A Fidesz vidékfejlesztési munkacsoportjának 21 pontja

Erőteljes agrárszabályozásbeli változásokat igényel a Fidesz országgyűlési frakciójának vidékfejlesztési munkacsoportja Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisztertől. A 21 fő- és több alpontban összefoglalt listát teljes terjedelmében közöljük.

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési KépviselőcsoportVidékfejlesztési Munkacsoport

A mezőgazdaságot érintő problémák és kérdések


1. Foglalkoztatás               
A mezőgazdasági idénymunka szabályozása           
Fiatal szakember program           
Egységes mezőgazdasági vállalkozások rendszerének új szabályozása     

Feldolgozóipar bővítése           
Közmunka mezőgazdaságra való kiterjesztése
Vissza nem térítendő támogatás a KKV szektornak

2. A feketegazdaság elleni fellépés           
Áruforgalmazás szabályozása           
A közvetítő kereskedők ÁFÁ-val kapcsolatos felelőssége  

Szigorúbb ellenőrzések, büntetések           
A feketekereskedelem visszaszorítása a kis cégeknél is

3. Piacépítés, piacvédelem           
Állami intézményfejlesztés          
Szövetkezeti törvény módosítása
A termelői/beszállítói oldal védelme a szupermarket láncok erőfölényével szemben

Importáru beszállításakor arányos környezetterhelési díj
A kistermelői értékesítés szabályai a jövedéki termékekre vonatkozóan
A helyi piacok műszaki, technológiai előírásainak újra gondolása
Környezetterhelési díjat nyilvántartó rendszer
Központi ár- és piacfigyelő rendszer kialakítása
Direkt értékesítési rendszer kialakításának segítése
Hatékony állategészségügyi és minőség-ellenőrzés a külföldről érkező élelmiszereknél
Állattenyésztés fejlesztése, piacvédelem
Magyar áruk piacra jutásának segítése
Termésbecslések titkosítása
A helyi piacokon a nepperek visszaszorítása, kaucióminden import  élelmiszer ellenőrzésére az első betárolási helyen,
Az élelmiszerek ún. nyomon követése

4. HitelezésVidék Bankja létrehozása
Hitelfeltételek integrációja
Termelői összefogásHosszú távú (18-20 év) finanszírozási rendszer
Gazdák biztosító szövetkezete
Állami támogatás a mezőgazdasági biztosításoknak
Közraktározás szabályainak szigorítása

5. Szerződésekből származó követelések behajtásával kapcsolatos nehézségek:
Jogszabály szigorításával meg kell gátolni, hogy a felvásárlókat a termelők finanszírozzák az átvett termékek ellenértékének a visszatartásával. A vevő fizesse meg az ÁFA-t és a büntetést

6. Az input anyagok beszerzésével összefüggő problémák:
Közbeszerzési rendszer felülvizsgálata.
A közétkeztetést a helyi alapanyag termelőkre kell alapozni.
A közraktárak igénybevételével az államnak a felvásárlásban szerepet kell vállalni
TÉSZEK helyzetének konszolidálása.
Ha őstermelő árul a helyi piacon, ne kelljen számlát vagy nyugtát adnia.

7. A földhasználati és tulajdoni viszonyokból adódó problémák:
A termőföldről szóló törvény módosítása
A földmoratórium fenntartása.
Zsebszerződések felderítése, feldolgozása.
Földhasználat,föld adás-vétel bonyolult és bürokratikus eljárásainak egyszerűsítése.
Az MVH bürokratikus működésének egyszerűsítése.
Földhasználati bejelentés legyen ingyenes.
Iparűzési adó helyett egységes és méltányos földadó.
A magyar magánszemélyek 300 ha helyett 500 ha területig vásárolhassanak.
Földügyi szakigazgatás felülvizsgálata
Külterületi utak visszaállítása.
Zártkertekből mezőgazdasági területté átminősített földrészletek belterületbe vonása esetén ne kelljen földvédelmi  járulékot fizetni.
A megyei területrendezési  tervek felülvizsgálata.
AKG módosítása, életszerűvé tétele. „Madárodú” lobbi letörése.
A Nemzeti Parkok és a gazdák viszonyának újragondolása.
A mezőgazdasággal életvitelszerűen foglalkozó természetes személyek legyenek az elővásárlási és az elő-haszonbérleti jog kedvezményezettjei.
Osztatlan közös földterületek kimérésének támogatása.
Az egymásra rajzolt táblák kiszűrése a módosítási időszakban.
A területalapú kérelmek benyújtása után, az adott blokk támogatható területét visszamenőleg ne változtassa meg.
Birtokrendezésre van szükség önkéntes elven
A birtokhasznosítási bizottságoknak csak látszólagos szerepük van        

