Csatlakozz a BEAGLE programhoz

Fedezd fel a környezetedben levő fákat, és légy részvevője egy európai tudományos projektnek, ami tevékenységünk Földre gyakorolt hatásait vizsgálja. A BEAGLE egy online biodiverzitás projekt, amely 7 évnél idősebb diákok számára alkalmas és nyitott Európa minden iskolája számára.

 

A BEAGLE egy ingyenes online biodiverzitás program, ami nyitott Európa minden iskolája számára. A BEAGLE nem csupán Charles Darwin hajójának neve, de a program címéből képzett betűszó: Biodiversity Education and Awareness to Grow a Living Environment – Biodiverzitás Oktatás és Tudatosság az Élő Környezetért.

A BEAGLE az EU "Egész életen át tartó tanulás" programjának COMENIUS alprogramja által támogatott projekt, amelynek célja az iskolán kívüli oktatás színvonalának emelése és a biológiai sokféleségről való tanulás iránti motiváció növelése.

A BEAGLE Programot hat ország hat partnerintézménye hozta létre: Lengyelország (Varsói Egyetem), Nagy Britannia (FSC), Magyarország (Magyar Környezeti Nevelési Egyesület a Szegedi Egyetem közreműködésével), Németország (Helmholz Környezeti Nevelési Kutatóintézet), Szlovákia (a besztercebányai Környezeti Ügynökség), Norvégia (Bergeni Egyetem)

Ha csatlakozik iskolája egy-egy diákcsoportjával, az Önök által kiválasztott egy-két fa éves működésének, változásának a megfigyelése lesz a feladatuk. A fenológiai megfigyelések (rügyfakadás, virágzás, lombhullás) időpontjának rögzítésén túl sajátkészítésű fotókat is fel tudnak tölteni a honlapra. Később a megfigyeléseket össze tudják majd vetni más iskolák eredményeivel, s láthatóvá válik, hogyan alakul a kiválasztott fák állapota az év során szerte Európában. A fenológiai megfigyeléseken túl a biodiverzitás, a klímaváltozás vagy a fenntarthatóság kérdéseivel foglalkozó egyéb feladat elvégzésére is van lehetőség.

Miért érdemes csatlakozniuk?

A projekt az oktatáshoz kapcsolódó, a diákok számára végrehajtható, valamint tudományos értékkel is bír. A diákok egy olyan gyakorlati program előnyeiből részesülhetnek, amely során:
közvetlen megfigyeléseket végezhetnek a természetben, megoszthatják eredményeiket és összehasonlíthatják más európai iskolák tapasztalataival, feltárhatják az ember környezetre gyakorolt hatásait, aktívan tehetnek a természeti környezet állapotának javításáért, érthetővé válhat számukra a helyi megfigyelések és a globális problémák, pl. a klímaváltozás közti kapcsolat, valódi tudományos megfigyelésekben vehetnek részt, és tanulhatnak „igazi” kutatóktól.

A pedagógus kollégák részletes útmutatóhoz és különféle egyéb tanári segédanyagokhoz (pl.: színes határozókulcsok) férhetnek hozzá a honlapon illetve a szakértői csoport segítségével. A program beilleszthető az iskola környezeti nevelési tantervébe, és számos tantárggyal, tananyaggal mutat kapcsolódási pontokat.

Miért épp a fák?

A fák rengeteget elárulnak számunkra a környezetünkkel való viszonyunkról. A fák kiemelt szerepet játszanak a Földön az élet egyensúlyának megőrzésében. Számos élőlény számára az életet biztosító szigetként működnek, ezért a biodiverzitás-monitorozó programok kiválóan alkalmas objektumai lehetnek. A fák fontos szerepet töltenek be az ökoszisztémában. Például megkötik a szén-dioxidot és oxigént termelnek, megakadályozzák a talajeróziót, stb. Szolgáltatásaik nélkül elképzelhetetlen lenne az életünk. Ráadásul a fák történelmünk, jelenünk és jövőnk tanúi.

A fák évente periodikusan történő változásait, fenofázisait Európa-szerte nyomon követve lehetőségünk nyílik e folyamatok térbeli mintázatainak valamint – történeti adatok ismeretében – időbeli változásainak feltárására. A fák a környezet változásainak jelzői (indikátorai). A vizsgálatba vont fafajok (nemzetségek) már hosszú idő óta jelen vannak szerte Európában, s nem utolsó sorban tőlük is „tanulhatjuk”, hogyan éljünk fenntartható módon.

Csatlakozzon Ön is diákjaival!

A programhoz idáig több mint 600 iskolai csoport csatlakozott Európa-szerte. Ha ön is szeretne bekapcsolódni a munkába, keresse fel a BEAGLE projekt honlapját. A 6 partnerország nyelvére lefordított honlap 2010. február 15-én indult, és a következő 5 év során áll az iskolák rendelkezésére. Ha kíváncsi a programmal kapcsolatos egyéb részletekre, kattintson a www.mkne.hu címre, ahol a magyarországi partnerszervezet projektoldalát találja.

Forrás: Greenfo