A kormány nem tervez vízlépcső, illetve duzzasztómű-építést

A Magyar Köztársaság Kormánya a jelenlegi  körülmények között nem támogatja Magyarország folyóin nagy méretű duzzasztóművek, illetve vízlépcsők létesítését.

Ilyen típusú létesítmények építésére vonatkozó tervek sem a Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve 2010-2020  című dokumentumban, sem a  Nemzeti Energiastratégia 2030-ig, kitekintéssel 2050-re  című energiastratégia véglegesítésre váró változatában nem szerepelnek. Ezúton hívjuk fel tisztelettel a sajtó figyelmét arra, hogy az Új Széchenyi Tervben sajnálatos módon, a Kormány szándéka ellenére maradtak benne a nagy méretű duzzasztóművek, illetve vízlépcsők létesítésének tervére vonatkozó kijelentések.

Szakmai meggyőződése mentén a Kormány a jövőben sem tervezi nagy duzzasztóművek és vízlépcsők létesítését. Sem az Új Széchenyi Terv pályázati kiírásainak megfogalmazásakor, sem a Nemzeti Programok támogatási konstrukcióinak kidolgozásakor nem tekintette, és tekinti a jövőben a nagykapacitású vízenergia (duzzasztóművek, vízlépcsők) kiaknázását valós lehetőségnek.

Ennek oka, hogy Magyarország domborzati adottságai a vízenergia hasznosításának szempontjából kedvezőtlenek, az ország nagy része síkság, vagy alacsony dombvidék, de a viszonylag kis kiterjedésű hegyvidékeken is kevés a nagy szintkülönbséggel rendelkező  terület, a nagy vízhozamú folyóink pedig kis esésűek. Ezért az elméletileg kihasználható potenciál tekintetében – a vízenergia-vagyon szétszórtsága miatt –  a nagyobb duzzasztóművek létesítése helyett a kiskapacitású vízenergia-termelés előnyeit indokolt kiaknázni. Ezt elsősorban  a – kisebb folyók szabályozhatóságában fontos szerepet betöltő – 10 MWe alatti teljesítményű törpe vízerőművek, valamint a folyómedrekbe telepített 100-500 kWe teljesítményű átáramlásos turbinák szolgálják. A  kis vízerőművek leginkább a vidéken, lokális környezetben, saját energiafelhasználás és önellátás céljából jelenthetnek hatékony és gazdaságos megoldásokat. Ezért a Kormány az utóbbiak létesítését tartja a nemzeti érdekekkel összhangban állónak.

Kiadó: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

A SZÖVET 01.27-i állásfoglalása itt: ÁLLÁSFOGLALÁS


 

Forrás: MTI OS