A SZÖVET az alföldi vízgazdálkodás javításáért

A Szövetség az Élő Tiszáért részt vesz a Generalcom vezette konzorciumban, mely a Nemzeti Technológiai Programból kapott támogatás segítségével vízgazdálkodási döntéstámogató rendszer kiépítését fogja elvégezni. A fejlesztés célja az Alföld gazdasági versenyképességének növelése és vízgazdálkodási kockázatainak csökkentése.

 


 

A projekt ismertetése

Szélsőséges területi vízkészlet-kockázatok hatékony, fenntartható kezelési alternatívái közép- és hosszútávra
(WATERISK)

Projekt időtartama, támogató: 2009-2011, NKTH (TECH-08-A4/2-2008-0169)
Projektvezető: Fonyó György, GeneralCom Mérnöki Kft.
Intézeti témavezető a SZÖVET-nél: Flachner Zsuzsanna
Intézeti résztvevők: Flachner Zsuzsanna, Balogh Péter
Partnerek: GeneralCom Mérnöki Kft., Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület

Célkitűzések:
A projekt célkitűzése egy vízgazdálkodási döntéstámogató rendszer kiépítése (adatrendszer és szoftver fejlesztés, DSS kommunikációs felület) és a hozzá kapcsolódó szakmai tanácsadói tevékenység megalapozása az Alföld gazdasági versenyképességének növelése és vízgazdálkodási kockázatainak csökkentése érdekében. A pályázat termékének megcélzott piaca a térség gazdasági szereplői és az állami, önkormányzati szektor.
 
A fő feladatcsoportok:
(1) A Tisza-völgy vízkészleteire vonatkozóan átfogó, a következő 20 évre kiterjedő forgatókönyvek meghatározása és elemzése.
(2) A különböző vízkészlet-forgatókönyvek társadalmi-gazdasági, környezeti-ökológiai
hatásainak értékelése.
(3) A vízkészletek elérhetősége, a mennyiségi szélsőségek és a minőség kockázatainak elemzése.
(4) Hosszú távú, folyamatosan működő forgatókönyv-fejlesztési folyamat kidolgozása.

Módszertan:
(1) A projektet érintő meglévő adatbázisok, szoftverek szintetizáló elemzése
(2) Módszertan kidolgozása a szoftver termék kialakításához, majd rendszerterv készítése és ennek algoritmikus kifejtése, megírása
(3) Adatbázis harmonizáció, illetve adatbázis építés a szoftver követelményrendszere alapján

Eredmények:
(1) Vízkészlet-gazdálkodási döntéstámogató rendszer (szoftver) előállítása
(2) Tanácsadó tevékenység megalapozása
(3) Adatszolgáltatás piaci és kormányzati szereplők felé

Gazdasági, társadalmi eredmények, hatások:
(1) Vízgazdálkodási döntéstámogató rendszer (szoftver) kialakítása a Tisza vízgyűjtőjén, és átadása az érintett kormányzati, önkormányzati, hatósági érintettekhez. Mivel a projekt során hangsúlyt helyezünk a részvételi fejlesztésre, a helyi érintettek igényeinek figyelembevételével történik a szoftverrendszer kialakítása.
(2) Az elkészült döntéstámogató szoftver megalapozza a hosszú távú tanácsadói szolgáltatást a térségben, mely mind a hazai mind a nemzetközi források hatékony, fenntartható hasznosítását eredményezheti térségi és regionális szinten.
(3) A WATERISK rendszer értékesítése biztosíthatja a döntés-előkészítés, az alternatívák értékelésének költséghatékony megoldását a térség szereplői számára (hatóságok, önkormányzatok, beruházók stb.).
(3) A szoftver kockázatelemző rendszere segítségével a biztosítótársaságok alaposabb érintettség-vizsgálatot végezhetnek, mely elősegítheti a kockázati közösség fejlesztését a térségben, ezáltal tehermentesítve a központi költségvetést az ezen feladatokhoz kapcsolódó tetemes éves kiadások alól.

Publikációk, kiadványok (tervezett): szórólap, cikkek, összefoglaló brosúra a 3. év végére

A résztvevők honlapjai:

www.generalcom.hu
korny.uni-corvinus.hu
www.vkkt.bme.hu
www.taki.iif.hu
www.elotisza.hu

A projekt hivatalos weboldala a www.waterisk.hu lesz, ennek kialakítása jelenleg
folyamatban van.