Kitelepülési és regisztrációs díj

 

2009 ősze óta a termelőknek nem kell az alkalmi rendezvényekhez hatósági engedélyt kérni, és kitelepülési díjat fizetni.

Tárgy: hivatalos állásfoglalás kérés

Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Hatályba lépett a 210 /2009. (IX. 29.)  Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről, s ezzel hatályát vesztette a 133/2007-es Korm. rendelet. Az új hatályban lévő rendelet kapcsán kaptuk az ÁNTSZ-től és a MGSzH-tól azt a SZÁMUNKRA KEDVEZŐ tájékoztatást, hogy, 2009. októbertől nem kell a kóstoltatáshoz és az alkalmi árusításhoz kitelepülési díj, külön hatósági engedély. Lásd LEADER Expo 6. tájékoztató levél „A mindenkori érvényben lévő jogszabályok és rendeletek betartása mellett a korábbi évekhez képest változás, hogy 2009. október 1-től a kóstoltatás nem engedélyköteles. Jogszabályokról és rendeletekről bővebb felvilágosítás:
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal (1102 Budapest, Endre u. 10; tel.
262-8182, 261-4227; fax: 261-0131; e-mail: 10kerulet@fovaros.antsz.hu).
Fővárosi és Pest Megyei MGSZH Élelmiszerlánc-Biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóság (1184 Budapest, Új Piac, XVIII. kerület Balassa utca- Haladás utcasarok, tel.: 1/329-7017”
(Megkérdeztem az illtékeseket, de nem kaptam érdemi információt).

Probléma felvetés:
A hatályát veszetette 133/2007. Kormányrendelet, amelyet nem kellett alkalmazni azon kereskedelmi tevékenységekre,amelyek
végzéséhez a Kertv. értelmében nem szükséges üzlet.

Az új 210/2009-es Kormány rendelet már nem tesz ilyen kivételt.
1. § E rendelet a kereskedelmi tevékenység bejelentésének és az üzletek működési engedélye
kiadásának, a kereskedők és az üzletek nyilvántartásának, valamint a kereskedelmi
tevékenység egyes kereskedési formákban való folytatásának részletes szabályait állapítja
meg.
2. § A Kormány kereskedelmi hatóságként és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének
és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban:
Szolgtv.) szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként – a nemesfémb_l készült
ékszerek, díszm_áruk és egyéb tárgyak forgalmazása kivételével, továbbá a 26. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel –
a) a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, a csomagküld_ kereskedelem,
az automatából történ_ értékesítés, valamint az üzleten kívüli kereskedelem esetében a 6. §
(1), (2) és (4)-(7) bekezdése, a kereskedelemr_l szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban:
Kertv.) 3. § (1) és (5) bekezdése, 6/G. § a) pontja, valamint e rendelkezésekkel
összefüggésben a Kertv. 9. § (1), (4) és (5) bekezdése tekintetében a kereskedő székhelye
szerinti település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét, (…) jelöli ki.

15. § (1) Az alkalmi rendezvényen történő árusítás során a kereskedőnek rendelkeznie
kell a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyekkel,
továbbá köteles feltüntetni nevét, székhelyét.

A kistermelőknek az értékesítéhez az illetékes MGSzH – nál kellett nyilvántartásba vételt kérni. Most ezen 210/2009-es jogszabályt többször elolvasva sem tudom értelmezni, hogy hol van ebben a jogszabályban az, hogy az MGSzH nyilvántartásba vétel után a KISTERMELŐNEK NEM KELL az ezen jogszabály 1. (A) melléklete szerinti kereskedelmi engedély kérés és bejelentés a jogszabály szerinti jegyző részére? Ugyanis az új 52/2010-es kistermelői rendletben is hivatkoznak a 210/2009 -es jogszabályra.
Nem találtam azt a szövegkörnyezetet, miszerint nem kell a kóstoltatáshoz és az alkalmi rendezvényeken való értékesítéshez kitelepülési díjat, külön hatósági engedélyt kérni.

A kistermelői nyilvántartásba vétel egyszeri 15 000Ft-os hatósági díjtételét, a legutóbbi állásfoglalásukból megértettem.
Az évenkénti megújításról viszont nem találok jogi hivatkozást: Ha a kistermelő nyilvántartásba vetette magát, rendelkezik regisztrációs számmal, akkor évenként mennyibe kerül a megújítás, termékenként más-e az összeg (méhészek, húsosok, lekvárosok mást-mást mondtak), mennyi, s a megújítást is az illetékes MGSzH végzi-e?

Szeretném a segítségüket kérni abban, hogy az 53 civil szervezet által képviselt kisléptékű élelmiszer előállítók és értékesítők részére megfelelő, jogszabályi hivatkozásokkal ellátott tájékoztatást adhassunk.

Még egyszer a kérdések:
1. Kell-e az MGSzH által nyilvántartásba vett kistermelőnek kereskedelmi engedély kérés és bejelentés 210/2009 Korm. rendelet jogszabály szerinti jegyző részére?
2. Ha nem, miért, mi utal erre, melyik rész, vagy más jogszabály (annak mely része)?
3. Mely sor, vagy más jogszabály (annak melyik része)  teszi lehetővé, azt a jó hírt, hogy nem kell a kóstoltatáshoz és az alkalmi rendezvényeken való értékesítéshez kitelepülési díjat, külön hatósági engedélyt kérni.
4. Mely külön jogszabályok rendelkeznek kistermelők esetében az alkalmi rendezvényen való árusítás feltételeiről? (csak felsorolás: 14/2006; és…?)
5. Kistermelői regisztráció évenkénti meghosszabbításának díja mennyi?
6. Ez a meghosszabbítási díj meghatározás hol található meg?
Válaszukat a válaszadási határidő betartásával tisztelettel várom,
Köszönettel:
Szabadkai Andrea      
Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület –programvezető                  
Gödöllő, 2100. Szabadka u. 8/a fsz. 1
2010. március 8.
 

VÁLASZ:

 A levélben feltett kérdésekre azok sorszáma szerint az alábbiakban olvashatók a válaszok.
 
1 és 2. Az 52/2010. FVM rendelet 5. § (1) bekezdése egyértelművé teszi, hogy a kistermelő is köteles a 210/2009. Korm. rendelet szerinti bejelentést megtenni a jegyző vagy a területileg illetékes MgSzH kerületi hivatala felé. Engedélyre kistermelő esetében nincs szükség. Ez utóbbi a május 7-én megjelent, az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről illetve bejelentéséről szóló 57/2010. FVM rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontjából is egyételműen következik, mely szerint a szóban forgó rendeletet nem kell alkalmazni a kistermelők vonatkozásában.
 
3. Az 52/2010. FVM rendelet lehetővé teszi a kistermelő számára, hogy termékeit rendezvény keretében is értékesítse, engedély nem szükséges ehhez
sem (lásd az előző kérdésre adott választ).
 
4. A rendezvényi árusítás feltételeit egyrészt az 52/2010. FVM rendelet, másrészt pedig – mivel kiskereskedelmi forgalomba hozatalról van szó – a 852/2004/EK rendelet határozza meg. A 852/2004/EK rendelet II. mellékletében szereplő specifikus követelmények a melléklet bevezetőjében foglaltak szerint alkalmazandóak.
 
5 és 6. A kistermelői regisztráció egyszeri kötelezettség, annak évenkénti megújítására nincs szükség. Állati eredetű élelmiszer értékesítéséhez azonban az 52/2010. rendelet alapján hatósági állatorvosi bizonyítvány szükséges. Ez a kiállítástól számított egy évig hatályos, és a kistermelő kérelmére évente meghosszabbítható. A regisztráció, illetve a bizonyítvány kiállításának díját az élelmiszer-ellenőrzési igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 89/2005. FVM rendelet határozza meg, mely szerint a kistermelők nyilvántartásba vétele 15000 Ft, míg a bizonyítvány kiállítása (és évenkénti meghosszabbítása is, alkalmanként) 4000 Ft.
 
Dr. Pásztor Szabolcs
 
Megbízott osztályvezető
Élelmiszer- és Takarmányfelügyeleti Osztály
Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium