Egymilliárdból piacra viszik a tanyákat

Ez évtől felhasználható a tanyás térségek fejlesztésére egymilliárd forint kormányzati támogatás. A Felső-Kiskunságban megkezdődött a gazdaságszervezés. Biztos forrásnak tekinthető az az egymilliárd forint, amit tavaly ígért a kormány a tanyás térségek fejlesztésére – tájékoztatta lapunkat Balogh József országgyűlési képviselő, a Magyarországi Tanyákon Élők Egyesületének elnöke.

A támogatás felhasználására elkészült a tanyafejlesztési program, mely a tanyákon élők egészséges ivóvízzel való ellátására, a dűlőutak karbantartására, a közbiztonság javítására, a tanyák energiaellátásának fejlesztésére, a tanyafelújításokra, a tanyagondnoki szolgálatok erősítésére, a tanyasi áruk piacra jutásának elősegítésére helyezi a hangsúlyt.
Az értékesítési csatornák szervezése – elsőként a felső-kiskunsági tanyás gazdaságok hasznára – lényegében sínen van. Idén januárban nyitották a fővárosban a második olyan kereskedést, ahol döntően a kistérségből származó terményeket értékesítik. A következő lépés a zöldségféléket, gyümölcsöket, állati eredetű termékeket nagy tömegben felhasználó közületek bevonása lesz.

Jelenleg tárgyal a tanyaegyesület egy több mint 4 ezer embernek főző csepeli konyhával, mely hajlandó fogadni a felső-kiskunsági terményeket. A kistermelők közületi beszállításait egy tavaly hozott jogszabály lehetővé teszi. Balogh József szerint az értékesítés könnyítésével a helyhatóságoknak lehetőségük nyílt arra, hogy állami segítséggel beavatkozzanak a gazdaságszervezésbe.
A sok önálló kistermelőből álló tanyavilág ugyanis szervezetten képes garantálni a nagykonyhák és más jelentős feldolgozók részére a teljes évi tervezhető ellátást. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az önkormányzatok saját gazdasági társaságuk által biztosítanák a kellő piaci árualapot. A települési önkormányzatok együttműködésével jelennének meg a köztulajdonú nonprofit helyi kereskedések is, amelyek egyrészt javítanák az ellátást, főleg a kistelepüléseken és a magánkereskedelem kizárásával lehetővé válna a kereskedelmi haszon egy részének viszszaosztása a termelőkhöz.

Balogh József nemrég jelentette be a parlamentben: az önkormányzati boltok ellátására a tanyaegyesület létrehozza a tanyasi áruk nagybani piacát a Felső-Kiskunságban. A tanyaegyesületben szó van továbbá feldolgozó kisüzemek létesítéséről, valamint az élelmiszer-termelés szakképzésének fejlesztéséről is. Az utóbbi elképzelés szerint a fülöpházi iskola adna helyet egy szakiskolának, mely élelmiszergyártókat képezne.
A foglalkoztatás bővítésére további lehetőséget kínál a viszonylag olcsó építőanyagot biztosító vályogvetés. Szakemberek szerint különösen a jó nyersanyaggal rendelkező Felső-Kiskunságban lehet értelme ismét termelésbe fogni a vályogos gödröket. A régi kisipart feltámasztó munkahelyek szervezésénél tartanak most.

A termelés rutin, az eladás teljesítmény
A Magyarországi Tanyákon Élők Egyesülete kizárólag a foglalkoztatás bővítésével látja megoldhatónak a tanyavilág felzárkóztatását. A 2001-es népszámláláskor 210 ezer volt a tanyasi népesség, azóta nőtt a kinti lélekszám, főleg 2005 után élénkült meg a kivándorlás, elsősorban a Homokhátságon. A városokat elhagyók az olcsóbb élet reményében választják a tanyát, ahol konzerválják a mélyszegénységet. Többségük a mezőgazdasági termelés által képes lenne egzisztenciát teremteni. A megélhetéshez elsősorban piac kell, az értékesítési csatornák létén múlik a tanyaprogram sorsa. A termelés rutin, az eladás teljesítmény.

Forrás: baon.hu

További cikkek:
Az idei év az agráriumé lesz
A búzától a hamburgerig minden drágulni fog