Magyar siker! GMO köztermesztés engedélyezése tagállami döntéskör

 

2010. július 13-án az Európai Unió illetékes Bizottsága egy olyan irányelv módosítási javaslatot terjesztett a tagállamok elé, amely az eddig közösségi szinten lévő GMO köztermesztés engedélyezését tagállami döntéskörbe helyezi. Ez a gyakorlatban azt jelenteni, hogy minden ország maga dönthet majd arról, hogy egy közösségi szinten elfogadott GMO fajtát enged-e saját területén termeszteni vagy sem.

 

Eddig csak az un. védzáradék, (moratórium) meghozásának lehetősége állt nyitva az adott GMO fajtákat ellenző országok előtt, amelyet csak költséges kutatásokkal lehetett megalapozni, környezeti és egészségügyi kockázatok bizonyításával lehetett indokolni.
Ha a tagállamok ezt a módosítást elfogadják, akkor ezen túl egyszerűbben, demokratikusabban, minden ország saját gazdasági, szociális és etikai szempontjainak figyelembe vételével dönthet a GMO fajták bevezetéséről.
 
Magyarország jelentős részben saját sikerének könyvelheti el azt a tényt, hogy az Európai Bizottság módosítja a köztermesztéssel kapcsolatos rendeletét, hiszen Magyarország évek óta rendkívüli következetességgel küzd a GMO engedélyezési rendszer felülvizsgálata érdekében. Az erre vonatkozó első javaslatot is Magyarország tette meg.
 
A hosszú évek után most megszületett és az EU Bizottsága által július 13-án elküldött tervezetet a tagállamok véleményezni fogják. Ezt követően  az illetékes bizottság a következő ülésén tárgyal róla és a közeljövőben döntés is születhet a javaslatról.
A tervezet  Magyarország számára rendkívül pozitív változásokat tartalmaz.
 
A Bizottság ebben elismeri, hogy a 0,9%-os jelölési küszöb alatti GMO tartalom is jelenthet bevételkiesést a GMO mentes terméket előállítók számára.
A Bizottság új javaslata szerint a tagállamok a jövőben egyes területeken, vagy az egész országban megtilthatják a GMO termesztést, ha a hagyományos vagy biogazdálkodást folytatók, vetőmag termesztők helyzete, illetve a régió/ország helyi adottságai, a mezőgazdálkodás speciális helyzete vagy szerkezete, vagy akár a fogyasztók igényei ezt indokolják. Ezzel a tagállamok az eddig önként szerveződő, és az Európai Bizottság által korábban jogilag nem elismert GMO mentes övezeteket is hivatalosan GMO mentes régióvá nyilváníthatják.

Fontos, hogy továbbra is megmarad a központi egészségügyi és környezeti kockázatértékelési rendszer és döntéshozatal. A Bizottság az egész GMO engedélyezési rendszert nem akarja megváltoztatni, megmarad a védzáradék (moratorium) meghozatalának lehetősége is. Így akár gazdasági indokok alapján is megtilthatja egy tagállam a GMO termesztést saját területén, de tilthatja a termesztést természetvédelmi és egészségügyi kockázatok alapján is, ha szükségét látja.

Magyaroszág hangsúlyozni szeretné, hogy nagyon pozitív lépés a Bizottság részéről, hogy meghallgatta a tagállamok felől érkező igényeket és előállt a jelenlegi megoldással. A szövegtervezet alapján a tiltás okai közé beleférnek gazdasági, szociális és etikai indokok is.
A szöveggel kapcsolatban lesz néhány pont, amihez még módosító javaslatot nyújt be Magyarország.
 
Az új EU jogszabály tervezetet tehát  a Vidékfejlesztési Minisztérium jelentős részben magyar sikerként könyveli el és üdvözöli. A tervezet valóban lehetővé fogja tenni, hogy a GMO-k köztermesztésbe vonásáról a tagállamok kormányai nemzeti sajátságaikat, gazdasági érdekeiket és környezeti adottságaikat figyelembe véve önállóan dönthessenek.


2010.07.16.
Forrás:
www.fvm.hu