Lezárult a LEADER program átalakításáról szóló társadalmi vita

Gyorsabb ügyintézés és érdemi döntések helyben. „Csökkentjük a bürokráciát, lerövidítjük az ügyintézési időt, és valódi döntési lehetőséget adunk a helyiek kezébe” – foglalta össze V. Németh Zsolt vidékfejlesztési államtitkár a LEADER program átalakításának legfőbb pontjait.

 

Az államtitkár lajosmizsei sajtótájékoztatóján értékelte a kéthónapos társadalmi vita tanulságait. November 29-ig  több mint 900 vélemény érkezett be, ezek nyomán alakítja át a LEADER programot A Vidékfejlesztési Minisztérium, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program  (ÚMVP) Irányító Hatósága.


A Minisztérium célja, hogy az európai uniós támogatások valóban a helyi igényeknek megfelelő helyre kerüljenek.  Ennek érdekében a pályázatok elsődleges bírálatát a Helyi Akciócsoportok (HACS-ok) döntéshozatali fórumára kívánja bízni. 
A helyi közösségek a helyi stratégiákban fogalmazhatják meg a helyi fejlesztési igényeket, célokat, és azok elérési módjait. Az új pályázatok kiírása előtt a stratégiákat felülvizsgáljuk, hogy azok alapján a helyi akciócsoportok megfelelően tudják szétosztani a maradék és tartalék forrásokat .


A jövőben a helyi akciócsoportok egyesületi formában működnek majd, melyekhez szabadon, korlátozás nélkül lehet csatlakozni. Így a LEADER források elosztásáról nem egy szűk társadalmi elit dönt, hanem beleszólhat bármely vidéki szereplő, aki a helyi fejlesztésekben érintett lehet.


A VM csökkenti a bürokráciát, rugalmasabbá és gyorsabbá teszi a pályázati ügyintézést. Ezt szolgálja majd pályázati nyomtatványok egyszerűsítése és az elektronikus ügyintézés bevezetése. Így akár a felére is csökkenhet a jelenleg 8-12 hónapos elbírálási idő.

Az átalakított LEADER program új pályázatait április végén – május elején fogjuk kiírni – mondta a a sajtótájékoztatón V. Németh Zsolt. – A megmaradt forrásokkal elsősorban a munkahelyteremtő és a költségcsökkentő beruházásokat támogatjuk majd.