A Projekt Bizottság megalakulása

A Tisza-Biodiverzitás projekt Projekt Bizottságának (PB) alakuló ülését 2005. november 14-én, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatalában tartottuk az Irányító Testület alakuló ülését követően. A megbeszélés célja a PB első negyedéves munkaterv szerinti feladatai (felelős személyek, hatáskörök, határidők) konkrét meghatározása, közös munkarend kialakítása volt.

A résztvevők az egyeztetésen áttekintették az első negyedéves tervben meghatározott feladatokat, a megvitatásra kerülő problémák jelenlegi helyzetét, a lehetőségeket, valamint a továbblépés főbb irányait. A lebonyolító csapat előzetes kijelölése már korábban megtörtént, ezen a megbeszélésen a felelős személyek konkrét feladatainak és a teljesítés határidejének pontos lehatárolása volt az elsődleges cél.