában és Tiszaalpáron megtartott harmadik rendezvény központi témája az ember és a vizek világának viszonya volt. Felelevenítettük, hogyan védték ki a tradicionális közösségek az árvizek veszélyét, hagyományos gazdálkodásukkal miként hasznosították a vízjárta területeket és kerestük az utóbbi évek pusztító árvizeinek okait. A múlt tapasztalataiból okulva arra irányítottuk rá a figyelmet, hogyan lehetne a jelenkor követelményei szerint újjáéleszteni az ártéri tájgazdálkodást.

A negyedik rendezvény témájaként egy átfogó, ugyanakkor egyre aktuálisabb problémakört választottunk. A biológiai sokféleség és a kulturális sokféleség összefüggéseiről, az emberi társadalmat fenntartó, megtartó szerepéről volt szó a délelőtti előadásokon. Délután a kulturális-, és biodiverzitásról illetve a helyi termékek fejlesztésének és értékesítésének lehetőségeiről két szekcióban folytatódott szűkebb körben a párbeszéd. A konferencia időtartama alatt az „Élő Tiszáért” program Tisza-menti akciócsoportjai, valamint a konferencián résztvevő más kezdeményezések helyi termékeiből tartottak bemutatót és vásárt.

Az ötödik tanácskozást a Hagyományok Háza, a KVVM Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárságával, valamint a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeummal közösen szervezi.

A 2009. február 24-én, jégtörő Mátyás napján esedékes rendezvény egy aktuális témakörben, a népi építészet és a hagyományos energiagazdálkodás viszonyának kérdésében keresi a természetvédelem, illetve a környezetmegőrzés szempontjából is megfontolandó alternatívákat.

           

       Az energiagazdálkodás napjaink társadalmi vitáinak talán legtöbbet emlegetett témaköre. A hagyományos kultúrában kialakult energiagazdálkodási eljárások a takarékosság és a gazdaságosság elvét követve, a mindennapi életben a „boldogulás” hatékonyságának követelményei szerint alakultak. A lakótér megfelelő ergonómiai arányainak kiképezése, az építőanyagok hőszigetelésének biztosítása, a tüzelőberendezések energiafelhasználásának optimális kialakítása mind-mind a hagyományos kultúrában élő ember célszerű igyekezetét mutatják. Számos néprajzi tanulmány kimutatta, hogy a hagyományos lakáskultúra energiagazdálkodásának különféle technikai megoldásai segíteni tudták ember és természet fenntartható egyensúlyát.


            Úgy gondoljuk, a jelenkor egyre mélyülő, energiaválságot vizionáló polémiáiban a hagyományos kultúrában kialakult, ez irányú tapasztalatok útmutatást nyújthatnak a lehetséges alternatívák kidolgozásához. Éppen ezért tartjuk kiemelten fontosnak, hogy a természetvédelemmel és a hagyományos kultúrával foglalkozó szakemberek immár hagyományos éves közös tanácskozásukat ez alkalommal a hagyomány és az energiagazdálkodás kapcsolatának szenteljék, és közösen mutassanak rá az ezen a téren kialakult természetkímélő eljárásokra.

 

 

Tanácskozásunk minden érdeklődő számára nyitott, a belépés ingyenes. Kérjük, hogy részvételi szándékát február 20-ig az alábbi jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével jelezni szíveskedjen: Agócs Gergely, Hagyományok Háza, 1011 Budapest, Corvin tér 8. e-mail: agocs.gergely@hagyomanyokhaza.hu, Fax: 225-6077, 201-5017.


A jelentkezési lap és a meghívó alább letölthető.

Letölthető anyagok:
      V. Hagyomány és természet konferencia - meghívó
      V. Hagyomány és természet konferencia - leírás és jelentkezési lap