A SZÖVET hírlevele 2011.12.20-31.

Boldog Békés Karácsonyi Ünnepeket és Új Évet Kívánunk minden olvasónknak; minden Hazai termelői termék előállítónak, és Tudatos Fogyasztónak; minden Tisza-mentén élőnek, Tiszát és környezetét, hazánkat szerető, azt védő embernek!

 

TARTALOM:
Alföldi Géza: Ha nálunk született volna…
Komjádi uszodánál piac dec. 24-én és 31-én is!
Szilveszteri programajánló: FATOSZ.

Utolsó bevásárlásait intézheti szokásos idény kínálatunk közül válogatva, december 24-én és 31-én, Budapesten, a Komjádi uszodánál, reggel 6.30-12 óráig. Előrendelést most nem veszünk fel. Kínálatunkból: zöldség, idénygyümölcs, 100% gyümölcslevek, dió…

RENDEZVÉNYAJÁNLAT a Falusi Turizmos Országos Szövetsége (FATOSZ) ajánlásával az ÜNNEPEKRE:
 
Téli Boros-Toros /Markaz
Sólyomvár BUÉK 2012.
Kisnána dec. 25.
http://www.kisnana.hu/hun/

**********

Alföldi Géza: Ha nálunk született volna…
 
Népszámlálás volt Betlehemben, –
így szól a Karácsony története, –
s akkor született meg egy istállóban
az Úr egy Fia, – Mária Gyermeke…
 
Nem volt, ki szállást adjon nékik.
Barmok lehelték rá a meleget.
Nem volt egy pólyája, egyetlen takarója,
Meséli a monda… Mert ott született!
 
De Cegléden, vagy Kecskeméten,
a Hortobágyon ha született volna,
az első Karácsony igaz történetéről
így szólna ma a bibliai monda:
 
… Rozál épp az udvart seperte.
János meg a jószágnak almozott.
A kis Péterke az öreg kandúrral játszott.
A Puli, az meg hátul kalandozott.
 
Akkor ért a ház elé József.
Jó tejszagot lehelt a méla csönd.
Mária, fáradtan, alig vonszolta magát
S a kerítésen át József beköszönt.
 
Rozál fogadta hangos szóval:
– Mi szél sodorta erre kendteket? –
– Törvénybe mennénk. De beteg lett az asszony
s pihenni kéne, mert – ránk esteledett.
 
Kerestünk födélt a korcsmában.
De szállást a bérlője nem adott.
Hej pedig az asszony az utolsóban van már,
de hiába – nincs pénz, mert szegény vagyok…
 
Már istálló is elég lenne,
Csak tető legyen már fejünk felett… –
Rozál a seprűjét a falnak támasztotta,
Bodri a kiskapuig settenkedett.
 
– Takarodsz vissza, beste lelke!
Kerüljenek csak kietek bentébb!
Talán egy ágy, az csak akad majd még a háznál.
Hogy elfáradt, szegény!… Eszem a lelkét!…–
 
Szélesre tárta a kiskaput.
Mária arca, mint viasz: sápadt.
– Ne ugass már, Bodri!… Hát nem látod, hogy vendég?!
Eredj csak, Péterke s szólj az apádnak!
 
Jöjjön csak, lelkem, segítek én…
Támaszkodjék rám!… Óvatost lépjen!…
Úgy-úgy, lelkem!… Kend meg csukja be csak a kaput,
de siessen, oszt maga is segéljen!…–
 
János is sebten előkerült.
Kemény keze még a villát fogta.
– Utasok… Nincsen szállásuk… S beteg az asszony…
Behívtam őket…– Mért ne tettek volna?
 
– Az asszonynak vess tiszta ágyat!
Az ember meg a lócán elalhat.
És valami enni is akad tán a háznál…
Péter, egy kis borért, fiam, szaladj csak!…–
 
A Bodri is odasündörgött.
Péter a butykossal máris kocog.
S ameddig az asszony megvetette az ágyat,
János kolbászt s egy köcsög tejet hozott.
 
Máriát már a fájdalom rázta.
A párnák között csöndesen feküdt.
S amíg az asszony terít, megnyugodva látja,
Hogy János a szobába épen befűt.
 
A kemencében lángolt a tűz.
Rozál az ágynál csendesen állt ott
És lelkükre a tiszta ágy friss párna-szaga,
Mint békesség, csendesen leszállott…
 
Kint az égen holdfény ragyogott.
Házra, tájra ezüstszín-port hintett.
S még nem volt éjfél, mikor a meleg szobában,
ím, megszületett a régenvárt Kisded…
 
A szomszédságból akadt bölcső…
Nagy Andráséktól csipkés kis paplan.
S négy-öt asszony zsibongott a szomszéd szobában,
a kis teknő körül szép kör-alakban…
 
Jaj de szép… s fiú!… Nézd csak, apjuk!…
Ujjongott Rozál, míg óva mosta…
 
És ígyen született meg az Isten Gyermek…
… Már… hogyha nálunk születhetett volna!…
 
1948. december 24.
 
 
Boldog Békés Karácsonyi Ünnepeket és Új Évet Kívánunk:
 
Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület