A belügyminiszter és a víztározók

 

A kormány szervezett állami feladatnak tartja az aszály megelőzésében és kezelésében való részvételt, valamint a vízhiányos időszakban kiemelten jelentkező öntözési problémák megoldását is, ezért egy tegnap megjelent kormányhatározat a korlátozottan forgalomképes és forgalomképes állami tulajdonban lévő vízfolyások és vízilétesítmények vagyonkezelését és üzemeltetését is állami feladattá teszi.

A Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelent kormányhatározat szerint a kabinet ezért felhívja a belügyminisztert, hogy a vidékfejlesztési miniszter bevonásával készítsen előterjesztést a témában. Ebben a tárcavezetőnek be kell mutatnia a feladat végrehajtásához szükséges műszaki, infrastrukturális feltételrendszert, a humánerőforrásokat, a pénzügyi erőforrásokat. Továbbá javaslatot kell tennie a feladat végrehajtását biztosító igazgatási szervnek az államigazgatási szervezetrendszerben történő elhelyezésére, valamint az állami feladatellátás érdekében szükséges jogszabályok módosítására is.

A határozat felhívja a belügy- és a vidékfejlesztési minisztert figyelmét: legyenek tekintettel arra – a fenti feladatok megoldása során -, hogy a szervezetrendszernek 2013. július 1-jétől folyamatosan működnie kell. A működés során pedig – a vízilétesítmények üzemeltetésének költségét nem érintve – az érdekeltek számára ingyenesen biztosítani kell a mezőgazdasági célú vízigénybevétel lehetőségét. Ez utóbbi feladatok végrehatásáért a belügy- és a vidékfejlesztési miniszter közösen felel. A belügyminiszternek ugyanakkor ezen túlmenően még ki kell dolgoznia a 2014-ig üzembe helyezhető sík- és dombvidéki tározók megvalósításának pénzügyi feltételrendszerét is.
 

Forrás: Greenfo.hu

Kapcsolódó dokumentumok