Illetékmentes gazdaságátadás

 

Adó és illetékmentesen, apáról fiúra szállhat  a családon belüli gazdaság. Illetéktörvény módosításával, az új jogszabály  segíti az egymást követő nemzedékek kapcsolatának erősödését, a családon belüli gazdálkodás folytonosságát, stabilitását.

 

Mentes a vagyonátruházási illeték alól a termőföld, a tanya, és a mezőgazdasági termelőtevékenységhez szükséges művelés alól kivett terület, építmény (magtár, istálló, stb.) valamint ingó – ide értve a gépjárművet és a pótkocsit is – tulajdonának, illetve vagyoni értékű jognak a megszerzése közeli hozzátartozóknál (többek között házastárs, bejegyzett élettárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, testvér).
Az illetékszabályok módosítása elősegíti, hogy a tradicionálisan mezőgazdasági tevékenységből élő családokban többletteher viselése nélkül, – ne csak öröklés jogcímén, – átörökíthető legyen minden, ami a mezőgazdasági tevékenység folytatásához szükséges. A törvény összhangban áll az európai vidék- és agrárpolitikával, amelynek alapjait az egyéni és családi gazdaságok adják.

Forrás: www.fvm.gov.hu

A Törvény megtekinthető itt (erre vonatkozó rész a III. fejezet 26§-tól):

Kapcsolódó dokumentumok