Egyéb Információk
Hidvégi-Üstös Pál - Tisza futás 2009
Information in English
Jogszabálymódosítás
Kiadványok
Pályázatfigyelő
Polgármestereknek
Programajánló
Résztvevőknek
Sajtószemle
Segítsünk az árvízkárosultaknak!

Az "Agenda 2030 Humánökológiai Kutatóműhely a globális együttélésről" program támogatói:


Szelídvízország - animációs film


Szelídvízország - kiadvány

 Vidékfejlesztési politika alulnézetből

ILD kézikönyv a Tisza-menti ártéri tájgazdálkodás
lehetőségeiről


 Blogok

 
 
 
 

Folyóiratok, könyvek
 

Tiszavölgy

BOKARISZ-füzetek az ártéri tájgazdálkodásról

Szelídvízország - kézikönyv az ártéri tájgazdálkodásról

Zöld utak a Tisza mentén - túratérkép


 Ismeretterjesztő CD

BOKARTISZ: A folyó élete


További kiadványok...


DVD

Kulcs a Tiszához I.-II.

IV. Hagyomány és Természet konferencia

 


 

 Information in English

 


A SZÖVET "Természetközeli vízpótlási módszerek a fenntartható gazdálkodás szolgálatában" (NEA-UN-16-SZ-1524) projektjét a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.


"Fenntartható helyi gazdasági kezdeményezések érdekképviseletének megteremtése és piaci életképességük javítása" című programunk támogatói: 


Működésünket támogatja a Nemzeti Együttműködési Alap Új Nemzedékek jövőjéért kollégiuma
NEA-UN-13-M-1773 JOGSEGÉLY PROGRAMUNK
az Accenture "Képességek a Sikerért 2010" pályázatának támogatásával valósul meg.


Az ártéri tájgazdálkodás megvalósításának helyi lehetőségei a Tisza-mentén programunk a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával valósul meg.


Nemzeti Alkalmazkodási Központ


 KIEMELT AJÁNLATAINK
Köszönjük támogatásuk!


http://www.tiszavilag.eoldal.hu/


 
SZÖVET PROJEKTEK


Árvízvédelem, vízgazdálkodás

WATERISK honlap 

Tisza-vízgyűjtő Monitoring Rendszer


 
TÁMOGATÓINK:
 

 

KvVM - Zöld Forrás 2010


"Élő Tisza" - a Tisza mente tájainak újjáélesztéséért című projektünk támogató

 


 További információ a honlapon olvasható cikkekkel, munkával kapcsolatban:

 

 
 
 

 
 

 

Megjelent a szálláshely rendelet--2009. 10. 24.
 
Kedden kihirdették a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X .20.) Korm. rendeletet.

 

Az új jogszabály elérhető és letölthető: www.magyarkozlony.hu / Letöltések menüpont alatt, valamint a Belügyi Közlöny Turizmus részének novemberi számban is olvasható lesz. A rendelet a kihirdetését követő 5. napon, tehát október 25-én vasárnap lép hatályba, így a gyakorlatban jövő hétfőtől már alkalmazni lehet az új engedélyek kiadását - tájékoztatta a Napi Turizmust Gyenizse Dorottya, a Turisztikai Szakállamtitkárság főtanácsosa.

A minősítő rendszer védjegy rendszerként történő jövőbeni működésével kapcsolatban további egyeztetések zajlanak. November 2-án kerül sor a Turisztikai Szakállamtitkárságon az érintett szakmai szövetségekkel, valamint a Magyar Szabadalmi Hivatal szakértőivel egy egyeztetésre, ahol kifejezetten már az új védjegyek bejegyzésével kapcsolatos eljárási rendet és kérdéseket tekintik át. Természetesen a védjegy alkalmazása nem kötelező, így annak bevezetése és működtetése az érintett szakmai szövetségek döntése.

Az új jogszabály tartalmi főbb elemei:

A belső piaci szolgáltatásokról szóló EK irányelv alapján a tagállamoknak, így hazánknak is az engedélyezési rendszereket felül kell vizsgálni, és a szükséges jogszabály-módosításokat 2009. december 28-áig el kell végezni. Az Irányelv a szálláshelyek tekintetében a kereskedelmi szálláshelyek és magánszálláshelyek engedélyezéséről és minősítéséről szóló rendeletek felülvizsgálatát tette szükségessé.

A hatályos, szálláshelyekre vonatkozó jogszabályok helyett a jövőben egy közös kormányrendelet szabályozza a szálláshelyeket. Az új szabályozás eredményeként megszűnik a jelenlegi kereskedelmi- és magánszálláshely szolgáltatás közötti különbség mivel létesítményhez kötött engedélyeztetési eljárás valósul meg. Ennek indoka, hogy az EK irányelv alapján 2009. december 31. után már nem írható elő előzetes engedélyeztetési eljárás a szolgáltatói tevékenység folytatására.

Az új jogszabály a szálláshelyek engedélyezését és nyilvántartását a települési jegyző hatáskörébe helyezi. A szálláshelyek kormányrendeletben előírt minimális engedélyezési és üzemeltetési feltételeit a jegyző, a fogyasztóvédelmi előírások teljesülését (pl. feltüntetés esetén kategóriába sorolással kapcsolatos tájékoztatás) a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a jövőben a külön fogyasztóvédelmi jogszabályok alapján.

A jelenleg működő szálláshelyek esetében a szolgáltatóknak nem kell új engedélyezési és minősítő eljárást kérelmezniük, amíg a meglévő engedélyük hatályban van.

A szálláshelyek minősítési, osztályba sorolási jelenlegi rendszere alapjaiban megváltozik. A kötelező, jogszabályon alapuló önminősítés helyett tanúsító védjegy rendszer létrehozására kerül sor a turizmusért felelős tárca koordinálásával, melyben a minősítő és ellenőrző szerepet az érintett szakmai szervezetek látják el. Az új minősítő rendszer alapvető előnye, hogy a kijelölt érintett szakmai szervezet rendszeresen ellenőrizni fogja a besorolás megalapozottságát, a követelmények teljesítését. Amennyiben egy szálláshely megalapozatlanul alkalmazza a védjegyrendszer szerinti besorolást, akkor szankcióval lehet sújtani a megtévesztő gyakorlatot.

A szakmai szövetségek közreműködésével kialakított védjegyrendszer létrejöttéig (várhatóan 2010 első féléve) a kormányrendelet hatálybalépése után működésüket megkezdő szálláshely szolgáltatók a régi feltételek alapján minősíthetik szálláshelyüket. Az egyes szálláshelytípusok minősítésére létrehozandó tanúsító védjegy alapvető célja a minőségi szálláshely-szolgáltatás előmozdítása érdekében a minőségi turizmus követelményeinek és a tudatos fogyasztó (turista) igényeinek megfelelő minősítési rendszer kialakítása.

Forrás: Turizmus Online