Közösen alakítják a Tisza-menti TÁJ-KÉP-et

A folyó fenntartható fejlesztéséről szóló program védnöke az Országgyűlés elnökasszonya

2008. március 25-én, parlamenti dolgozószobájában fogadta a TÁJ-KÉP (Tiszai Jövőkép építés) program társelnök akadémikusait Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke.

Támogatásáról biztosította a program vezetőit, s hangsúlyozta, hogy hazánk versenyképességének egyik legfontosabb eszköze olyan „vonalzó megfogalmazása”, mely a fenntarthatóság elvei mentén, hosszú távú előretekintés alapján, építve a térségek speciális értékeire – beleértve a kulturális értékeket – ad kereteket az egyes fejlesztéseknek, szakpolitikai stratégiáknak.

Elnök Asszony a Parlament Felsőházi termében három alkalommal várja a Tiszai Alföld sorsáért tenni akaró szakembereket, helyieket. Ezzel lehetőség nyílik a parlamenti pártok és a helyi szereplők hatékony együttműködésének, egyeztetésének. Az első nyílt napra 2008. május 7-én kerül sor.

Somlyódy László, akadémikus megerősítette Elnök Asszony kijelentését: – „A XXI. század legfontosabb stratégiai erőforrása az energia mellett az egészséges víz lesz.”

Németh Tamás, akadémikus a talajok védelmének, a csökkenés megállításának fontosságát hangsúlyozta.

Harnos Zsolt, akadémikus gratulált a Nemzeti Éghajlatvédelmi Stratégia (NÉS) egyhangú parlamenti elfogadásához, egyben hozzáfűzte: – „A stratégiát tartalommal is meg kell tölteni, konkrét lépésekkel megerősíteni.”

További információ:
Flachner Zsuzsanna, MTA TAKI; flachner@rissac.hu