A túlélés és a felvirágzás lehetőségei – kockázatok és alkalmazkodóképesség a Tisza mentén

A 2008-ban indult TÁJ-KÉP Program egy EU-s kutatási program részeként az élhető Tisza mente jövőképét dolgozza ki az itt élők és szakértők bevonásával. A munkafolyamat eredményeként az európai kutatási folyamatba becsatornázott eredmények mellett ajánlások készülnek a magyar Országgyűlésnek e vidék felemelése érdekében. A folyamat egyik utolsó állomásának eredményeiről sajtóebéden számolnak be a kutatók.

A SCENES – ADAM EU FP6 kutatási projektek szakmai támogatásával zajló Tiszai Alföld Jövőkép Építés (TÁJ-KÉP) – 2008-2009 Program védnöke Szili Katalin, a magyar Országgyűlés Elnöke. A munkában együttműködnek az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem, a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület és az Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz, MTA-BCE Kutatócsoport.

A 2009. január 20-21-én megrendezendő szakmai napon, a Program keretében lezajlott helyi műhelybeszélgetések (Vásárosnamény, Szolnok, Szeged, Tokaj) eredményeire építve kétnapos szakmai műhelymunka zajlik. Első nap bemutatásra kerülnek a páneurópai vízkészlet-gazdálkodási modellezés (WaterGap) eredményei, kritikai megjegyzések kíséretében (Prof. Dr. habil. Jolánkai Géza, VITUKI). Dr. Koncsos László (BME) a helyi műhelymunkákon kidolgozott két domináns alternatív jövőkép – ökorégió természetes vízpótlással vs. hajózás, energiatermelés és öntözéses intenzív agrártérség – számítógépes modellel végzett elemzési eredményeiről beszél. Flachner Zsuzsanna (MTA TAKI) és Dr. Gyulai Iván (Ökológiai Intézet Miskolc) az érintettek és a szakértők által összegyűjtött, a Tisza mente sorsát meghatározó legfontosabb hajtóerőket mutatja be.

A rendezvény második napjának befejezéseként a sajtó képviselőinek is nyitott szekció keretében Prof. Dr. Németh Tamás, az MTA főtitkára az Akadémián folyó, az Alföld jövőképét támogató stratégiai kutatásokat mutatja be. Dr. Schmuck Erzsébet, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Titkára pedig a Fenntartható fejlődés Tanács megalakulásáról és a társadalmi együttműködés lehetőségeiről beszél. Végezetül Fonyó György egy új döntéstámogató-rendszer fejlesztéséről tart előadást, melynek keretében a Tisza mente szélsőséges vízkészlet-gazdálkodási problémáira találhatnak az érintettek – önkormányzatok, régiók, biztosítók, bankok – választ.

A kétnapos műhelymunka célja a TÁJ-KÉP Program 2009. március 6-odikai parlamenti zárónapjára előkészíteni a Tisza menti fenntartható fejlődés megvalósítására vonatkozó javaslatcsomagot. Az ajánlások egy olyan jövőképet és ennek elérésének eszközeit kívánják körülhatárolni, mely egységesen, komplex szemléletben kívánja megoldani a Tiszai Alföld gazdasági (jövedelemszerzési lehetőségek hiánya, munkanélküliség), szociális (leszakadás, elvándorlás, etnikai feszültségek), vízgazdálkodási (aszály, árvíz, klímaváltozás okozta szélsőségek növekedése) és környezeti, természeti (élővilág szegényedése, szennyezések) problémáit.

Tisztelettel meghívjuk a szakértői műhelymunka zárónapján sajtóebédre, ahol az elért eredményeket mutatjuk be.
A sajtóebéd időpontja: 2009. január 21., szerda, 12.30- 15.00
helyszíne: Kunsági Major, Kerekegyháza, Kunpuszta 76.
(Kecskeméttől 30 km; GPS: É46°55’59.61” – K19°25’19.23″)

Térképen megtekintheti ide kattintva.

Étkezést csak előzetes regisztráció esetén tudunk biztosítani. Kérem, ha megtiszteli jelenlétével a sajtóebédet, jelezze Varga Katalinnak a vkata@rissac.hu e-mail címen, vagy a +36-1-356-4682 faxszámon! Szeretettel várjuk!

Kapcsolat: Varga Katalin 06-1-225-3201, Flachner Zsuzsanna; 06-30-504-6478; flachner@rissac.hu