Megfeneklik-e a Vásárhelyi-terv?

Nagykörű, 2006. március 10.  Memorandum a Tiszáról címmel hozták nyilvánosságra közös állásfoglalásukat Tisza-menti önkormányzatok, folyó mentén élő gazdálkodók, a Tiszáért dolgozó civil szervezetek, kutatók. A dokumentum leszögezi, hogy a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (VTT) című állami fejlesztési program csak akkor segíthet a Tisza mentén élők sorsán, ha az árvízvédelmi, vidékfejlesztési és természetvédelmi szempontokat egyforma súllyal veszi figyelembe. A 2003-mas bíztató kezdet után azonban a hangsúlyok átkerültek az árvízvédelemre, a fenntartható gazdálkodást szolgáló fejlesztési célok szinte teljesen eltűntek.

A Memorandum kezdeményezői között találjuk a VTT Önkormányzati Tanácsot, mely a programmal érintett 42 önkormányzatot képviseli, a WWF Magyarországot, a Borsodi Mezőség Gazdakört és Aradi Csabát, a Debreceni Egyetem címzetes docensét. A Memorandumhoz 23 civil szervezet, 27 gazdálkodó, illetve gazdálkodó szervezet, 4 önkormányzati társulás, 31 önkormányzat, a tudomány 17 képviselője és 19 egyéni támogató csatlakozott.

Figeczky Gábor, a WWF Magyarország programvezetője a Memorandum követelései közül kiemelte: – Álláspontunk szerint a VTT megvalósítása során a természetközeli módszerekkel folytatott vízmegtartó vízgazdálkodás elveit kell szem előtt tartani. Ennek megfelelően biztosítani kell, hogy az árvizekkel érkező víztöbbletből a folyó mentén minél nagyobb területeken lehessen tájhasználat váltást megvalósítani. Az ártéri tájgazdálkodás alapja a vízvisszatartás és a vízpótlás. E természetkímélő tájhasználati rendszer bevezetéséhez biztosítani kell az agrár-környezetgazdálkodási zonális kifizetéseket. Az aláírók elutasítanak minden olyan koncepciót, mely a három prioritás közül egynek (pl. árvízvédelem) rendeli alá a VTT megvalósítását.

Veres Nándor, a VTT Önkormányzati Szövetség képviselője így fogalmazta meg az állásfoglalás kibocsátásának célját: – A Memorandum a Tiszáról című dokumentum aláírói és az Élő Tiszáért Szövetség szervezőbizottsága garanciákat szeretnének elérni a potenciális kormánypártoknál a Vásárhelyi Terv megvalósítása, annak kiterjesztése érdekében. A VTT-t integrált vidékfejlesztési programként kell megvalósítani a Tisza-mentén. Ennek hiányában a VTT nem a Tisza-mentén élők megélhetésének javítását szolgálja, ezért jelentős társadalmi ellenállásba fog ütközni, melynek felelősségét a kormányzó pártoknak kell vállalni.

Az Élő Tisza Szövetség szervezőbizottsága az illetékes minisztériumokat is tájékoztatja a Memorandumban foglaltakról és tárgyalást kezdeményeznek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv komplex Tisza-programjáról. A Szövetség szervezői tárgyalást kezdeményeznek a lehetséges kormánypártokkal, hogy garanciákat kapjanak arra: a pártok a Tisza-mente integrált vidékfejlesztése iránt elkötelezettek.

További információ:

Veres Nándor, VTT Önkormányzati Tanács, 06-30-382-2697
Figeczky Gábor, WWF Magyarország, 06-30-678-5398

Kapcsolódó dokumentumok

Egy hozzászólás