Közlemény GMO burgonya védzáradéki eljárásról

 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, mint géntechnológiai hatóság védzáradéki eljárást indít.

Tagállam ezt az eljárást akkor alkalmazhatja, ha egy korábban engedélyezett GMO-ról új tudományos ismeretek alapján feltételezi, hogy az emberi egészségre vagy a környezetre kockázatot jelent. Ekkor ideiglenesen korlátozhatja vagy megtilthatja saját területén a GMO felhasználását, illetve forgalmazását.

 

Az Amflora genetikailag módosított burgonyában található markergénekkel összefüggésben jelentős biztonsági kételyek állnak fenn, mivel egy sor olyan, emberi és állati gyógyászatban felhasznált antibiotikummal szemben biztosíthatnak rezisztenciát, melyek az aminoglikozid csoportba tartoznak. Ezen felül az Amflora genetikailag módosított burgonya ipari termesztése a környezetre is káros hatással lehet.
 

Az Európai Bizottság 2010/135/EU számú határozatával engedélyezte a keményítő amilopektin-tartalmának növelése céljából géntechnológiával módosított burgonyaterméknek (Solanum tuberosum L. EH92-527-1 vonal) a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint történő forgalomba hozatalát, valamint 2010/136/EU számú határozatával engedélyezte a 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján. a géntechnológiával módosított EH92-527-1 (BPS-25271-9) burgonyából előállított takarmány forgalomba hozatalát, illetve az ilyen burgonyának az élelmiszerekben vagy egyéb takarmányokban való véletlen vagy technikailag elkerülhetetlen előfordulását.
 
Tekintettel arra, hogy a géntechnológia egy olyan új eljárás, melynek mezőgazdasági alkalmazása területen hiányosak a vizsgálati eredmények vagy csak részeredmények vannak, továbbá számos összefüggésben egyáltalán nem folytak sem hazai, sem külföldi kísérletek, vizsgálatok, álláspontunk szerint biztosítani kell a hazai termelők és fogyasztók biztonságát, a kockázatok minimalizálását.
 
Ezt a kiemelt célt fogalmazza meg a géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar stratégiáról szóló 53/2006 (XI. 29.) OGY határozat, amely szerint GMO-mentességünk fenntartása növekvő piaci versenyelőnyt jelent Magyarország számára, továbbá jelentősen javítja környezet- és élelmiszer-biztonságunkat.

Bővebben itt.