Fenntarthatóság és globalizáció sorozat 1-5.

Az Ünnepi Könyvhétre jelent meg a L’Harmattan Kiadó “Fenntarthatóság és globalizáció” című sorozatának első öt füzete:

1. Lányi András: A globalizáció folyamata
2. Lányi András: A fenntartható társadalom
3. Kajner Péter (szerk.): Gazda(g)ságunk újrafelfedezése. Fenntartható vidéki gazdaságfejlesztés elméletben és gyakorlatban
4. Jakab György – Varga Attila: A fenntarthatóság pedagógiája
5. Takács-Sánta András (szerk.): Paradigmaváltás?! Kultúránk néhány alapvető meggyőződésének újragondolása

A füzetek a Könyvhét befejeztével kaphatók lesznek a nagyobb/jobb könyvesboltokban. Biztosan beszerezhetők lesznek a L’Harmattan Kiadó boltjában (Bp. V. Kossuth L. u. 14-16., tel.: 267-5979, e-mail: kiado@harmattan.hu, honlap: www.harmattan.hu).
 
További információk a BOCS Alapítvány honlapján.
 
Alább az egyes füzetek rövid tartalmi kivonata olvasható.


 
 
Fenntarthatóság és globalizáció 1-5.

1. Lányi András: A globalizáció folyamata
A tudományos és technikai haladás történelmileg szükségszerű diadalába vetett hit a huszadik század végére súlyos kétségeknek adta át a helyét. A természet legyőzése, a legyőzött természet kifosztása és elpusztítása szemlátomást nem járt az ember felszabadításával. Többé nem a fejlődés áldásaiba vetett bizalom igazolja tetteinket, hanem a beletörődés a dolgok menetének kikerülhetetlenségébe és megváltoztathatatlanságába. A kötet szerzője esszéjében a globalizáció és a napjainkban javában zajló ökológiai katasztrófa kérdéskörét járja körül.
(61 oldal, 700 Ft)

2. Lányi András: A fenntartható társadalom

Az egyes természettudományi részterületek kutatóinak többsége szerint a jelenlegi népesedési, technológiai és környezethasználati trendek hosszú távon mindenképpen fenntarthatatlanok. Függetlenül attól, hogy a következő évtizedekben sikerül vagy nem sikerül a romlást némileg mérsékelni, az anómia és degradáció folyamatai az idő előrehaladtával számos területen katasztrofális következményekhez fognak vezetni. E képtelen jövő elhárítása vagy elszenvedése ma már nem a természet “rugalmas” viselkedésén múlik, mellyel máris túlságosan visszaéltünk, hanem a szociokulturális tényezőkön. A globális egymásrautaltság világában élünk: ezért nem mondhatunk le arról, hogy a most kibontakozó, országhatárokon átívelő és a világpolitika viszonyait, témáit és szerepköreit átrendező erőfeszítésekben, amelyek a környezeti katasztrófa elhárítása körül forognak tevékenyen részt vegyünk.
(56 oldal, 700 Ft)

3. Kajner Péter (szerk.): Gazda(g)ságunk újrafelfedezése. Fenntartható vidéki gazdaságfejlesztés elméletben és gyakorlatban

A folyamatos gazdasági növekedés által teremtett össztársadalmi jólét mítoszáról mára bebizonyosodott, hogy tévút. Nem csak a társadalmi különbségeket növeli elviselhetetlen mértékűre, de ökológiai katasztrófával fenyegeti Földünket. A kötet a fenntartható gazdálkodás feltételeit mutatja be elvi oldalról; a vidéki gazdaságfejlesztés példáján keresztül pedig rámutat: a gyakorlatban is megvalósítható olyan modell, amely erőforrásait nem éli fel, mégis jólétet teremt. A hazai, fenntartható vidékfejlesztés stratégiájára és eszközeire tett javaslatok jelentős része nem csak Magyarországon, de a nemzetközi fejlesztésben is hasznos lehet.
(151 oldal, 1500 Ft)

4. Jakab György – Varga Attila: A fenntarthatóság pedagógiája

Jól tudjuk, hogy a magyar társadalom csak akkor lesz képes sikeres válaszokat adni a 21. század globális kihívásaira, ha széles körben is polgárjogot nyer a fenntarthatóság szemlélete, az élhető természeti és társadalmi környezet megóvásának közös felelőssége. A fenntarthatóságot célként kitűző komplex nevelési munkában kiemelt szerepet játszik az iskola, amelynek – többek között – közvetítenie kell ezt a közös felelősséget a felnövekvő nemzedékek számára. A kötet két írása lényegében a fenntarthatóság eléréshez nélkülözhetetlen természeti és társadalmi környezetvédelem szemléleti alapjait, valamint az iskolarendszer ezzel kapcsolatos általános és nagyon is kézzel fogható feladatait fogalmazza meg – természetesen nemcsak a pedagógusok, hanem valamennyiünk számára.
(74 oldal, 900 Ft)

5.Takács-Sánta András (szerk.): Paradigmaváltás?! Kultúránk néhány alapvető meggyőződésének újragondolása

Környezeti problémáink enyhítése érdekében gyakran fölmerül egy világnézeti váltás (más szóval: paradigmaváltás) szükségessége. A szöveggyűjteményben szereplő öt írás az egyre erőteljesebb “új ökológiai paradigma” jegyében született: megkérdőjelezik kultúránk egy vagy több alapvető meggyőződését, és ezek meghaladására, újakkal történő helyettesítésére szólítanak föl. A kötet szerzői: John Gowdy, David W. Orr, Pataki György, Wolfgang Sachs, Szvetelszky Zsuzsanna és Takács-Sánta András.
(72 oldal, 900Ft)