Irányváltást sürget a szakpolitikákban az Országos Civil Fórum

Gödöllőn, 2007. június 15-én, “Arat a magyar” című konferenciáján mutatta be az Országos Civil Fórum vidékfejlesztéssel és természetvédelemmel kapcsolatos ajánlástervezeteit. Az Élőlánc Magyarországért rendezésében lezajlott konferencián a résztvevők megvitatták az közreadott anyagokat. A szervezők elmondták: szociális és ökológiai időzített bomba ketyeg vidéken. A nemkívánatos következmények elkerülése érdekében a vidékfejlesztésben és a természetvédelmemben is sürgős változtatásokra van szükség. A rendezvény egyik társszervezője a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület volt.

Lányi András, az Élőlánc Magyarországért elnökségi tagja elmondta: „A politika lényege a nyilvános vita a közösség jövőjéről. Ez a vita a sajtóban és a parlamentben az érintettek kirekesztésével és félrevezetése céljából folyik, a demokratikus nyilvánosságot pedig alkalmi utcai tüntetések nem pótolhatják. Ezért kezdeményezte az Élőlánc Magyarországért közéleti mozgalom 2006 őszén Országos Civil Fórum (OCF) létrehozását. A tavaly október óta rendszeresen zajló vitaesteken időszerű politikai kérdések kerülnek napirendre. A rendezvénysorozat alkalmat teremt a nyilvános párbeszédre. Az OCF ajánlásokat készít az ország előtt álló nagy kérdések megoldására, megpróbálja felhívni ezekre a figyelmet.”

Kajner Péter rámutatott: „A jelenlegi vidékfejlesztési politika első sorban abban érdekelt, hogy az elérhető európai uniós forrásokat, valamint az ehhez rendelkezésre álló nemzeti társfinanszírozást egy szűk tőkéscsoporthoz juttassa el. A vidéken élők, a gazdálkodók nagy részének a forráshoz jutásra a most látható feltételek mellett alig lesz esélye. Ez jól látható az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban. Ez nemcsak a társadalmi igazságosság elvével ellenkezik, de az EU vidékfejlesztési politikájának elveivel is. Elfogadhatatlan, ezért a Program sürgős újragondolására van szükség, mielőtt Brüsszelben jóváhagyják. Mindemellett meg kell jegyezni, hogy a kormány a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése megvalósításának 25 évre való kitolásával lemondana a Tisza-völgy fenntartható fejlesztéséről, egyúttal felbecsülhetetlen árvízi és aszályveszélyeztetettségnek tenné ki az itt élőket.”

Ács Sándorné hozzátette: „A vidékfejlesztési politika jelenlegi iránya azért is tarthatatlan, mert, ha a hazai, több mint 700 ezer gazdálkodó család többségének nem lesz esélye tevékenységének folytatására, az azt is jelentheti, hogy gazdálkodásukat abbahagyják. Ebben az esetben a hazai földalap jelentős része kerülhet spekulánsok vagy nagyüzemek tulajdonába. Ez vidéken társadalmi földindulást idézhet elő. Az Országos Civil Fórum ajánlásai szerint a fenntartható vidékfejlesztési politika célja a vidéken élők számára lehetőséget nyújtani, hogy szülőhelyükön jó életszínvonalon élhessenek. Fókuszában a hazai kis- és közepes méretű gazdaságok és ezek önkéntes szövetkezéseinek megerősítése áll. Mindemellett nélkülözhetetlen a termelési szerkezetváltás, az agrár-környezetgazdálkodás, a biogazdálkodás súlyának növelése. Ennek nem csak ökológiai szempontból van jelentősége, de amiatt is, hogy a magyar családok asztalára egészséges élelmiszer kerülhessen.”

Horváth András kiemelte: „Hazánk társadalmának hosszú távú boldogulása csak megfelelő nemzeti természetmegőrzési stratégia révén valósulhat meg. El kell érni, hogy a 2007-13 időszakban rendelkezésre álló nemzeti és európai uniós forrásokból csak a fenntarthatóság elveinek megfelelő tevékenységek részesülhessenek. Sürgető feladat, hogy a nemzeti park igazgatóságok létszámát növeljék, az alapfeladataik ellátásához elegendő anyagi forrásokat biztosítsák, tehát e forrásokat az elkövetkező 5 évben fokozatosan növelni kell. A természetvédelmi őrszolgálat 2005. évi létszámát vissza kell állítani.”

További információ: Kajner Péter, 06-30-59-79-119, kajnerp@elotisza.hu, www.orszagoscivilforum.hu

Kapcsolódó dokumentumok