A Nagykörűi Tájgazdálkodási Program

A Nagykörűi Tájgazdálkodási Program megalapozása a 1990-es évek elejéig nyúlik vissza, amikor az önállóság, illetve az infrastruktúra megteremtése után hozzá kezdhetett az önkormányzat a saját(os) nagykörűi fejlődési pálya meghatározásához, aminek lényege, hogy a helyi fejlődésnek a helyi erőforrásokon kell alapulni és azokat szolgálnia. Különös tekintettel a helyi táj és a Tisza-folyó adottságaira és lehetőségeire, valamint a helyi emberek érdekeire. 1995-ben lett beadva az első ilyen irányú pályázat, ami a helytörténeti munkák eredményeit rögzítette (Sziráki Sándor: Ártéri gazdálkodás a Körűi medencében), majd megkezdődött a természettudományos alapok lerakása is. (Jellemző erre az időszakra, hogy a Gödöllői Egyetemtől megrendelt tanulmányba csak külön kérésre kerülhetett bele az árvízvédelmi fővédvonalon átvezető fok gondolata. Persze az is jellemző, hogy azóta sem épült egyetlen ilyen megoldás sem…)

A Program előmenetele 2000-ben gyorsult fel, amikor a cianid-szennyezés, majd a csúcsot döntő árvíz hatására rés keletkezett a szellemi gátakon (is), és megnyílni látszottak lehetőségek az „újszerű” megoldások előtt is. Ekkor – még áprilisban – hozta létre a Községi Önkormányzat az „Ártéri Gazdálkodás Kutatószobát”, amivel teret adott az ELTE Doktori Iskolájában induló kutatási programnak, mely biztosította a Nagykörűi Tájgazdálkodási Program tudományos alapjait is. És ekkor – júliusban – kezdődött, a WWF Magyarország gyors pénzbeli támogatásának köszönhetően a Kubikgödör Rehabilitációs Program is, ami különös jelentőséget kapott a cianid szennyezés miatt, hiszen elsőként mutatott rendszerszerű gyakorlati megoldási lehetőséget a problémára.

Időközben a Nagykörűi Tájgazdálkodási Program mint a legkiterjedtebb ártéri tájgazdálkodási kezdeményezés jelentős eredményeket ért el, úgy elméleti (tudományos), mint gyakorlati területen. Ezekről megnyert pályázatok, megrendezett konferenciák, megjelent tanulmányok tájékoztatnak, illetve láthatók a terepen, a tanösvényt bejárva, esetleg szakmai vezetéssel az ökotúrákon – illetve részletesebben is e honlapon. (A Program aktuális helyzetéről tájékozódjon személyesen: bpnk@t-online.hu).

 

Részletesebb ismertetés

Képek (NTP)

Forrás: http://tiszatajkozpont.uw.hu/