Fülöp a vízbiztonságról

Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa a regionális víziközmű cégek átszervezésének felfüggesztését kéri a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. 2009. április 3-án, közleményben jelentette be, hogy az öt hazai regionális víziközművet május 31-i határidővel, vagyonkezelési szempontból három központúvá teszi. Az összevonás célja – a közlemény szerint – elsősorban a vízi közművek működésének hatékonyabbá tétele, piaci értékének és versenypozíciójának javítása.

Az ombudsman számos panaszt és bejelentést kapott az üggyel összefüggésben. A többi között panasz érkezett a Duna Menti Regionális Vízmű feldarabolásával, az egységes vízbázis külön cégekhez csatolásával kapcsolatban is. A panaszok egy része szóvá teszi, hogy az átszervezés eredményeként a vízközművek hosszabb távon kikerülhetnek a közösségi tulajdonból. (Ismeretes, hogy a közelmúltban a vagyontörvény a regionális víziközműveket kivette az állami törzsvagyon köréből és forgalomképessé tette azokat.)

Az országgyűlési biztos a panaszokat egyesítette azzal a vizsgálattal, amelyet – a hazai ivóvízkészletek és vízbázisok stratégiai jelentőségére tekintettel – már korábban megindított a víziközművek működéséről.

Az ombudsman vizsgálatának elsődleges célja annak kiderítése, hogy az MNV Zrt. által áprilisban bejelentett átalakulási tervek hogyan befolyásolnák a jelen és jövő nemzedékek egészséges ivóvízzel történő ellátásának hosszú távú biztonságát, valamint a környezet- és természetvédelem államilag biztosított színvonalát.

Fülöp Sándor átfogó vizsgálata során az összes érintettet meghallgatja, beleértve a vagyonkezelésbe adásról döntést hozó Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t, az érintett regionális vízművek vezetőit, az önkormányzatok képviselőit, az illetékes minisztériumot, a hatóságokat, a szakmai szervezeteket, és az ügyre vonatkozó összes dokumentumot áttanulmányozza.

Mivel az MNV Zrt.-től kapott tájékoztatás szerint nincsen olyan kényszerítő körülmény, amely az átszervezést sürgőssé tenné, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa felszólítja a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanácsot, hogy az ombudsmani vizsgálat befejezéséig függessze fel a regionális víziközmű cégek átszervezését.

Forrás: Jövő nemzedékek országgyűlési biztosa