A közelmúlt földbérleti pályázatainak hatása a gazdálkodók együttműködésére a Borsodi Mezőségben

 

Kajner Péter

 

A 2010-ben meghirdetett új vidékpolitikai irány a helyi közösségek, családi gazdaságok, kis- és közepes birtokok megerősítését tűzte zászlajára. Az állami földbérleti pályázatok eredményeinek visszásságai azonban megkérdőjelezték, hogy mindez mennyire érvényesül a gyakorlatban. Az ELTE TáTK Humánökológia Mesterszakának hallgatóival a Borsodi Mezőségben az elmúlt öt évben lefolytatott földbérleti pályázatok hatásait vizsgáltuk közelebbről. A terület nagy részét kitevő Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet földjeinek többsége a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében van. A BNPI a helyi földek java részét haszonbérbe adja, így meghatározó jelentőségű szereplő a térség gazdálkodásában. A Borsodi Mezőség Gazdakör Egyesület a helyi termelők együttműködésének legjelentősebb szervezete az ezredforduló óta. 2011-ben, több mint egy évtizednyi pereskedés után egy olasz befektető használatából visszakerült a BNPI-hez közel 4000 ha terület. Ennek haszonbérbe adására még abban az évben a BNPI a Gazdakör és a helyi közösség bevonásával mintaértékűnek szánt föld haszonbérleti pályázati felhívást készített. A kiírást azonban visszavonták, majd eltérő feltételekkel új felhívás jelent meg. Az első kört követő pályázatokra jellemző, hogy a helyiek bevonása nélkül, központosított feltételekkel kerültek kiírásra. A helyiekkel folytatott interjúk és forrásmunkák alapján azt elemeztük, hogy a folyamat milyen hatást gyakorolt a helyi közösség, első sorban a gazdálkodók lehetőségeire, együttműködésére. A központosított pályáztatási rendszer a helyiek számára átláthatatlanná, kiszámíthatatlanná vált, az eredmények mögött sokan politikai összefonódásokat is sejtenek. Mindez, illetve a többségében rövid időtávra kötött bérleti szerződések a hosszú távú tervezés lehetőségeit rontották, és a gazdálkodók közötti együttműködési mintázatokat drasztikusan erodálták.

 

 

 

 

Jelen absztrakt megjelent az alábbi kötetben:

Gábriel Dóra – Kund Attila – Tibori Timea – Paksi Veronika (szerk.): A bizonytalanság szociológiája. A Magyar Szociológiai Társaság és az ELTE Társadalomtudományi Kar konferenciája Hankiss Elemér emlékére. Budapest, 2015. november 19-21. Absztraktfüzet (CD-formátum). Kiadó: Magyar Szociológiai Társaság, 2015.

 

A konferencián bemutatott PPT-vetítés ide kattintva letölthető.


elofalu_1_cimlap.JPG