Meghívó a SZÖVET közgyűlésére

Szeretettel meghívom az idén 10 éves Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület közgyűlésére! Kezdési időpont: 2017. május 26. (péntek), 13.00 óra. Helyszín: 1122 Budapest, Csaba u. 5. (Városmajori Jézus Szíve Plébánia, melynél az Élő Tisza piac is időszakosan található)

 

 
Tervezett napirend
 
 
12.30 – 13.00 Regisztráció
13.00 – 13.05 Megnyitó
13.05 – 13.40 Az elmúlt évben végzett munka értékelése: tájgazdálkodás és helyi termékek ügye
A SZÖVET 2016. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának ismertetése majd vitája
Szavazás a beszámolókról
13.40 – 14.00 Alapszabály módosítása
14.00 – 14.20 Az egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása
14.20 – 14.40 A SZÖVET 2017. évi szakmai terveinek ismertetése és vitája
14.40 – 15.00 Az Élő Tisza védjegyrendszer működésének aktuális kérdései: használati díj, arculat megújítása, értékesítési lehetőségek fejlesztése
15.00 – 15.05 A közgyűlés zárása
 
A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50%-a + 1 fő tag megjelent. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést 2017. május 26-án, 13.30-tól tartjuk, a fent jelzett helyszínen és napirendi pontokkal. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes egyszerű és minősített döntésekben egyaránt. Vezető tisztségviselők személyére (elnökség, elnök, programigazgató, felügyelő bizottság) jelölések a szavazás megkezdéséig leadhatók.
Kérem, hogy részvételi szándékát 2017. május 25-éig a kajnerp@elotisza.hu címen egy rövid e-mailben vagy a 06-30-768-8717-es telefonszámon szíveskedjen jelezni.
Megjelenésére feltétlenül számítunk! Szeretettel várjuk!
 
A SZÖVET működésében fontos szerepe van a tagdíjaknak. Az egyesületi tagdíj összege évi 1000 Ft magánszemélyeknek, és évi 2000 Ft jogi személyeknek.  Kérjük, hogy éves tagdíját legkésőbb a közgyűlés napjáig szíveskedjen befizetni postai úton, banki utalással vagy a közgyűlés helyszínén készpénzben. (Szövetség az Élő Tiszáért; 5065 Nagykörű, Zrínyi u. 5., bankszámlaszám: 69400324-10001215-00000000)
Köszönjük!
 
2017. május 11.
 
Kajner Péter
SZÖVET
elnök