HVTK hírlevél

A Határmenti Vidékfejlesztési Tanácsadó Központ hírlevele –
2007. október Debrecen, 2007. október

HVTK newsletter

Határmenti Vidékfejlesztési Tanácsadó Központ –
Centrul transfrontalier de competenţă în domeniul dezvoltării rurale –
Cross-border centre of expertise in rural development

A “Rural Innova” Interreg IIIC projekt és a LEADER program kiadványai
A HVTK-ban is részt vállaló két partner (ÉARFÜ és Writtle College) közreműködött a “Rural
Innova” nevű projektben is (www.rural-innova.org) a fenntartható vidékfejlesztés témakörében.
A projekt 5. komponense a vidékfejlesztés “helyes kormányzásának” különféle eszközeit és
módszereit kereste. Két kiadvány látott napvilágot ezzel kapcsolatban, melyek ingyenesen
beszerezhetőek a HVTK-n keresztül:

• Egy átfogó beszámoló a komponens munkájáról angolul, franciául és spanyolul, melyhez
egy CD is tartozik a komponens összes eredményével, többek között a szemináriumokon
bemutatott PowerPoint prezentációkkal
• Egy 72 oldalas angol nyelvű tanulmány, mely a “fenntartható fejlődés” és a
“vidékfejlesztés” tárgyát járja körül. Továbbá tartalmaz egy 35 mutatóból álló listát
(gazdasági, társadalmi, környezeti és kormányzati mutatók), melyek a vidékfejlődés
előrehaladásának mérésére szolgálnak

Hozzáférhetőek a “Leader az új tagállamokban” című, 2006. november 13-17 között Tihanyban
megrendezett EU konferencia kiadványai (angol nyelven) is.
E-mail: info@hvtk.org

Az EU elfogadta az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot
A 2007-2013. évre szóló program elfogadásával a magyar mezőgazdaság részére több mint 5
milliárd euró fejlesztési forrás nyílik meg, ebből 3,8 milliárd euró a közösségi rész, a fennmaradó
hányad magyar nemzeti kiegészítés. Gráf József, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter,
elmondta: a terv elfogadását követően sorra indulnak a vidékfejlesztési programok, összesen
mintegy 60 pályázati jogcím lesz. Számítások szerint a fejlesztési programban falvanként
átlagosan 8-10 olyan beruházás valósulhat meg, amely munkahelyet teremt, vállalkozást segít.
Olyan közösségi cél és program is forráshoz juthat, mint a falu-szépítés, a központi tér
kialakítása, templom, illetve iskola felújítása.
Honlap: http://www.fvm.hu/

A Biogreen Alapítvány
Az alapítvány célja a magyarországi civil társadalom működésének és megerősödésének
elősegítése. A Biogreen alapítvány több kisebb szervezet, és alapítvány rendszeres támogatója.
Elsődleges projektjeik közé tartozik többek között: a fogyasztói magatartás befolyásolása,
elektronikai hulladék újra hasznosításának logisztikája, klímaváltozás számítógépes modellezése
nemzetközi projektben. Masodlagos projektjeik között szerepel: könyvkiadás, számítógép osztás
pályáztatás révén.
Honlap: http://www.biogreenfoundation.org/

„Regionális Fejlesztési Programok Zöldítésének eszközrendszere”
A „Regionális Fejlesztési Programok Zöldítése” (GDRP) egy 2004-ben létrehozott, az Európai
Uniót átfogó hálózat, mely a regionális munkahelyteremtést és növekedést tűzte ki céljául a
környezetvédelem figyelembe vételével. A GDRP partnereinek célja, hogy bemutassák a
területfejlesztésben érdekelt szervezeteknek azt, hogy vannak egyértelmű előnyei annak, ha
integrálják a környezeti kérdéseket is fejlesztési irányelveikbe, stratégiáikba, programjaikba és
tevékenységeikbe. A hálózat elkészített egy 40 oldalas „eszközrendszert”, mellyel segíteni
kívánja ezeket a szervezeteket, hogy a zöld kérdéseket, illetve a környezetet érintő témákat
bevonják a területfejlesztésbe. A szervezeteket felkérik, hogy hasznosítsák ezt az eszközrendszert,
továbbá írjanak alá egy alapszabályt, ezzel is kifejezve elkötelezettségüket a fenntartható
fejlesztés iránt. Az eszközrendszer magyar nyelvű verziója elérhető az alábbi linken.
Honlap: http://www.environmentagency.gov.uk/commondata/acrobat/toolkit_hungarian_1764036.pdf

A RESCUE projekt negyedik hírlevel
A RESCUE projekt az Európai Unió 6. Kutatatási és Technológia-fejlesztési Keretprogramja
által támogatott projekt, melynek célja a megújuló energiával foglalkozó közép- kelet- európai
kis- és középvállalkozások (KKV) részvételi arányának növelése az Európai Unió 6. és 7. KTF
Keretprogramjaiban. Figyelmébe ajánlom a RESCUE projekt negyedik hírlevelét, amit az alábbi
hivatkozás segítségével érhet el:
Honlap: http://www.rescue-eu.net/images//4th%20rescue_newsletter_2.pdf

