Állásfoglalás – 2010. március 27. Hortobágy

2010 OT egyik szekciója a SZÖVET, és a  Kincsünk a Piac és az Ökotárs Alapítvány levezetésével a "Kiléptékű (családi) élelmiszerelőállítók, értékesítők és a fogyasztók érdekképviselete" szekció volt. A szekción jelenlévők által megalkotott állásfoglalást a Zöld szervezetek Országos Tanácsa egyhangúlag megszavazta.

Állásfoglalás – Kisléptékű (családi) élelmiszerelőállítók, értékesítők és a fogyasztók érdekképviselete szekció; 2010. március 27. – Hortobágy

 

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy helyi önkormányzatok, külső, üzleti, piaci érdekeket szem előtt tartva, a helyi közösség érdekeit figyelmen kívül hagyva helyi piacromboló tevékenységet folytasson. A településeken (nagyvárosokban pedig fokozottan) a helyi piacok üzemeltetése a helyi közösséget és a termelők érdekeit védő, a városokban és vidéken élők egymást szolgáló együttműködésén alapuló, az élelmiszerönrendelkezéssel szorosan összefüggő közszolgáltatás, amelyet nem szabad üzleti tevékenységként felfogni. Olyan asztalbérleti díjakat szükséges meghatározni, amelyek lehetővé teszik a saját termékeiket előállító árusok piaci jelenlétét, illetve javasoljuk, hogy az üzemeltetésen kívül a piacok létesítését és üzemeltetését ne terhelje egyéb költség, pl. közterülethasználati díj.


Az alábbi (55/2009 Kormányrendelet a vásárokról és a piacokról. 59/1999 Egészségügyi Minisztérium rendelet a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól.) két rendelet szintjén javasoljuk a termelői vásár kategória létrehozását, melyet az együttműködő civil szervezetek által 2009. májusában benyújtott kistermelői rendelet módosító javaslataiban részletesen is leírtuk, a szükséges módosításokat ezen rendeletekben szükséges végrehajtani. Ezen javaslat lehetővé teszi a hagyomány és a rugalmasság elvén egy egyszerűbb, piaclétrehozás, piac üzemeltetés feltételeinek kialakítását.


2. Sürgetjük a 14/2006 Kistermelő rendelet civil szervezetek által benyújtott módosítási javaslatainak mihamarabbi hatályba lépését.
3. Javasoljuk, hogy a jogszabályok tegyék lehetővé a közösségi tulajdont, előálltást, feldolgozást és értékesítést, valamint az ehhez kapcsolódó megfelelő támogatási rendszer kidolgozását.

Javasoljuk olyan jogszabályok megalkotását, amelyek segítik az önkormányzatokat abban, hogy saját földjein közmunkásokkal, vagy a helyben lakókkal megtermelt mezőgazdasági termékekkel kereskedhessen, és ezekhez a tevékenységekhez megfelelő támogatási rendszerek kerüljenek kidolgozásra. Jogszabály ösztönözzék az önellátó települések (pl. Rozsály) gyakorlatának elterjesztését.
Javasoljuk olyan közösségi termékelőállítás és közös értékesítési módok kidolgozását, amely során a termelő megőrizheti egyénki kistermelői illteve adómentességi státuszát, az értékesítés egy közösségi számla segítségével átlátható, és ösztönző lehet.
Követeljük, hogy a helyi közösség életében nagyon fontos szerepet játszó, közösséformáló főzésekre, kóstoltatásokra, ünnepségekre ne kelljen alkalmazni a közösségi higiéniai jogszabályokat a 852/2004 EK rendelet 9. preambulum útmutatójában 3.8 pont alatt megfogalmazottak szerint. Alkalmi rendezvényekre ne kelljen kitelepülési díjat fizetni.

4. Javasoljuk, hogy Magyarország 2013-as közös agrárpolitikai stratégiájába és az EU 2020-as stratégiába kerüljenek be a kisléptékű élelmiszerelőállítók és értékesítők szempontjai.
A támogatások és a jogszabályi háttér és a gazdasági makrokörnyezet is ösztönözze a kisléptékű élelmiszerelőálltók és értékesítők piacra jutását, így a vidékfejelsztés és a vidéki népesség megtartó képességét. Ezek a szempontok összhangban vannak és segítik az EU stratégia fő szempontjainak megvalósulását, a válságkezelést:
–   munkahelyteremtés,
–   biodiverzitás (tájfajták, biogazdálkodás),
–   klímavédelem (helyi termékek csökkenő szállítás, csökkenő széndioxidkibocsájtás),
–   környezetvédelem,
–   ökoszociális gazdaság (WHO 2001-es jelentés – helyi termék, kedvező népegészségügyi hatás),
–   innováció (biotermelés arányának növelésére, kis és közösségi feldolgozók, magas beltartalmú élelmiszer létrejöttére, kisléptékú megújuló energiafelhasználás),
–   élelmiszerönrendelkezés – gmo-mentesség.

Kérjük, hogy javaslatainkat a magyar elnökség kiemelt programként képviselje.

– Szabadkai Andrea – SZÖVET –

Temesvári Szilvia – Kincsünk a Piac

Munkánkat támogatják:
Ökotárs Alapítvány Trust for Civil Society in CEE forrásainak
felhasználásával, a Civil érdekérvényesítés és közösségfejlesztés című
Adományi program keretein belül nyújtott támogatás keretében, a Szövetség
az Élő Tiszáért Egyesület �ivil szervezetek együttműködése a kisléptékű
élelmiszer-előállítók érdekképviseletéért�című,  PP 2521 nyilvántartási
számú pályázata,


Nemzeti Civil Alap Demokrácia-és partnerség-fejlesztési Kollégiuma
támogatásával a  civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati
rendszerek létrehozásának és működtetésének támogatására kiírt pályázat
keretében megvalósuló  "A kisléptékű élelmiszer előállítás, értékesítés
érdekvédelmi szövetsége" című  program. pályázat azonosító száma:
NCA-DP-09-A-0142. Pályázó neve: Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület