Bizonytalanság az érvénytelenített AKG-pályázatok miatt

Nagy a bizonytalanság a gazdálkodók körében a nemrégiben érvénytelenített agrár környezetgazdálkodási (AKG) programhoz kapcsolódó pályázati eljárások érvénytelenítésével kapcsolatban.

 

Az ügyben az MTI által megkérdezett szakemberek többsége – a bizonytalanságra hivatkozva – nem kívánt a neve vállalásával nyilatkozni. A szakértői vélemények is eltérnek abban, hogy mennyire valós a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. hivatkozása, miszerint a Nemzeti Földalapról (NFA) szóló új törvény megalkotása miatt függesztette fel az AKG programhoz kapcsolódó pályázatok elbírálását. A döntés a legutóbbi Hivatalos Értesítőben jelent meg.

A határozattal a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) is egyetértett. A kérdéskörről szóló közleményt Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, valamint Horváth Gergely, az MNV Zrt. vezérigazgatója írta alá.
Az MTI által megkérdezett szakértők úgy vélekedtek, hogy a pályázatok elbírálásának felfüggesztése főként az állami haszonbérletben művelt földeken gazdálkodókat érinti. Mindenekelőtt azokat, akik az utolsó pillanatokra hagyták igényük beadását. Az MTI-nek az egyik szakértő nem zárta ki annak lehetőségét, hogy az agrárkormányzat esetleg a pályázatok elbírálásának felfüggesztésével új pénzalaphoz kíván forrásokat teremteni, amellyel az eddigiektől eltérő módon szeretné ösztönözni a gazdálkodókat és esetleg erről már az unió illetékeseivel is folytatott puhatolózó tárgyalásokat. Ugyanakkor ez a szakértő is leszögezte, hogy az általa elmondottak csak feltételezésen alapulnak, ugyanis az ügyben semmi biztosat nem lehet tudni.

Ezt megerősítették az MTI által megkérdezett más szakértők is. Az MTI információi szerint a Magyar Agárkamaránál most mérik fel az ország megyéiben a helyi agrárkamarák, hogy hány gazdálkodót is érinthet a döntés. Ezt ugyanis pontosan post még nem lehet tudni. Az ide vonatkozó jogszabály módosításával akár benne is maradhat az AKG-programban az érintett állami termőföld, az MNV döntésében érintett gazdálkodók a területre vis maiort jelenthetnek be – mondta Téli Róbert, a Veszprém Megyei Agrárkamara titkára, a legutóbbi Hivatalos Értesítőben megjelentekre reagálva az MTI-nek.

Veszprém megyéből az AKG programra összesen 400 gazdálkodó pályázott, közülük pár 10-et érinthet a pályázati eljárások múlt szerdai érvénytelenítése, akiknél – a jellemzően állattartással is foglalkozó gazdáknak – fontos bevétel a támogatás, mondta Téli Róbert, a Veszprém Megyei Agrárkamara titkára az MTI-nek. Az érintettek most kezdik felmérni, hogy a döntésnek milyen hatása lesz. A megyei kamara már elkezdte a tájékoztatni az érintetteket. Nincs pontos adatuk, hogy mekkora területet jelent hektárban, de a kamara titkára szerint Veszprém megyében a támogatott területek több mint 15 százalékát érintheti a mostani döntés.

A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács (NVT) március utolsó napján több részletben, mintegy 43.000 hektár állami termőföld bérleti jogának meghirdetéséről hozott döntést. Ezzel évi 5 milliárd forintnyi európai uniós támogatás vált volna lehívhatóvá 5 éven keresztül, összesen mintegy 15.000 gazdálkodó számára az AKG program keretében. Az NVT döntése nyomán összességében az AKG pályázaton indult csaknem 15.000 gazdálkodó az elkövetkezendő 5-10 évben mintegy 1,2 millió hektár területen részesülhetett volna AKG támogatásban. Ez évi több mint 55 milliárd forint forrást juttatna az érintettekhez. Az összes támogatott kérelmező 87 százaléka kis- és közepes méretű gazdaságban, 300 hektárnál kisebb területen gazdálkodik.

Az AKG programban támogatást nyert mezőgazdasági termelők mintegy 600 esetben 50.000 hektár területet érintően olyan szerződéssel rendelkeznek az MNV Zrt.-től bérelt területekre, amely vagy már lejárt, vagy pedig 2014. december 31. előtt fog lejárni. Amennyiben ezek a termelők nem kapnak lehetőséget haszonbérleti szerződéseik megújítására, nem lesznek jogosultak az elnyert AKG támogatás igénybevételére. Az így kieső támogatás hektáronként körülbelül 100.000 forint évente, összességében 50.000 hektár esetében öt év alatt mintegy 25 milliárd forint lenne. Ezt a program keretében nem tudnák igénybe venni, de nem lehet átcsoportosítani sem, így Magyarország véglegesen elveszítené ezt az európai uniós forrást. Az NVT márciusi döntésével ez az összeg vált lehívhatóvá.

Az AKG célja a mezőgazdaság által érintett fizikai és természeti környezeti állapot megőrzése, a genetikai erőforrások megőrzése, javítása. Ugyanennyire fontos a minőségi termékek előállításának segítése, az élelmiszerbiztonság fokozása. Az adott területen sem növényvédő szert, sem műtrágyát nem használnak. Az AKG célja az is, hogy a program keretében művelt területen folyó mezőgazdasági termelés magasabb minőségű termékek előállítását eredményezze. A harmadik, legfontosabb cél a gazdák jövedelembiztonságának erősítése, elősegítése.

Az NVT márciusi döntése nyomán a haszonbérleti pályázatokat öt ütemben tervezték kiírni. A pályázatok beadási határideje az első ütemben május közepe volt, majd ezt követte a többi ütem. Az eredmények megállapítására – a tervek szerint – júliustól került volna sor, amit még abban a hónapban követtek volna a szerződéskötések.

Forrás: Greenfo