A földhivatalok a már régen fel nem lelhető tulajdonosokat is nyilvántartják.
Birtokívek rendszerének visszaállítása könnyítené az ügyfelek dolgát
Kallódó, tulajdonos nélküli hrsz.-ok ügyét rendezni kell.
Sok út és árok van papíron, már nem létező termelőszövetkezetek tulajdonában.
Az MVH a nem támogatható területek határainak koordinátáit titkosan kezeli.

8. Averseny szabadság, tisztességtelen piaci magatartás problémái:           

A magyar termék versenypozíciójának biztosítása.
A felvásárlók kartellba tömörülésének tilalma.
Élelmiszerbiztonsági díj bevezetése.
Védőárak kialakítása a növénytermesztésben.

9. A pályázati kiírásokkal kapcsolatos vélemények:           
A pályázati kiírásban háttérbe szorulnak  a termelői csoportok.
Állatbetegség mentesítését segítő támogatások.
Állategészségügyi feladatok segítése.
Földalapú támogatás hazai részének visszaállítása szükséges.
Állattenyésztés fejlesztését célzó beruházási programok indítása.
Földalapú támogatások kifizetésének előrehozása, felgyorsítása.
Géptámogatásoknál a Magyarországon gyártott termékeket preferálni kell.
Az egy gazdaságnak nyújtható támogatási összeget limitálni kell.
A 2006. évi történelmi bázistörvényt azonnal el kell törölni.
Az állattartók normatív támogatását marhalevelek illetve a hatósági állatorvos igazolása alapján kapják meg.
A Leader program felülvizsgálata, újjászervezése.
Az előző kormány által „szerkezetátalakítási támogatás”-ként kiosztott támogatások vizsgálata.
A pályázatoknál az MVH közvetlenül fizesse az önerő feletti részt.

10. A feldolgozóipar megszűnésének következményei:
A kapacitást kiváltó feldolgozóipari felvásárlásoknál vissza kell állítani az eredeti állapotot.
Termelői tulajdonú feldolgozók szükségesek, teljes vertikális integrációval.

11. A működést segítő beruházásokkal kapcsolatos vélemények:           

Tárolóterek bővítésének finanszírozása           
Kamarai rendszerben működő, kötelező tagságú termékpálya szervezet létrehozása.          
 Falugazdász hálózat megerősítése.           
Az Agrárgazdasági Kamaráról külön törvényt kell alkotni.           
Az ellenőrzési díjtételrendszer átalakítása.           
A falugazdák ellenőrzési jogosítványait kibővíteni.          

12. A marketing tevékenység fejlesztésének szükségessége:           

Másodlagos szövetkezeti marketing rendszerek létrehozásának kívánalma időszerű.
Piacvédelem.
AMC szükségessége.

13. Az agrárium fejlődésével kapcsolatos észrevételek:           
A szőlők kivágásának folyamatát meg kellene gátolni.           
A BÉSZ-ek támogatását vissza kellene állítani.
Agrárszakképzés támogatása.
Háttéripari kereskedelmi tevékenységek áttekintése.
Az állattenyésztés részesedést a mezőgazdaságban újból 55% fölé kellene emelni.
Az üzletláncok agresszív üzletpolitikáját vissza kell szorítani.
Nyugati melléktermékek kiszűrése.
Új agrárbiztosítási rendszer kidolgozása.
Virág és dísznövénytermesztéssel foglalkozó őstermelők 250 ezer forintos bevételi korlátozásának eltörlése.
Az őstermelői kompenzációs felár 12 %-ról 25 %-ra emelkedjen

14. A hivatali adminisztrációval kapcsolatos észrevétel:
Az MVH működése túlbürokratizált.
Hatósági állatorvosok országos informatikai hálózatának létrehozása.
Egységes szakágazati információs rendszer a termékpályák áttekinthetőségéért.
Adminisztrációs tevékenységek egyszerűsítése.Számos papíralapú és számítógépes lejelentés szükségességének felülvizsgálata.
Villamos-energia vételezésével kapcsolatos engedélyezési eljárást radikálisan kell egyszerűsíteni.
Jelenleg az igénybejelentéstől számított idő a vételezésig kb. 24 hónap.
Kútfúrás engedélyeztetése.
Egyszerűbb szabályozás, hatáskörök tisztázása.
A kifizetések határidejét a törvényi lehetőségek első napjaira kellene előrehozni. 

15. Az önkormányzatokkal való kapcsolattartásból adódó teendők:           

Helyi termékek, piacokon történő értékesítésének kialakítása.
A települési állattartási rendeletek egyszerűsítése.

16. Hatóságokkal kapcsolatos észrevételek:
Az egész jogszabályozást le kell egyszerűsíteni.
Az MgSzH olyan alacsony hatékonyságú és alacsony szakmai minőségű szervezetté vált ami alapjában kérdőjelezi meg a fenntartásának indokoltságát..
Az állategészségügyi szolgálat szervezeti önállóságának visszaállítása.
Valamennyi igazgató főállatorvosi munkakört ismét meg kell pályáztatni.
A másodlagos élelmiszervizsgálat végrehajtására a jelenlegi hatósági szolgálat személyi állományának létszáma az elmúlt 8 év leépítései következtében kevés.
Lovak egyedi jelölése továbbra is bélyegzéssel történjék, ne kerüljön bevezetésre a mikrochip.
A tyúktojás kis mennyiségű forgalmazása helyi piacokon ne legyen állatorvosi engedélyhez kötött, vagy legyen ingyenes az engedély.
Az árutermelő juhászatokban a saját előállítású kos használata is minősüljön szakszerű apaállat használatnak.
Környezetvédelmi termékdíj esetében a díjat a göngyölegek előállítói, ne a mezőgazdasági termelők fizessék meg.
A közúti közlekedésben szüntessék meg a 2.50 m-nél szélesebb mezőgazdasági gépek helyi közlekedésében az útvonal engedélyhez kötöttséget.
Az MVH felé történő kötelező elektronikus ügyintézés megszüntetése, mert ezek sok esetben indokolatlanul megnehezíti  a termelők dolgát.
Az erdő törvény lovasokat diszkrimináló cikkelyeinek eltörlése.
Az adott állatfajok esetében az első jelölés és a hozzá tartozó marhalevél, lóútlevél legyen ingyenes, a tulajdonos váltáskor kelljen díjat fizetni.
Utántermesztett vetőmag esetén a fajtahasználati díj eltörlése.
A túlzott természetvédelmi szigor enyhítése a természetvédelmi területeken gazdálkodók esetében.
Szőlőtermesztés és borászat szempontjából a jövedéki törvény újragondolása volna szükséges.
A kisüzemi és a házi vágások termékének értékesítéséhez (piac, helyi kis húsboltok, falusi turizmus) a szakhatóság megfelelő hozzáállása.
A már engedélyezett GMO burgonyafajta engedélyét vonják vissza.A génkezelt szója alapú humán élelmiszerekkel kapcsolatos álláspont kialakítása.
A gázolaj jövedéki adó visszatérítése 100,-Ft/l-re emelkedjen.
A fajtaoltalmi díjat az fizesse, aki vetőmagot forgalmazótól vásárol, az legyen feltüntetve a számlán.
A mezőgazdaságban dolgozó forgalmi rendszámmal bíró eszközök vizsgáztatása legyen egyszerűbb, kevésbé bürokratikus, olcsóbb.
Az őstermelői igazolvány kiváltását újra ingyenessé kell tenni.
Az ellenőrzések hatékonyságát rövidebb jegyzőkönyvekkel növelni.
A támogatási kérelmek elbírálását csak időhúzó szándékú „tisztázó” kérdésekkel ne lehessen hátráltatni.           
Az eróziós és szedimentációs kártételek miatt szigorítani kell a termelési feltételeket.             
A talajvizsgálati kötelezettség terület nagyságától függő meghatározása célszerű.           
Az egységes gépi iktatás elengedhetetlen           
A gázolaj jövedéki adó visszaigénylést egyszerűsítetten kellene lebonyolítani.           
Személyében váljon szét felhasználó, forgalmazó, szaktanácsadó és az ellenőrzés.           
Célszerű lenne a szakigazgatási szervek adatai közti átjárhatóság,            

