Egyéb Információk
Hidvégi-Üstös Pál - Tisza futás 2009
Information in English
Jogszabálymódosítás
Kiadványok
Pályázatfigyelő
Polgármestereknek
Programajánló
Résztvevőknek
Sajtószemle
Segítsünk az árvízkárosultaknak!

Az "Agenda 2030 Humánökológiai Kutatóműhely a globális együttélésről" program támogatói:


Szelídvízország - animációs film


Szelídvízország - kiadvány

 Vidékfejlesztési politika alulnézetből

ILD kézikönyv a Tisza-menti ártéri tájgazdálkodás
lehetőségeiről


 Blogok

 
 
 
 

Folyóiratok, könyvek
 

Tiszavölgy

BOKARISZ-füzetek az ártéri tájgazdálkodásról

Szelídvízország - kézikönyv az ártéri tájgazdálkodásról

Zöld utak a Tisza mentén - túratérkép


 Ismeretterjesztő CD

BOKARTISZ: A folyó élete


További kiadványok...


DVD

Kulcs a Tiszához I.-II.

IV. Hagyomány és Természet konferencia

 


 

 Information in English

 


A SZÖVET "Természetközeli vízpótlási módszerek a fenntartható gazdálkodás szolgálatában" (NEA-UN-16-SZ-1524) projektjét a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.


"Fenntartható helyi gazdasági kezdeményezések érdekképviseletének megteremtése és piaci életképességük javítása" című programunk támogatói: 


Működésünket támogatja a Nemzeti Együttműködési Alap Új Nemzedékek jövőjéért kollégiuma
NEA-UN-13-M-1773 JOGSEGÉLY PROGRAMUNK
az Accenture "Képességek a Sikerért 2010" pályázatának támogatásával valósul meg.


Az ártéri tájgazdálkodás megvalósításának helyi lehetőségei a Tisza-mentén programunk a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával valósul meg.


Nemzeti Alkalmazkodási Központ


 KIEMELT AJÁNLATAINK
Köszönjük támogatásuk!


http://www.tiszavilag.eoldal.hu/


 
SZÖVET PROJEKTEK


Árvízvédelem, vízgazdálkodás

WATERISK honlap 

Tisza-vízgyűjtő Monitoring Rendszer


 
TÁMOGATÓINK:
 

 

KvVM - Zöld Forrás 2010


"Élő Tisza" - a Tisza mente tájainak újjáélesztéséért című projektünk támogató

 


 További információ a honlapon olvasható cikkekkel, munkával kapcsolatban:

 

 
 
 

 
 

 

Megfeneklik-e a Vásárhelyi-terv?--2006. 03. 10. --> 2006. 03. 10.
Nagykörű, 2006. március 10.  Memorandum a Tiszáról címmel hozták nyilvánosságra közös állásfoglalásukat Tisza-menti önkormányzatok, folyó mentén élő gazdálkodók, a Tiszáért dolgozó civil szervezetek, kutatók. A dokumentum leszögezi, hogy a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (VTT) című állami fejlesztési program csak akkor segíthet a Tisza mentén élők sorsán, ha az árvízvédelmi, vidékfejlesztési és természetvédelmi szempontokat egyforma súllyal veszi figyelembe. A 2003-mas bíztató kezdet után azonban a hangsúlyok átkerültek az árvízvédelemre, a fenntartható gazdálkodást szolgáló fejlesztési célok szinte teljesen eltűntek. 
A Memorandum kezdeményezői között találjuk a VTT Önkormányzati Tanácsot, mely a programmal érintett 42 önkormányzatot képviseli, a WWF Magyarországot, a Borsodi Mezőség Gazdakört és Aradi Csabát, a Debreceni Egyetem címzetes docensét. A Memorandumhoz 23 civil szervezet, 27 gazdálkodó, illetve gazdálkodó szervezet, 4 önkormányzati társulás, 31 önkormányzat, a tudomány 17 képviselője és 19 egyéni támogató csatlakozott.

Figeczky Gábor, a WWF Magyarország programvezetője a Memorandum követelései közül kiemelte: – Álláspontunk szerint a VTT megvalósítása során a természetközeli módszerekkel folytatott vízmegtartó vízgazdálkodás elveit kell szem előtt tartani. Ennek megfelelően biztosítani kell, hogy az árvizekkel érkező víztöbbletből a folyó mentén minél nagyobb területeken lehessen tájhasználat váltást megvalósítani. Az ártéri tájgazdálkodás alapja a vízvisszatartás és a vízpótlás. E természetkímélő tájhasználati rendszer bevezetéséhez biztosítani kell az agrár-környezetgazdálkodási zonális kifizetéseket. Az aláírók elutasítanak minden olyan koncepciót, mely a három prioritás közül egynek (pl. árvízvédelem) rendeli alá a VTT megvalósítását.

Veres Nándor, a VTT Önkormányzati Szövetség képviselője így fogalmazta meg az állásfoglalás kibocsátásának célját: – A Memorandum a Tiszáról című dokumentum aláírói és az Élő Tiszáért Szövetség szervezőbizottsága garanciákat szeretnének elérni a potenciális kormánypártoknál a Vásárhelyi Terv megvalósítása, annak kiterjesztése érdekében. A VTT-t integrált vidékfejlesztési programként kell megvalósítani a Tisza-mentén. Ennek hiányában a VTT nem a Tisza-mentén élők megélhetésének javítását szolgálja, ezért jelentős társadalmi ellenállásba fog ütközni, melynek felelősségét a kormányzó pártoknak kell vállalni.

Az Élő Tisza Szövetség szervezőbizottsága az illetékes minisztériumokat is tájékoztatja a Memorandumban foglaltakról és tárgyalást kezdeményeznek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv komplex Tisza-programjáról. A Szövetség szervezői tárgyalást kezdeményeznek a lehetséges kormánypártokkal, hogy garanciákat kapjanak arra: a pártok a Tisza-mente integrált vidékfejlesztése iránt elkötelezettek.

További információ:

Veres Nándor, VTT Önkormányzati Tanács, 06-30-382-2697
Figeczky Gábor, WWF Magyarország, 06-30-678-5398
Letölthető anyagok:
      Kísérőlevél, minisztériumok
      Kísérőlevél, pártok
      Memorandum a Tiszáról