A PROGRAM TERVEZETT ALPROGRAMJAI

Első lépésként létrehozzuk az érintettek, illetve a mintaterületeken zajló kezdeményezések résztvevőinek közös érdekképviseletét jelentő Tisza Szövetséget, amely a résztvevők közvetlen kommunikációs csatornájaként funkcionál az országos szintű döntéshozók felé, továbbá rendszeres, regionális szintű egyeztetés fóruma is egyben. Ennek célja, hogy a Tisza-völgy biológiai változatosságának értékeit a résztvevők megismerjék, közös értelmezési kereteit kialakítsák és megfogalmazzák a megőrzése érdekében szükséges lépéseket. A Tisza Szövetség által megfogalmazott feltételeknek megfelelő, helyi, kisléptékű kezdeményezések technikai és pénzügyi támogatásban részesülhetnek. A Szövetség nyílt szervezetként integrálja a további érdeklődőket, a térségből és térségen kívülről egyaránt.

Másodszor, a Szövetség a Program támogatásával – tudományos igényességgel és az érintettek (gazdálkodók, mintaterületek lakói) közvetlen részvételével – kidolgoz egy, a helyi kezdeményezések által közösen elfogadott ártéri tájgazdálkodási modellt, amely a holisztikus szemléletű ártéri tájgazdálkodás gyakorlati megvalósításának eszközeit tartalmazza. Mindezt egy kézikönyv(sorozat) keretében összegezzük, amely ajánlások és jó példák gyűjteménye lesz. Bemutatja, hogy az érintett területeken hogyan célszerű megoldani pl. a vízpótlást, a különböző élőhelyek kezelését; a gazdálkodásban milyen jövedelmező és természetkímélő módszerek alkalmazhatók; mit lehet tenni az özönfajok (pl. gyalogakác) ellen, a biológiai változatosság gyarapításáért. E tevékenységet szakmai, kutatási programok támogatják.

Kidolgozásra kerül továbbá egy integrált, teljes ártérre kiterjedő biodiverzitás monitoringrendszer, az országos monitoring programok tevékenységére (környezetvédelmi, természetvédelmi monitoring rendszerek, VTT-hez kapcsolódó fejlesztések, agrár-környezetgazdálkodási információs rendszerek, talajtani információs rendszer [TIM]) építve, valamint az özönfajok kezelésére alkalmas program.
Harmadszor, a mintaterületeken élők fejlesztési tervet készítenek saját térségükre vonatkozóan arról, hogyan építik ki az ártéri tájgazdálkodás rendszerét. Ezek a tervek gazdaság- és közösségfejlesztési, valamint természetvédelmi programok lesznek egyben. Ezzel biztosíthatják a térségek, hogy a megvalósuló fejlesztések az itt élők érdekeit szolgálják. Meghatározzák a szükséges lépéseket, beruházásokat. A kisebb léptékű, de nélkülözhetetlen beruházások tervezésében, a pályázatok elkészítésében, kisebb fejlesztések finanszírozásában a Tisza Szövetség által működtetendő Biodiverzitás Mikroalap fog segíteni. Ennek felhasználásáról szintén az érintettek (a Tisza Szövetség Mikroalap Bizottsága) döntenek. A projekt keretében megszólítunk hazai és nemzetközi támogatói köröket, hogy a Tisza-mente értékeinek megtartása, fejlesztése érdekében járuljanak hozzá a Mikroalaphoz.
Negyedszer, szakmai és lobbitevékenységgel mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ártéri tájgazdálkodás megfelelő súllyal jelenjen meg az országos és nemzeti szintű szakpolitikákban. El kívánjuk érni, hogy a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (VTT), illetve a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Terv (NAVT, ezen belül elsősorban az agrárkörnyezetgazdálkodási intézkedések) kiemelt hangsúlyt és támogatásokat szenteljenenek e gazdálkodási formának. Akkor van esély e természetvédelmi és gazdasági szempontból nagy lehetőséget kihasználni, ha ennek anyagi és szabályozási feltételei biztosítottak. Mindennek érdekében egyeztetünk a döntéshozókkal, a nyilvánosság számára bemutatjuk eredményeinket, a Tisza-mente értékeit, szakpolitikai javaslatokat dolgozunk ki. Együttműködünk hazai és nemzetközi civil szervezetekkel, szakmai képviseletekkel, kutatói közösségekkel, programokkal. A program lebonyolításáért egy kisebb szakértői csapat felelős, a mintaterületek képviselőivel közvetlen együttműködésben, az ő elvárásaiknak megfelelően. A program megvalósítását több tárca képviselőjéből álló tanácsadó testület támogatja, ellenőrzi.