A parlagfűvel kapcsolatos szabályozást mindenképp célszerű újra értékelni.           
Időszerű az állatorvosi hatósági munka leválasztása a magánszolgáltatásról.           
Egy egységes, egy ezrelékes termékdíj fedezné az állategészségügyi hatóság munkájának  költségét.           
Az ebek és a veszettség elleni oltás nyilvántartása 2 év óta  kaotikus       

Bioüzemanyagok adótartamának csökkentése, engedélyezni a saját üzemben előállított hidegen sajtolt olaj előállítását, erőgépekben való felhasználását .
Az MVH informatikai hátterét rendbe kell tenni 

17. Agrárágazatok súlyozása:
Az állattenyésztési ágazat erősítése, direkt támogatások.
Zárt téri vad tartás problémakörének megoldása.
Kiegészítő támogatás állattenyésztőknek. 

18. Vízelevezetés – vízgazdálkodási társulások           
A belvízelvezető és öntöző csatornarendszer teljes körű felújítása.           

A katasztrófaalap feltöltése, amihez a károsultság mértéke szerint minden gazdálkodó hozzájuthat.          
 A nem monopolhelyzetű, helyi érdekeltségű, a termelést segítő ún.„kis integrátoroknak” a termelőkkel azonos elbírálása a káresemények vonatkozásában.           
Az árvíz  és a belvíz sújtotta területekre a földalapú támogatás mielőbbi kifizetése.           
Belvizes, árvizes területekre-50.000-70.000 ft forgóeszközhitel biztosítása 3 éves visszafizetéssel.           
Vízgazdálkodási társulások megszüntetése, és a feladat más keretek között történő megoldása csökkentheti a feszültségeket.          
 A vízgazdálkodási érdekeltségi hozzájárulás eltörlése aszály- és belvíz sújtotta földterületen gazdálkodók esetében.           
Homokhátság vízgazdálkodási problémáinak megoldása.           
Állami földterületeket kell biztosítani a tározóépítési programhoz.           

Jégkár előrejelző rendszer kiépítése.           
Ártéri gazdálkodás újbóli elterjesztése, támogatása. 

19. Halászat           
A természetes vizek és élőhelyek biológiai, természeti potenciáljának megőrzése.           
Tógazdaságok fejlesztése.           
Balatoni halászat ügye.           
Velencei-tavi halászat újragondolása            
Árvíz idején történő tiszai halászat ügye. 

20. Oktatás           
Rendszeres, záróvizsgával befejezett továbbképzések.

21. Tanyatörvény           
Meg kell határozni a hazai tanyavilág fenntarthatóságának feltételeit..     

Ökogazdálkodás, a biotermék-előállítás.           
Tanyai turizmus fejlesztése.           
A közbiztonság javítása.           
A megőrzés és fejlesztés együttes, komplex kezelése.  

Budapest, 2010. június 18.

Dr. Borbás Zoltán kabinettitkár

Forrás: www.agromonitor.hu