Parlamenti nap a kisiskolákról

Az “Élőlánc a kisiskolákért” kezdeményezés résztvevőit nyílt napra várják a Parlamentbe február 9-én, szombaton 10 órától. Ezt az alkalmat szeretnék megragadni a szervezők a helyi fórumokon megkezdett tapasztalatcsere és kiútkeresés országos vitává szélesítésére. A parlamenti nyílt nap alkalmat ad álláspontunk és javaslataink megfogalmazására, és ehhez szélesebb nyilvánosságot biztosít.

A felkért előadók többek között a következő témákban tartanak előadásokat:
– a kistelepülések helyzete,
– oktatáspolitikai törekvések és hatásuk a kistelepülési iskolák hálózatára,
– a kisiskolák sajátosságai és pedagógiai teljesítményük megítélése,
– a kisisikolák és a fenntartható vidékfejlesztés nálunk és más országokban,
– az önálló intézmények fenntartásának lehetőségei és nehézségei,
– a társulás előnyei és hátrányai.

Bizonyos keretek között mód lesz a megjelentek felszólalására is.

A Parlamentben fogjuk meghirdetni azt a pályázatot, melynek keretében az érintettek hozzájuthatnak a gyűjtési akció során befolyó pénzhez.

A tanácskozáson munkacsoportot alakítunk, mely a későbbiekben megfogalmazza szakpolitikai álláspontunkat és javaslatainkat.

Kérem, részévételi szándékát mielőbb jelezze az iroda@elolanc.hu vagy az elolanciroda@gmail.com címen, s írja meg a postacímet/címeket, ahova a meghívót/meghívókat küldhetjük, mert a parlamenti vitanapra csak névre szóló meghívóval lehet majd bejutni.

További információ:
Farkas Gabriella, irodavezető

Élőlánc Magyarországért
iroda@elolanc.hu, elolanciroda@gmail.com
30 5979 001
www.elolanc.hu/kisiskola