A helyes vízgazdálkodás alapja a helyes tájhasználat

Az ártéri tájgazdálkodásról szóló szakmai konferencia következtetései alapján a fokozódó éghajlati szélsőségek vízgazdálkodásunk megváltoztatását sürgetik. A víz elvezetése helyett a vizek megtartására kell koncentrálnunk. Ennek kulcsa a táji adottságokhoz igazodó mezőgazdaság és az ezt ösztönző támogatási és jogi rendszer kialakítása.

“Az ártéri tájgazdálkodás megvalósításának helyi lehetőségei a Tisza-mentén – A tájhasználatváltás feltételei a vízgazdálkodásban és a támogatási rendszerben” címmel tartottak szakmai konferenciát és műhelymunkát 2013. március 27-én, Budapesten, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetben. A rendezvényt a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület és az MFGI Nemzeti Alkalmazkodási Központja szervezte a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás programjának támogatásával.

Hazánk mezőgazdasági művelésre alkalmas területeinek 80%-át szántóként hasznosítják, ami gyakran figyelmen kívül hagyja a táji adottságokat. Egyre nagyobb területen kellene áttérni a tájgazdálkodásra, mely természeti értékeinket gyarapítaná és jobb megélhetést is adhatna. Ehhez szükséges lenne a mai, vízelvezetésre koncentráló vízgazdálkodás helyett a vizek visszatartására áthelyezni a hangsúlyt – utalt erre a konferencia több előadója.

A konferencia előadásai, a kapcsolódó Szelídvízország című kiadvány és az elhangzottak alapján készült javaslatcsomag innen letölthetők.


Kapcsolat:

Kajner Péter
kajnerp@elotisza.hu
06-30-768-8717