Közép-európai Fiatal Gazda Konferencia
Debrecen, 2007. október 17-21
A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA konferenciát szervez. Helyszín: Déri
Múzeum Díszterme A konferencia témája, célja kettős. 2007. őszén magyar kormányzati
támogatással, az AGRYA gondozásában Budapesten elindul a Közép-európai Fiatal Gazda
Központ – CERYC projekt. A Központ célja a régióban működő fiatal gazda szervezetek
érdekében egy állandó projekt menedzsment szervezet létrehozása és működtetése. Az esemény
részeként szervezeti partnerek egyeztetik, elfogadják a CERYC 2008. év végéig szóló
munkatervét, rögzítik az együttműködés kereteit. A rendezvény másik témája a Közös
Agrárpolitika most zajló állapotfelmérése (Health Check). Ehhez kötődően a rendezvény az új
tagországok és a fiatal gazda szervezetek véleményét mutatja be, foglalja össze.
Honlap: http://www.ceja.org/english/mainframe.htm

Közösségi Tanulás és Önkéntes Központ (KÖTÖK) konferencia
Gödöllő, 2007. október 30.
A KÖTÖK azzal a céllal jött létre, hogy fellendítse a Szent István Egyetemen a közösségi
tanulás oktatási modelljét, a diákokat önkéntes tevékenységek végzésére sarkallja, s ezek által
összekösse az egyetemet a Gödöllő környéki és régiós civil szervezetekkel. A KÖTÖK október
30-án, délelőtt konferenciát rendez, melyen a közösségi tanulásról lesz szó hazai és külföldi
meghívottak tolmácsolásában. A konferencia előadásain többek között a következő kérdések is
szerepelnek: Mit nyújthat a közösségi tanulás oktatási modellje a helyi közösségeknek? Hogyan
működik a közösségi tanulás oktatási modellje Amerikában?
E-mail: mero.agnes@kti.szie.hu
Honlap: http://www.kotok.hu/

Agra Europe’s 5th Annual Conference Rural Development in Europe
London, Radisson SAS Portman Hotel, 2007. november 13-14.
Ez a konferencia, melynek címe „A finanszírozás és a megújuló energia felhasználása a vidéki
területek fenntartható fejlődésének elérésére”, számos témát érint. Megvizsgálja, vajon az új
fejlesztési szabályozás elősegítette-e az adminisztrációs folyamatok egyszerűsödését, illetve
eredményezte-e a vidékfejlesztési célkitűzések egy összefüggőbb megközelítését, továbbá keresi
a választ arra, hogy a vidékfejlesztési ügynökségek hogyan tudnak megbírkózni az új
programperiódus kihívásaival. Szintén megvizsgálja a vidéki gazdaságok széleskörű
lehetőségeit, melyek a bioenergiával és a bioüzemanyagokkal kapcsolatos növekvő érdeklődés
kapcsán jöttek létre. A konferencia vitát indít azon intézkedésekről, melyek a fent említett
iparágak növekedését hivatottak kiegyenlíteni az európai biodiverzitás védelmének igényével.
E-mail: conferences@agra-net.com
Honlap: http://www.agra-net.com/ruraldev

43. Horvátországi és 3. Nemzetközi Mezőgazdasági Konferencia
Opatija, Horvatország, 2008. februar 18-21.
A plenáris előadások témái a következők lesznek: (1) A horvátországi mezőgazdaság,
mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikák – helyzet és kilátások az EU-hoz való csatlakozási
folyamatban; (2) A horvátországi és az európai mezőgazdaság közötti kapcsolatok; (3) A tudomány
alkalmazása a mezőgazdasági gyakorlatban; (4) A nem élelmiszer előállító mezőgazdaság
(energia előállítás – alternatív energiaforrások). A plenáris előadásokon túl a konferencián résztvevők
9 szekcióban folytathatják tovább munkájukat: (1) Agroökológia és ökológiai mezőgazdaság;
(2) Agroököonómia és vidéki szociológia; (3) Genetika, növénynemesítés és vetőmag előállítás;
(4) Zöldségtermesztés; (5) Szántóföldi növénytermesztés; (6) Halászat, vadgazdálkodás
és méhészet; (7) Állattenyésztés; (8) Tájépítészet; (9) Gyümölcstermesztés, Szőlészet és borászat.
Kapcsolattartó: Ivona Filipovic
E-mail: sa@agr.hr
Honlap: http://sa.agr.hr/

A HVTK hírlevélről
A HVTK hírlevelet 1850 olvasó részére küldjük el elektronikusan. Ön is használhatja arra, hogy
híreket, rendezvényeket, honlapokat adjon közre a fenntartható vidékfejlesztés, illetve a
mezőgazdaság fejlesztésének témaköréhez kapcsolódva.
Ha a jövőben nem szeretne megkapni ezt a hírlevelet, kérem küldjön egy e-mailt a
következő címre info@hvtk.org, a levél tárgya pedig legyen „leiratkozás”.
*************************************************************************
HVTK hírlevél – Határmenti Vidékfejlesztési Tanácsadó Központ
http://www.hvtk.org
E-mail : info@hvtk.org
Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma
4032 Debrecen
Böszörményi ut 138.
Tel. 0036 52 508354
Fax. 0036 52 508460
**************************************************************************