Méltatlan fogadtatás

Nyíregyháza, 2007. december 5. – Méltatlan fogadtatásban volt része a nyíregyházi székhelyű E-misszió Természet és Környezetvédelmi Egyesület munkatársainak a holnapi napon megnyíló barkácsáruház mai ünnepélyes, zártkörű megnyitóján.

2007. december 5. Nyíregyháza – Nyíregyházán egy hatalmas, impozáns védett fehér nyárfa áldozatul esett egy bevárlóközpont építésének. 2006 folyamán került nyilvánosságra, hogy a beruházás tervezésekor nem vették figyelembe a fát.

Ekkor a város közvéleményének, civil szervezeteknek, tudós szakértőknek a nyomására úgy tűnt, hogy a fa megmaradhat. Sajnos 2007 februárjában két elkövető láncfűrésszel olyan mértékben megsebezte a fát, hogy azt ki kellett vágni.

Az E-misszió Egyesület értetlenül áll az előtt, hogy 10 hónappal később, mikor a fa helyén álló nagyáruház ünnepélyes megnyitására készülnek, a gyalázatos eset kapcsán még senki sem vállalt felelősséget, senki nem kért elnézést a történtek miatt, senki sem juttatta kifejezésre, hogy őszintén sajnálná a történteket. Ezt sajnos annak a jeleként értelmezzük, hogy hasonló eset bármikor megtörténhet.

Tudatában vagyunk annak, hogy a már lezárult rendőrségi nyomozás állása szerint az elkövetők magánszemélyek voltak, megbízónak nem sikerült nyomára akadni. Nem is kívánunk vádolni senkit azzal, hogy aktív bűnrészese lett volna a cselekménynek.

Világosan kell azonban látni, hogy a sajnálatos esetnek végső soron haszonélvezője a beruházó cég (Galbor kft.) illetve az OBI áruház. Nem tekinthetünk el a városvezetés felelősségétől sem, amely nem kellő körültekintéssel adta ki annak idején az elvi építési engedélyt.

Mindhármuk részéről elvárunk legalább valamiféle gesztusértékű megnyilvánulást az ügy kapcsán. Ha már a kárt helyrehozni nem lehet, legalább a lakosság megingott bizalmát próbálják meg ha másért nem, saját érdekükben helyreállítani.

Egyesületünk véleménye szerint a megfelelő gesztus a bűncselekmény nyilvános elítélése mellett az lenne, ha maradandó emlékművet állítanának az elpusztult nyárfának, lehetőség szerint legközelebb ahhoz a helyhez, ahol egykor állt. Olyan mementó lenne ez, amely utat mutatna egy ésszerűbb, a még megmaradt értékeket nem veszélyeztető városfejlesztés irányába.

Az E-misszió Egyesület az OBI áruház nyilvános megnyitójával egyidőben (2007. december 6. 7:30-10:00 Nyíregyháza, Szegfű-László utca sarkán) megemlékezést tart az elpusztult nyárfa emlékére.

Várjuk az ingatlanberuházó, az áruházlánc és a városvezetés (elsősorban természeti környezettel összehangolt városfejlesztésre vonatkozó) előremutató lépéseit!

Üdvözlettel az E-misszió Egyesület nevében:
Priksz Gábor
elnök

 


Méltatlan fogadtatás

Nyíregyháza, 2007. december 5. – Méltatlan fogadtatásban volt része a nyíregyházi székhelyű E-misszió Természet és Környezetvédelmi Egyesület munkatársainak a holnapi napon megnyíló barkácsáruház mai ünnepélyes, zártkörű megnyitóján.

Az eseményről Dr. Szigetvári Csaba regisztrált meghívott számol be: Az E-misszió Egyesület meghívót kapott az OBI nyíregyházi áruházának december 5-i ünnepélyes, zártkörű meghívójára. A meghívóban foglaltaknak megfelelően telefonon előzetesen jeleztük két munkatársunk részvételét az eseményen, amit az ügyintéző regisztrált. Nagy várakozással készültünk a megnyitóra, melynek alkalmából az OBI magyarországi igazgatójával szerettünk volna az esemény szünetében személyesen megbeszélni az áruház területén korábban kivágott védett nyárfa emlékére emelendő mementó létesítésére vonatkozó elképzeléseinket, és átadni az érdekelteknek egy, a fa emlékére készült plakettet, valamint a kivágott fa forgácsát tartalmazó mikuláscsomagot.

Mikor regisztrált munkatársaink a helyszínre értek, a bejáratnál pár perc türelmet kértek tőlünk, mivel – úgymond – kiemelt vendégnek minősültünk. Ezek után megjelent az áruház részéről egy hölgy, aki kifogásolta, hogy az Egyesület részéről nem az a munkatárs jelent meg, akinek a meghívót címezték. Rövid, feszült párbeszéd után – amelynek során igyekeztünk meggyőzni békés szándékunkról – az OBI képviselője felkért minket, hogy távozzunk. Miután ennek eleget tettünk, munkatársainkat még az áruház bejáratánál lévő mosdóba sem engedték be.

A történeteket sajnálattal vettük tudomásul, hiszen az E-misszió Egyesület egyáltalán nem botrányos akcióiról híres, megnyilvánulásaink noha őszinték és nyíltak minden esetben kulturáltak és konstruktívak. Sajnos a körülmények folytán csak közvetítők útján értesülhettünk arról, hogy az áruházlánc igazgatója a sajtótájékoztatón jelezte szándékát a velünk való egyeztetésre a fának emléket állító emlékmű létesítéséről.

Ezek után felmerül bennünk a kétség az egyeztetési szándék őszinteségét illetően.

Az E-misszió Egyesület honlapjáról