Időt nyert a Magyar Agrárkamara a termelők számára!
Mulasztási bírság fizetése nélkül tette lehetővé a VPOP, hogy azon mezőgazdasági termelők, akik április 20-ig nem tettek eleget a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos bejelentkezési, illetve fizetési kötelezettségeiknek, június 30-ig pótlólagosan megtehetik azt – hívja fel az ügyben tárgyalásokat folytató Magyar Agrárkamara az érintettek figyelmét.

 

Több eredményes egyeztetésen van túl a Magyar Agrárkamara a Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságával annak érdekében, hogy segítse az agrártermelőket a környezetvédelmi termékdíj kötelezettség teljesítésében. A tavaly módosított termékdíjról szóló 1995. évi LVI. törvény értelmében azok az agrártermelők, akiknek a mezőgazdasági termelésből származó árbevétele nem haladja meg az 50 millió forintot, átalány formában tehetnek eleget, illetve kell eleget tenniük a termékdíj-fizetési kötelezettségüknek. Az átalány alá 2010. április 20-ig kellett bejelentkezni.

Azok a termelők, akik még nem jelentkeztek be, vagy korábbi évek kötelezettségeit nem, vagy csak részben teljesítették, ennek pótlását egyszeri, átmeneti intézkedés keretében 2010. június 30-ig tehetik meg. A VPOP saját hatáskörben az önkéntes jogkövető magatartás ösztönzése érdekében a nevezett időpontig a legnagyobb méltányosság gyakorlásával, mulasztási bírság kiszabásának mellőzésével fogadja a 2010-re vonatkozó bejelentkezéseket, és az esetleges korábbi kötelezettségekhez tartozó pótbejelentkezést, pótbevallást, pótbefizetést.
Kiket érintenek ezek az intézkedések? Mindazon termelőket (őstermelőket, családi gazdálkodókat, állattenyésztőket, vagy más gazdaságokat is) akik termékeiket maguk csomagolják és értékesítik, vagy saját célra felhasználják – hívja fel a figyelmet a Magyar Agrárkamara. Így a műanyag zacskót, zsákot, fóliát, műanyag, vagy faládát, raklapot használókat például zöldség-, gyümölcs termelőket, takarmány-, vagy vetőmag előállítókat ugyan úgy, mint a bálazsineget, bálahálót használó állattenyésztőket, ha a bálázott takarmányt, alomszalmát saját gazdaságban felhasználják, vagy a többletet értékesítik.

Afentieken túl a magyar Agrárkamara felhívja minden termelő figyelmét, hogy az elmulasztott kötelezettségek késedelmes teljesítése nem mentesít a késedelmi pótlék, vagy az önellenőrzési pótlék, és utólagos termékdíj megfizetése alól, amely jogkövetkezmények tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény előírásai az irányadók. E mellett a Magyar Agrárkamara álláspontja továbbra is az, hogy a legjobb megoldás az lenne, ha mezőgazdasági input és termékek csomagolása esetén a csomagolóanyag gyártója, vagy első belföldi forgalomba hozója legyen kötelezett és fizesse meg a termékdíjat.

Forrás: MA