Mit kíván a Tisza-mente?

E nyilatkozatot Hidvégi-Üstös Pál 2009-es Tisza-futása során viszi magával. Reményeink szerint a Tisza-menti települések mindegyike támogatni fogja az állásfoglalást, melynek megvalósításáról 2009 őszén tanácskozást rendezünk. Ha egyetért vele, kérjük írja alá Ön is!

A Tisza-mentén találjuk hazánk leghátrányosabb helyzetű térségeit, melyek a legkiszolgáltatottabbak is egyben az ökológiai, gazdasági és társadalmi válságnak. A gazdasági válságért a legszegényebbek fizetnek a legtöbbet, akiknek tartalékai nincsenek.

Az éghajlatváltozás okozta súlyosbodó aszályok, árvizek, belvizek, fogyatkozó és szennyezett vízkészleteink, a természetes élőhelyek, a talaj pusztulása az élet, a megélhetés forrásait veszélyeztetik, és azonnali cselekvést sürgetnek.

Alulírottak olyan intézkedéseket sürgetünk, melyek lehetővé teszik a közösségeknek, hogy megvédjék magukat az egymással összefüggő ökológiai, gazdasági, társadalmi válság hatásaitól.  Legfontosabb teendőinknek a következőket tartjuk:

  1. Közösségi összefogást, valódi társadalmi párbeszédet! Problémáinkra csak akkor találunk valódi megoldást, ha a helyi közösségek tagjai egymással és más közösségekkel is együttműködnek. Keressük a kapcsolatot azokhoz, akik a helyi értékekre alapozott fejlődésben hisznek településükön és a Tisza mentén.
  2. A hazai gazdálkodók védelmét, helyi gazdasági önrendelkezést! A helyi közösségek a helyi erőforrásokra (föld, víz, jó levegő, kulturális és természeti értékek) alapozott gazdasági fejlesztések révén találhatnak kiutat a válságból. Ehhez a feltételeket is biztosítani kell. A gazdasági és jogi szabályozásban, adózásban juttassák előnyhöz a hazai tulajdonú kis- és közepes méretű vállalkozásokat.
  3. A közszolgáltatások védelmét! A közösségek és az ország hosszú távú megmaradása a közszolgáltatások megtartása nélkül elképzelhetetlen. A települések jó megközelíthetőségét közösségi közlekedéssel (busszal, vasúttal) biztosítani kell. A hulladékkezelési, víz- és energiaellátó, szennyvízkezelő rendszereket a helyi erőforrások kíméletes használatára alapozva kell működtetni, köztulajdonban.
  4. Természettel együttműködő vidékgazdaságot! A mezőgazdaságban a környezetkímélő, minőségi termékek előállítását kell előnyhöz juttatni. Ehhez szükség van a kis- és közepes méretű gazdálkodók megerősítésére. A földek birtoklásánál, használatánál biztosítsanak előnyt a helyi gazdálkodóknak. A települések, közösségek kezdeményezzenek olyan gazdasági programokat, mely megteremti a helyi termelők összefogását, a helyi alapanyagokból készült termékek előállítását és helyi fogyasztását ösztönzi. A közbeszerzéseknél (különös tekintettel a közétkeztetésre) részesítsék előnyben a helyi termelőket.
  5. Vízvisszatartó vízrendezést, teret a Tiszának! A folyó mentén biztosítani kell, hogy a vízzel végre gazdálkodhassunk, ne engedjük csak úgy elfolyni! A folyón létesített keresztgátak, duzzasztók azonban ökológiai és gazdasági károkat okoznak. Az árvízi víztöbbletet a Tisza mélyárterein, egykori vízrendszerének újraélesztésével, természetes módon tartalékolhatjuk. A településeknek meg kell adni a lehetőséget, hogy a kistáji vízkörforgásokat felélesszék, gazdálkodjanak a vízzel és hozzájárulhassanak az árvízi biztonság növeléséhez. A Tisza-tó gazdag élővilágához hasonló minden település határában megteremthető – meg kell adni ennek lehetőségét. 

Vásárosnamény, Beregszász és a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület kezdeményezésével, a nyilatkozat tartalmával egyetértek:


Kérjük, ha egyetért, küldje tovább ismerőseinek és itt jelezze, ha aláírja:
titkar@elotisza.hu

Kapcsolódó dokumentumok