A nők munkaerőpiacra való visszatérésének ösztönzése…

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság (HEFOP IH) az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. közreműködésével pályázatot hirdet „A nők munkaerőpiacra való visszatérésének ösztönzése – 2. komponens: A nők vállalkozóvá válásának támogatása, a női vállalkozások megerősítése, fejlesztése”
címmel.

A pályázati felhívás hivatkozási száma: HEFOP/1.3.1-06/1

A pályázat célja
A nők vállalkozói ismereteinek, készségeinek, piaci esélyeinek növelése, a női vállalkozások verseny- és innovációs képességének fejlesztése komplex üzleti szolgáltatások, programok nyújtásával.

Rendelkezésre álló keret
312,7 millió Ft (75%-át az Európai Szociális Alap, 25%-át pedig a központi költségvetés biztosítja)

Igényelhető támogatás
Min. 10,2 max. 15,3 millió Ft, a támogatás mértéke az elszámolható költségek 100%-a.

A pályázatok benyújtási határideje
A pályázatokat folyamatosan lehet benyújtani a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig, de legkésőbb 2006. november 7-ig.

A pályázatok formai értékelése a beérkezés sorrendjében folyamatosan történik, a formailag hiánytalan pályázatok szakmai értékelésére 30 naponta kerül sor. Az Irányító Hatóság fenntartja a jogot, hogy a beérkező pályázatok támogatási igényét figyelembe véve a keret kimerülésére tekintettel 30 napos türelmi idővel lezárja a pályázatot. A rendelkezésre álló keret kb. 20 pályázat támogatását teszi lehetővé. Az értékelésről bővebben a pályázati dokumentációból tájékozódhatnak.

A pályázati felhívás megjelenik a www.hefop.hu honlapon. A teljes dokumentáció letölthető a www.esf.hu címről.

Technikai jellegű információk: (1) 471-7696.

További felvilágosítás a pályázati felhívás hivatkozási számának megjelölésével írásban kérhető:

ESZA Kht. 1385 Budapest, Pf./Rb. 818.
E-mail: EUtamogatas@esf.hu, fax: (1) 471-7675

Ingyenes információs napok
Az alábbi időpontokban és helyszíneken információs napokat szervezünk:

  • 2006. szeptember 5. Szeged;
  • 2006. szeptember 7. Zalaegerszeg;
  • 2006. szeptember 12. Budapest

Bővebb tájékoztatás, a jelentkezési lap és a program letöltése a www.esf.hu honlapon.
Forrás: http://www.hefop.hu/page.php?PageID=179