Június 19-ig véleményezhető a csongrádi vízlépcső terve

A Csongrád Megyei Önkormányzat megbízásából a Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. kidolgozta a Tisza csongrádi szakaszán az 1970-es években tervezett, de meg nem épített duzzasztómű megvalósíthatóságára vonatkozó döntés-előkészítő tanulmányt.

A dokumentum szövege és mellékletei letölthetők a megyei önkormányzat honlapjáról.

A tanulmány bemutatására először 2009. február 14-én került sor Csongrádon, amit a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat kezdeményezésére 2009. április 8-án Tiszakürtön tartott szakmai egyeztetési fórum követett.

Amint az ismert, a globális klímaváltozás napjainkban már érezhető, de pontosan előre nem jelezhető hatásai és a kárpát-medencei vízgyűjtő földrajzi, illetve területhasznosítási sajátosságai miatt fel kell készülni a Magyarországra érkező vízkészletek csökkenésére, és ezzel egyidejűleg a szélsőségeit tekintve növekvő árvízi fenyegetettségre. A korábbi évtizedek vízgazdálkodási célkitűzéseivel szemben – a környezet- és természetvédelmi érdekekkel harmonizálhatóan – egyre megalapozottabbá válik annak a vízgazdálkodási törekvésnek a szükségessége, amely az átfolyó vízkészletek legalább részleges, szabályozott visszatartására irányul, és amely a térségünkben jelentkező ökológiai, öntözési és egyéb gazdálkodási, turisztikai célú vízigények kielégítését képes biztosítani.

A Csongrád Megyei Közgyűlés szükségesnek tartja, hogy a tervezett csongrádi duzzasztómű megvalósíthatóságának lehetőségeit és feltételeit, a beruházás várható környezeti, ökológiai, gazdasági, társadalmi hatásait, terület- és vidékfejlesztési jelentőségét az érintettek minél szélesebb körben megismerjék, annak érdekében, hogy észrevételeiket és javaslataikat az előkészítés legkorábbi szakaszában figyelembe lehessen venni. A Közgyűlés a 43/2009. (III. 26.) Kgy. határozatával döntött arról, hogy felhívja a helyi érdekelteket, önkormányzatokat, területi államigazgatási szervezeteket és civileket a döntéselőkészítő tanulmány véleményezésére.

A közgyűlési döntésnek megfelelően ezúton felkérem, hogy véleményével járuljon hozzá a csongrádi folyami duzzasztómű megvalósíthatóságára vonatkozó döntés-előkészítő tanulmány társadalmi egyeztetésének lefolytatásához.

Kérem, hogy a tanulmánnyal kapcsolatos észrevételeit legkésőbb 2009. június 19-éig szíveskedjék a Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala fejlesztes@csongrad-megye.hu elektronikus címére megküldeni.

Szeged, 2009. április 28.

Tisztelettel:
Magyar Anna
a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke