Disznóságok – tisztán

Egyszer s mindenkorra leszámol a kormány a falusi megélhetést biztosító kiegészítő tevékenységekkel. A falusi turizmus és az őstermelők adókedvezményei is megszűnnek 2010-től. Eltörlik a falusi vendégasztal szolgáltatásnak még a lehetőségét is. A házi disznóvágással egybekötött fizetővendéglátást azonban már nem lehet betiltani, mert eddig is tilos volt.

A kis- és közepes léptékben termelést folytatók eddig is jórészt csak kiegészítő tevékenységéként tudtak megélni a gazdálkodásból. Európa-szerte bevett gyakorlat, hogy a gazda a maga termelte kolbásszal, sajttal, italokkal kínálja vendégeit asztalánál. A falusi turizmusból származó bevétel biztosíthatja a gazdaság talponmaradását, a megélhetést a vidéken élőknek.

Ésszerűtlenül szűk kalodába zárva, de erre eddig Magyarországon is lehetőség volt. 2010-től azonban a falusi és agroturisztikai szolgáltatók szabályozását leíró 136/2007 kormány rendeletet eltörlik. Ez szabályozta a nyilvántartásba vétel módjait. Eltörlésével a  tevékenység átcsúszik az illegalitásba vagy megszünik – így a vendégasztal, a hagyományápoló bemutatók, a disznóvágás rendezvény végzése is. A 2010-es adótörvények megszüntetik a falusi vendégasztal adókedvezményét, illetve az őstermelők SZJA kedvezményét is.

A hatályos szabályok szerint magánvágást, magánfogyasztásra lehet otthon végezni, végeztetni. Ha azonban a disznóvágásból származó terméket értékesíteni kívánják, arra külön szabályozás vonatkozik, a 14/2006 FVM-EüM-ICSSZEM rendelet. A falusi vendégasztal szolgáltatás nem számít magánfogyasztásnak. Azaz, ha fizetővendég is ül az asztalunkhoz, az már értékesítésnek számít. Ilyen esetben a disznót el kell szállítani egy engedélyes vágóhídra (ami akár 100 kilométerre is lehet), majd újra haza a feldarabolt állatot. Ezt lehet otthon feldolgozni és eladni a vendégnek. Ha a vágási rítust is be akarják mutatni, azt csak másik disznóval lehet, de az ebből származó hústerméket csak a gazda családja eheti meg…

A szabály nyilvánvaló életszerűtlensége miatt javasolta a 14/2006-os rendelet módosítását a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület. A kezdeményezéshez 32 civil szervezet csatlakozott. Az EU keretszabályozása lehetővé tenné, hogy a disznóvágásnál egyszerűsített, helyben elvégezhető kórtani vizsgálatok mellett lehessen vágni kis mennyiségben disznót. A hőkezelés a lehetséges kórokozókat elpusztítja.
 
Kétszintű szabályozásra lenne szükség, külön kisebb gazdaságokra és a nagyüzemekre. Amíg azonban a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a civilekkel a jelenlegi szabályozás ésszerűsítéséről és egyszerűsítéséről tárgyal, addig a pénzügyi kormányzat a tervezett adójogszabályokkal tenné lehetetlenné e tevékenységeket. Válság ide vagy oda, néhány száz millió bevétel kedvéért vidéken élők ezreitől vennék el a megélhetés lehetőségeit. Tisztességes munka híján pedig marad a munkanélküli segély és a kétségbeesés. Megéri?

Szabadkai Andrea
SZÖVET programvezető
06-30-768-8718
www.elotisza.hu


Háttér

Az Európai Uniós szabályozás szerint (2075/2055 EK rendelet) a Trichinella fertőzöttséget csak a leölt disznó gyomrából vett mintából, bonyolult és drága laboratóriumi körülmények között lehet vizsgálni. Az EK rendelet viszont kisszámú vágás esetén engedne olyan vizsgálatot, amit egy helyi állatorvos is el tud helyben végezni (trichinoszkópos vizsgálat). Ezért tehát kis mennyiségű vágás esetén nem kellene egy távoli, nagy vágóhídra szállítani az állatot. Igaz, ez a fajta vizsgálat a tokozódott állapotát a fertőzésnek nem tudja kimutatni. Hőkezelésre azonban elpusztul a kórokozó, tokkal-vonóval. Ahhoz azonban, hogy ezt az EU által biztosított lehetőséget igénybe vehessük, át kellett volna ültetni a hazai szabályozásba. Ezt Magyarország nem tette, ehelyett bezáratta a kis vágóhidakat.

A 33 civil szervezet által szorgalmazott kistermelői rendelet módosítására vonatkozó javaslat az ésszerű, kétszintű szabályozás felé tenne egy lépést.

A készülő Higiéniai Útmutató nem szigorítaná, hanem egyszerűsítené, a falusi turizmus léptékére szabhatná a jelenleg az ipari szintű feldolgozásra és értékesítésre szabott hatósági alapelveket. Meglátjuk. De, ha a kistermelőket, falusi vendégasztal szolgáltatókat az adószabályozással már korábban tönkreteszik, már nem lesz ki meglássa. A disznóvágás csak egy az örökségeinkből, van még pár, amit meg kellene őriznünk…
Az állatok leölésük során való védelméről szóló új EK rendelettervezet is adna lehetőséget, ha élnénk vele. Kimondja: “tiszteletben kell tartani… a kulturális hagyományokat és a regionális örökséget… szokásokat. Ennélfogva e “rendelet hatálya alól ki kell zárni a kulturális eseményeket,..”

Ha már a szakma, a minisztérium és a hatóság (FVM, MgSzH) nyitott, a pénzügyi kormányzatnak is segítenie kellene ezt a területet a kétszintű szabályozással, adómentességgel, hogy a vidéken élők ott élhessenek, ahol születtek, és büszkén adhassák tovább kulturális hagyományaikat. Ahogy azt Európában máshol is teszik.

Kapcsolódó dokumentumok