SZÖVET közgyűlés

Tisztelt Tagtársam! Tisztelt Érdeklődő!

Szeretettel meghívom a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület közgyűlésére!

A közgyűlés a járványügyi helyzetre való tekintettel elektronikus hírközlő eszköz útján lesz megtartva. A részvétel regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát kérjük, jelezze e-mailen, itt: elnok@elotisza.hu

A közgyűlés ideje: 2020. október 22. (csütörtök), 17.00–20.00

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés ideje: 2020. október 26., 17.00–20.00

A közgyűlésen, illetve a megismételt közgyűlésen való részvételhez szükséges linket a regisztrált résztvevőknek e-mailen küldjük meg.

Tervezett napirend
1. A SZÖVET 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának ismertetése és vitája
A beszámoló tervezete alább letölthető.
2. A SZÖVET további működésére vonatkozó tervek, ötletek megvitatása
3. Elnökségi tag választása
4. Egyebek

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50%-a + 1 fő tag megjelent. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes egyszerű és minősített döntésekben egyaránt.

A hiányzó egy elnökségi tag személyére jelölések a szavazás megkezdéséig leadhatók.

A SZÖVET működésében fontos szerepe van a tagdíjaknak. Az egyesületi tagdíj összege évi 1000 Ft magánszemélyeknek, és évi 2000 Ft jogi személyeknek. Kérjük, hogy éves tagdíját legkésőbb a közgyűlés napjáig banki utalással szíveskedjen befizetni (Szövetség az Élő Tiszáért; 5065 Nagykörű, Zrínyi u. 5., bankszámlaszám: 69400324-10001215-00000000, közlemény: „tagdíj”). A tagdíj befizetésének fontosságára a tavalyi közgyűlési meghívónkban is felhívtuk a figyelmet. Alapszabályunk értelmében a tagdíj megfizetésének egy éven túli, felszólítás ellenére történő elmaradását az Elnökség kilépésnek minősíti és az elnök írásban erről a tényről értesíti a tagot.

Szeretettel várjuk első virtuális közgyűlésünkön!

Nagykörű, 2020. október 7.

Üdvözlettel:

Balogh Péter s.k.
Szövetség az Élő Tiszáért
elnök

Kapcsolódó dokumentumok