Elkészült Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve

A Víz Keretirányelv mérföldkövet jelent Európa vízgazdálkodásában, hiszen azt a világviszonylatban is egyedülálló célt tűzte ki, hogy 2015 végéig jó állapotba kerüljön minden olyan felszíni és felszín alatti víz, melynek jó állapotba hozásához, illetve jó állapotának megőrzéséhez szükséges intézkedések szakmai szempontból megvalósíthatók, nem sértik súlyosan a közérdeket és nem elviselhetetlenül költségesek a társadalom számára.

Az irányelv ezen célkitűzéseinek elérése érdekében a tagállamoknak vízgyűjtő-gazdálkodási tervet kell készíteniük először 2009. december 22-ig, melyet azután 6 évente kell felülvizsgálni.

Elkészült Magyarország első vízgyűjtő-gazdálkodási terve, amelyet innnen lehet letölteni.

Erről a dokumentumról fog – a részvízgyűjtő-vízgazdálkodási tanácsok véleményének figyelembevételével – az Országos Vízgazdálkodási Tanács állást foglalni. E dokumentum alapján készül el – a tartalom lényegi változtatása nélkül – a terv rövidített változata 2010 januárjában, amely közigazgatási egyeztetésre kerül. Az egyeztetést követően a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium minisztere – az érintett miniszterekkel egyetértésben – az országos vízgyűjtő-gazdálkodási tervet miniszteri rendelettel hirdeti ki.
 

Forrás: Vizeink.hu