Idénymunka – Új szabályozás augusztus 1-től

 

Kevesebb közterhet kell fizetni a mezőgazdasági idénymunka után, egyszerűsödik az adminisztráció és emelkedik a foglalkoztathatóság maximális időtartama.
 

 
 

 

Mi az, ami változott augusztus 1-től a mezőgazdasági idénymunkára vonatkozóan?

Eddig a jogszabály külön rendelkezett a növénytermesztésben foglalkoztatottakról, mostantól rájuk is a mezőgazdasági idénymunka szabályai vonatkoznak.
 
 

 

1. Megszűnt számos bürokratikus előírás, egyszerűbb lesz az adminisztráció

 
Nem kötelező a munkaszerződés megkötése és nem kell jelenléti ívet vezetni augusztus 1-től.
 • Munkaszerződést a munkavállaló kérésére továbbra is lehet kötni, de az nem kötelező, mint eddig.
 • A jövőben nem kell jelenléti ívet vezetni. Eddig a jelenléti íven rengeteg adatot kellett szolgáltatni és naponta, munkavállalóként kellett kitölteni.
 • A munkáltatóknak továbbra is bejelentési kötelezettségük lesz. Ezt megtehetik elektronikusan, ügyfélkapun keresztül vagy telefonon (helyi tarifás 185-ös hívószámon), illetve várhatóan december 1-től SMS-en is.
 • Különbség, hogy a bejelentést minden esetben előre kell megtenni. Eddig a növénytermesztési idénymunkánál lehetett utólag is, a tárgyhót követő 12-éig.
A bejelentés jóval egyszerűbb lesz, sokkal kevesebb adatot kell közölni, mint eddig.
 • Egyszerre több napot is be lehet jelenteni.
 • A bejelentést lehet módosítani, ha a munkavégzésre bármilyen oknál fogva nem kerül sor. Például nem jön el a foglalkoztatott, vagy rossz idő miatt nem lehet dolgozni stb.(Részletek a 4. pontban.)   
 • A munkáltató a tárgyhót követő 12-éig köteles teljesíteni a bevallási kötelezettségét. Ezt megteheti elektronikusan, ügyfélkapunk keresztül és papír alapon.
A jövőben nem szükséges foglalkoztathatósági egészségügyi szakvéleményt beszerezni.
 • Kivétel: nyugdíjasok, fiatalkorúak, és terhes illetve szoptató anyák.
 • Eddig 3000 forintba került ennek a papírnak a megszerzése és minden idénymunkásnak rendelkeznie kellett vele. A munkáltatónak azonban meg kell győződnie arról, hogy a foglalkoztatott a munka elvégzésére alkalmas állapotban van-e.
 

 

2. Kedvezően változik a fizetendő közteher mértéke.

 
Az eddigi 30% helyett idénymunka esetében 500 Ft/nap/munkavállaló a közteher összege.
 • A munkáltatónak a közterhet a tárgyhót követő 12-éig kell megfizetnie az adóhatóság beszedési számlájára.
 • Új szabály, hogy az a munkáltató, akinek a tárgyhónapban 300 ezer forint vagy ennél nagyobb összegű adótartozása van, további egyszerűsített foglalkoztatásra nem jogosult addig, míg adótartozását ki nem egyenlíti.
 • A munkavállalónak nem kell az idénymunka után személyi jövedelemadót fizetnie, ha az idénymunkából származó éves jövedelme nem haladja meg a 840 ezer forintot.
 • Pozitív változás az is, hogy a munkavállaló nem esik el az álláskeresési támogatástól, ha közben idénymunkát vállal.
 • Harmadik országbeli állampolgár is vállalhat mezőgazdasági idénymunkát. (TAJ szám és adóazonosító jel szükséges)
 

 

3. Emelkedik az idénymunka egy évre vonatkozó maximális időtartama.

 
Eddig 90 napig foglalkoztathatott adott munkáltató adott munkavállalót, mostantól 120 napig teheti meg évente.
 • A munkavállalókra vonatkozóan nincs korlátozás. Ha 120 nap után átmegy egy másik céghez, ott folytathatja tovább a munkát. Tehát akár egész évben is dolgozhat.
 

 

4. Milyen adatokat kell közölni a bejelentéskor és mikor kell az esetleges változásokat megtenni?

 
A bejelentéskor az eddigieknél jóval kevesebb adatot kell közölni. Ezek a következők:
– a munkáltató adószáma
– a munkavállaló adóazonosító jele és TAJ száma
– a munka jellege (mezőgazdasági idénymunka)
– a munkaviszony napjainak száma
 
Harmadik országbeli állampolgár esetén a TAJ számot és az adóazonosító jelet közölni kell.
Ha EU-s állampolgárt alkalmaz a munkáltató, akkor közölni kell, hogy van-e a munkavállalónak a saját országában biztosítotti jogviszonya.
A változásokat (pl. foglalkoztatás meghiúsulása esetén) a foglalkozatás bejelentését követő két órán belül vagy ha előző nap történt a bejelentés, akkor a következő nap délelőtt 8 óráig kell a változást közölni.

Augusztus 1-jén hatályba léptek az egyszerűsített foglalkoztatás – mezőgazdasági és idegenforgalmi idénymunka, alkalmi munka – adminisztrációját lényegesen megkönnyítő szabályváltozások.
 
Az új törvény alkalmazásánál felmerülhetnek jogértelmezési kérdések, ezért a Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatáspolitikai Államtitkársága átmenetileg ügyfélszolgálatot működtet, hogy az érintett munkáltatókat és munkavállalókat segítse.
 
Kérdését az
alkalmimunka@ngm.gov.hu e-mail címen vagy a helyi tarifával hívható – elsősorban az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony bejelentésére szolgáló – 185-ös telefonszámon keresztül teheti fel.

A törvény szövege itt olvasható a cikk aljáról letöltve.
 
A témában eddig felmerült kérdések és válaszok a
http://ngm.gov.hu/feladataink/alkalmimunka.html címen olvashatók.