Örökerdők terkedésének támogatása Magyarországon

Új pályázati lehetőség a személyi jövedelemadó 1 százalékából „Az erdők közjóléti célú védelmére és bővítésére” befolyt összeg felhasználására. A pályázat célja a folyamatos erdőborítással járó, természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodás támogatása, terjedésének segítése. A társadalom számára egyre fontosabbá válik az erdő közjóléti, természetvédelmi szerepe. A most igénybe vehető 216 millió Ft-os keret közel 30 ezer adózó adója 1 százalékának felajánlásával jött létre. Jól jelzi ez a támogatás azt, hogy az állampolgárok egyre tudatosabban fogalmazzák meg igényeiket az erdőgazdálkodókkal szemben, és azok előremutató törekvéseit támogatják.
Mint ismeretes, az országban sok helyen állami erdészetek és magán erdőgazdálkodók egyaránt olyan valóban természetközeli erdőgazdálkodás megteremtésén fáradoznak, amely úgy biztosít faanyagot és ezen keresztül megélhetést, hogy közben az erdők közjóléti és természetvédelmi funkciói sem sérülnek. A kiránduló az ilyen erdőkben nem lát nagy kiterjedésű vágásterületet, és az erdei élővilág sem nélkülözi azokat a szerkezeti elemeket (odvas fák, holtfa, változatos faállomány), amelyek elengedhetetlenek az adott területen való hosszú távú fennmaradásukhoz, az élővilág sokszínűségének megőrzéséhez.
Az új – bár sok esetben régi hagyományokra épülő – gazdálkodásra való átállás, az ismeretek átadása, a szemléletformálás ugyanakkor időigényes és költséges. A pályázat tehát a nagyközönség számára is jól érzékelhetően azon parkerdei tevékenységekhez és védelmi rendeltetésű erdők kezeléséhez kíván támogatást nyújtani, amelyek a folyamatos erdőborítás és az egészséges erdőkép kialakítása, az idős fák megtartása érdekében elengedhetetlenek, és amelyek a közjóléti érdekeket szolgálva előkészítik a szálalásra, készletgondozó fahasználatra való áttérést. Támogatja a folyamatos erdőborítással járó erdőkezelésre való áttérés megtervezését, szakirányítását, erdőgazdálkodáshoz szükséges szakismeretek oktatását és a széles körű ismeretterjesztést is, aminek eszközei lehetnek különféle kiadványok, filmek, tanfolyamok, oktatóhelyek vagy tanösvények. A pályázati célok meghatározásánál fontos szempont volt, hogy azok segítsék az elkövetkezendő években igénybe vehető EMVA támogatások hatékony felhasználását, de ne legyenek átfedésben azokkal.
A kezdeményezők számára fontos, hogy a nyertes pályázatok példaértékű tevékenységek megvalósulását támogassák. Hisszük, hogy az erdeink egy részének természetesebbé alakítása hozzájárul ahhoz, hogy mindannyiunk életminősége javuljon, és az erdész szakma is megerősíthesse a korábbi időkben annyira jellemző társadalmi megbecsülést, elfogadást.

A kezdeményező társadalmi szervezetekből alakult munkacsoport nevében: Báder László, Palocsa Egyesület

A támogatási rendelet 2007. augusztus 23.-án, a Magyar Közlöny 2007/111. számában jelent meg, száma: 91/2007. (VIII. 23.) FVM rendelet „Az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának 2007. évi csekély összegű (de minimis) támogatásáról, a személyi jövedelemadó 1%-ának adófizetők által felajánlott részéből képzett bevételből”.
A rendelet teljes szövege az FVM honlapján olvasható. A pályázati felhívás 2007. szeptember 14.-én jelent meg:
http://www.fvm.gov.hu/main.php?folderID=857&articleID=11010&ctag=articlelist&iid=1
http://www.kozlonykiado.hu/kozlonyok/Kozlonyok/8/PDF/2007/18.pdf
Forrás: www.forestpress.hu