Közgyűlés az éves beszámolóval

 

 

M e g h í v ó

 

Tisztelt Tagtársam! Tisztelt Érdeklődő!

 

Szeretettel meghívom a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület éves beszámoló közgyűlésére!

 

A közgyűlés személyesen a Nagykörű, Köztársaság u. 3. alatt lesz megtartva, de lehetőség lesz elektronikus hírközlő eszköz útján is csatlakozni.

Szavazati joggal az érvényes tagsággal rendelkezők a tagdíj befizetése és regisztráció után vehetnek részt, ill. tekinthetik meg az aktuális beszámolót.

Az online lehetőségnek megfelelően a jelzett időpont előtt írásban küldött hozzászólást is a jegyzőkönyv részének tekintjük.

Cím: elnok@elotisza.hu

 

A közgyűlés ideje:  2023. május 29. (hétfő), 17:00 óra

A közgyűléshez a regisztrált résztvevők itt csatlakozhatnak:

https://meet.google.com/ppz-drze-rac

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés

ideje:  2021. május 29. (hétfő), 17:30 óra
A megismételt közgyűléshez a regisztrált résztvevők itt csatlakozhatnak:

https://meet.google.com/ppz-drze-rac

 

Tervezett napirend

 

  1. A SZÖVET 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának ismertetése és jóváhagyása.
  2. A SZÖVET 2023. évi működésének megvitatása.
  3.  Egyebek.

 

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok többsége igazolt résztvevő (50%-a + 1 fő).  A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

 

Az Egyesület működésében fontos szerepe van a tagdíjaknak. Az egyesületi tagdíj összege évi 1000 Ft magánszemélyeknek, és évi 2000 Ft jogi személyeknek.  Kérjük, hogy éves tagdíját legkésőbb a közgyűlés napjáig banki utalással szíveskedjen befizetni (Szövetség az Élő Tiszáért; 5065 Nagykörű, Zrínyi u. 5., bankszámlaszám: 69400324-10001215-00000000, közlemény: „tagdíj”). A tagdíj befizetésének fontosságára a tavalyi közgyűlési meghívónkban is felhívtuk a figyelmet, a beszámolót tárgyaló közgyűlés meghívója a tagdíj befízetésére való felszólítást is tartalmazza. Alapszabályunk értelmében a tagdíj megfizetésének egy éven túli, felszólítás ellenére történő elmaradását az Elnökség kilépésnek minősíti.

 

Szeretettel várjuk virtuális közgyűlésünkön!

 

Nagykörű, 2023. május 15.

Üdvözlettel:

Balogh Péter s.k.

Szövetség az Élő Tiszáért

elnök