A tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése (VTT)

KEOP – 2010 – 2.1.3. A tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése (VTT). Kétfordulós pályázat. Vízgazdálkodási társulatok; vagy azok működési területén működő jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek (társulatok, egyesületek, alapítványok, közhasznú non-profit Kft-k), illetve ezek konzorciumai pályázhatnak.

 

Az 1. fordulós pályázatok benyújtására az alábbi időszakokban van lehetőség:
2011. február 1. – 2011. február 28.
2011. április 1. – 2011. április 30.
2011. június 1. – 2011. június 30.
 
A projekt megvalósítási területe Magyarország, a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése program által érintett alábbi területek:

  • A VTT-program kertében elkészülő árvízi szükségtározók területe és az ugyanazon belvízi öblözetben található, velük közös vízrendszerbe kapcsolható területek:
  • Tiszaroffi árvízszint-csökkentő tározó
  • Hanyi-Tiszasülyi árvízszint-csökkentő tározó
  • Nagykunság árvízszint-csökkentő tározó
  • Beregi árvízszint-csökkentő tározó
  • Szamos-Kraszna-közi árvízszint-csökkentő tározó
  • Cigándi tározóhoz kapcsolódódó területek (Törökéri-, Tiszakarádi főcsatorna öblözetei) A VTT-program által érintett alábbi ártéri tájgazdálkodási mintaterületek:
  • Nagykörűi ártéri tájgazdálkodási mintaterület
  • A VTT hullámtéri beavatkozásainak területe

 
Az 1. fordulóban nyertes pályázatoknak a 2. fordulóra való benyújtásra legkésőbb 2012. december 12-ig van lehetőségük, egyedi esetekben az Irányító Hatóság külön engedélye birtokában a határidő 2013. március 31-ig meghosszabbítható.
A 2. fordulóban nyertes pályázóknak a második fordulóban született pozitív támogatási döntés dátumától számítva maximum 3 év áll rendelkezésre a beruházási projekt befejezésére azzal a feltétellel, hogy az utolsó kifizetési kérelem Közreműködő Szervezet felé történő benyújtásának legvégső határideje 2015. június 30.
 
1. forduló: A projekt kidolgozásának során az első fordulóban benyújtott pályázat előkészítése során felmerült költségek nem számolhatók el. Előkészítési költségként a két forduló között a kiegészítő és megalapozó dokumentumok elkészítésére, projekt előkészítésére a C.3.2 alapján 100% támogatás áll rendelkezésre.
2. forduló: A projekt megvalósítására nyújtható támogatás mértéke: A támogatás maximális aránya (az elszámolható költségekre vonatkozóan): 100%
 
1. forduló: A projekt előkészítésre nyújtható támogatás összege: A támogatás mértéke alapján meghatározott összeg. Az 1. fordulóban elnyerhető támogatásnak összegszerű alsó határa nincs.
 
2. forduló: A projekt megvalósítására nyújtható támogatás összege: A 2. forduló keretében elnyerhető támogatás mértéke minimum 20 millió forint, de maximum 3 milliárd forint lehet.
 
Bővebben:
www.nfu.hu