Közéleti személyiségek a Nemzeti Zarándoklat mellett

Hogy az adósságválságot a kormány ne használhassa az ország kiárusítására, követeljük a parlament feloszlatását!
Nem új miniszterelnököt, hanem új politikát akarunk: ne a kötést cserélgessék sebeinken, hanem a kezelés módján változtassanak!

 

 


 

„Vannak helyzetek, amikor nem lehet tovább visszavonulni.”
(Sólyom László a Nyerges-tetőn, 2009. március 15-én)

Nyilatkozat

 
Hogy az adósságválságot a kormány ne használhassa az ország kiárusítására, követeljük a parlament feloszlatását!
Nem új miniszterelnököt, hanem új politikát akarunk: ne a kötést cserélgessék sebeinken, hanem a kezelés módján változtassanak!
Ne a színfalak mögött alkudozó pártok adjanak ismét kormányfőt az országnak! Az új választások kiírása ma a jogállam rendjébe vetett bizalom helyreállításának első feltétele.
Alulírottak üdvözöljük a Zempléni Településszövetség felhívását a megyerendszer – a magyar közigazgatás – millenniuma alkalmából rendezendő Nemzeti Zarándoklatra. A résztvevőket arra kérjük, támogassák követeléseinket!

Alulírottak elvárjuk, hogy akiket a többség bizalma az ország élére állít, az alábbiak szerint járjanak el.

1. A közvagyon elmagántulajdonítása nyomorunkat és kiszolgáltatottságunkat növeli. Ezért javasoljuk:
– hogy a Nemzeti Földalap földvagyonából csak a helyi gazdálkodók részesüljenek,
– vessenek véget a falusi iskolahálózat lerombolásának,
– a vízellátás és a közművek maradjanak közösségi tulajdonban,
– állítsák le az egészségügyben zajló forráskivonást,
– az önkormányzatok ne az ingatlanvagyon feléléséből jussanak bevételhez,
– a kormány alkotmányos hatáskörén túlmenő privatizációs ügyleteket érvénytelenítsék.

2. Az államháztartás rendbetételére javasoljuk az arányos közteherviselést:
– a külföldi befektetőknek a hazaiak rovására nyújtott kedvezmények felszámolását,
– a környezetszennyezés adóztatását,
– a munkát terhelő adók mérséklését, az ellenőrizhetetlen módon keletkezett vagyon megadóztatását,
– a fejlesztési forrásokkal űzött korrupció, a pazarló állami beruházások leállítását,
– a közvagyon hűtlen kezelőinek törvényes felelősségre vonását.

3. Magyarországon a munkaképes korú emberek fele nem folytat legális kereső tevékenységet. A hazai gazdaság talpraállítása érdekében a foglalkoztatás javítására összpontosító gazdasági, szociális és képzési politikát kívánunk, és ennek szellemében:
– a kis- és közepes méretű hazai gazdaságokat sújtó rendelkezések eltörlését,
– élelmiszer-önrendelkezést,
– a hazai piacok védelmét,
– az energia-függőségünket enyhítő takarékossági intézkedéseket, a megújuló források fokozott igénybevételét.

4. Nemzeti érdekeink határozottabb képviseletét követeljük az Európai Unióban:
– az uniós bürokrácia megfékezését,
– a nemzeti kisebbségeknek járó kollektív jogok teljességét a határon túli magyaroknak,
– a termőföld eladására kimondott moratórium fenntartását; külföldiek és jogi személyek továbbra se szerezhessenek Magyarországon földtulajdont,
– a kereskedelem szabadságára hivatkozva ne akadályozzák a helyi közösségeket természeti és kulturális értékeik védelmében.

5. A politika becsületének helyreállítása érdekében követeljük:
– a döntéshozók személyi felelősségének növelését, a döntési folyamatok nyilvánosságát
– a médiumok irányításának és gazdálkodásának függetlenítését a politikai pártoktól
– az önkormányzatiság tényleges feltételeinek biztosítását a települések, munkahelyi és szakmai közösségek számára
– társadalmi vitát a választási törvény reformjáról.

Budapest, 2009. április. 8.

Aláírók:

1. Ács Margit, irodalomtörténész
2. Ács Sándorné, agrármérnök
3. Ángyán József, egyetemi tanár, országgyűlési képviselő
4. Bagi Béla, országgyűlési képviselő
5. Bárdos Deák Péter, a Duna Charta szóvivője
6. Bencsik János, Tatabánya polgármestere
7. Benyhe János, a Magyar PEN Club főtitkára
8. Béres Tamás, lelkész, egyetemi oktató
9. Czakó Gábor, író
10. Czeller Gábor, ökogazda
11. Dárday István, filmrendező
12. Dux László, egyetemi tanár
13. Egedy Gergely, főiskolai tanár
14. Elek István, közíró
15. Ertsey Attila, építész
16. Farkas Ádám, képzőművész
17. Fábry Sándor, humorista
18. Gazsó Ferenc, egyetemi tanár
19. Gerle János, építész
20. Granasztói György, egyetemi tanár
21. Gulyás Gyula, filmrendező
22. Gulyás János, filmrendező
23. Hankiss Elemér, szociológus
24. Kajner Péter, közgazdász
25. Kalas György, jogász
26. Karátson Gábor, festőművész
27. Kerpen Gábor, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke
28. Kelemen András, országgyűlési képviselő
29. Kollár István, egyetemi tanár
30. Kopp Mária, egyetemi tanár
31. Krizsán András, építész
32. Kurutzné Kovács Márta az MTA tagja
33. Kodolányi László, iparművész
34. Lajtmann József, vízgazdász
35. Lányi András, író, egyetemi oktató
36. Lovas Rezső, az MTA tagja
37. Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság volt elnöke
38. Makovecz Imre, építész
39. Márai Géza, egyetemi tanár
40. Medvácz Lajos, Balassagyarmat polgármestere
41. Mellár Tamás, egyetemi tanár
42. Miklóssy Endre, urbanista
43. Miszlivetz Ferenc, szociológus, egyetemi tanár
44. Nagy Zoltán, ideggyógyász, az OPNI volt főigazgatója
45. Náray-Szabó Gábor, az MTA tagja
46. Németh György, szociológus
47. Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere, országgyűlési képviselő
48. Osskó Judit, szerkesztő
49. Ö. Kovács József, történész
50. Pákozdi Imre, villamosmérnök
51. Pápai József, a Vasutas Települések Szövetségének szakértője
52. Porogi András, tanár, iskolaigazgató
53. Pusztay János, egyetemi tanár
54. Schäffer Erzsébet, újságíró
55. Schneller István, egyetemi tanár
56. Skrabski Árpád, egyetemi tanár
57. Szabad György, az Országgyűlés volt elnöke
58. Szabó Gellért, a Magyar Faluszövetség elnöke
59. Szakolczai György, professor emeritus
60. Szebedy Tas, tanár, iskolaigazgató
61. Sztilkovics Szávó, Pilisszentiván polgármestere
62. Vajna Zoltán, az MTA tagja
63. Varga Géza, agrármenedzser
64. Varga Zoltán Sándor, egyetemi tanár
65. Vásárhelyi Judit, tanár
66. Veres Nándor, a Szövetség az Élő Tiszáért elnöke, Nagykörű polgármestere
67. Vida Gábor, az MTA tagja
68. Zlinszky János, alkotmányjogász
69. Lukács András geofizikus, környezetvédő

A Professzorok Batthyány Köre testületileg is csatlakozott.