Pro Natura 2011

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Dárvaszentesen, a Föld napi ünnepségen átadta a Pro natura kitüntetéseket. Miniszter Úr Posztumusz Pro Natura Díjat adományozott Flachner Zsuzsannának, az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet tudományos főmunkatársának – aki 2010-ben csendesen távozott közülünk.

 

Soha nem látott összefogásra van szükség, hiszen ma új veszély leselkedik az emberiségre, a környezetszennyezés által előidézett klímaváltozás – mondta Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, majd kifejtette: a szélsőséges időjárás káros hatásait már Magyarországon is többször megtapasztalhattuk, most pedig a csapadékhiány fenyegetésével kell szembenéznünk. "Soha nem látott összefogásra van szükség a Föld országai között, aminek ott kell elkezdődnie, hogy senki ne dobjon el még egy apró szemetet sem, és mindenki vegye a fáradtságot a szelektív hulladékgyűjtésre. Ott kell folytatódnia, hogy minden ország felelős vezetői határozott intézkedéseket hoznak az ipari szennyezés és a károsanyag-kibocsátás csökkentésére, a megújuló energiák hasznosítására, a hulladékgazdálkodásra, a természet megóvására – mondta.

Elhúzták a természetvédők nótáját

A miniszter hangsúlyozta: a természeti kincsek és a környezeti értékek védelme nem lehet pusztán pártpolitikai kérdés. Ezért tartalmazza a most elfogadott alkotmány is az egészséges környezet, a természeti erőforrások, a biológiai sokféleség védelmét. Rámutatott, hogy a magyar föld őrzi Európa legnagyobb édesvízkincsét. Az ország területének több mint 60 százaléka termőföld, 20 százaléka erdő, ami jóval kedvezőbb az uniós országok átlagértékeinél, és még kedvezőbbnek számít világviszonylatban. A miniszter szerint arra lehet számítani, hogy a magyar mezőgazdasági termékek külföldön is felértékelődnek a jövőben.

A Föld napja alkalmából a vidékfejlesztési tárca vezetője, és Dr. Rácz András környezet- és természetvédelemért felelős helyettes államtitkár  Pro Natura Díjakat és Emlékplaketteket, valamint Miniszteri Okleveleket adott át a Duna-Dráva Nemzeti Parkban. A kitüntetésekkel olyan szakemberek munkáját ismerték el, akik sokat tettek a környezetvédelemért, hozzájárultak a természeti értékek megóvásához.
Pro Natura 2011 díjazottak
 

A Magyar Nemzeti Bank idén is emlékérem-sorozatot bocsátott ki a Föld Napjára, ezúttal a Duna-Dráva Nemzeti Parkról. Az 5000 forint címletű ezüstérmét a drávaszentesi rendezvényen mutatták be. Téglalap-alakú, előlapján repülő fekete gólya, hátlapján pedig a Duna-Dráva Nemzeti Park egyik jellegzetes táji eleme, a partifecske üregeivel teli szakadópart látható.

A Föld Napja alkalmából Dr. Fazekas Sándor miniszter Pro Natura Díjat adományozott

Büki Józsefnek, a Keve András Madártani és Természetvédelmi Szakkönyvtár könyvtárosának, a természetvédelmi kutatás támogatása, a madárgyűrűzési adatbázis és a szakkönyvtár fejlesztése érdekében végzett munkájáért,

Dr. Isépy Istvánnak, a Budapesti Füvészkert nyugalmazott igazgatójának, a generációkat átívelő elméleti és gyakorlati oktatás, a hazai flórakutatás területén elért eredményeiért, a természeti értékek bemutatása érdekében végzett munkásságáért,

Szomor Dezsőnek, a Szomor Ökogazdaság ügyvezetőjének, az őshonos magyar háziállatok génmegőrzése, a vizes élőhelyek helyreállítása, a védett madárfajok populációjának fenntartása érdekében kifejtett tevékenységéért,

Dr. Tardy Jánosnak, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség szakmai tanácsadójának, a magyar örökség és természetvédelem terén hosszú időn át végzett munkássága, életútja elismeréseként.

Miniszter Úr Posztumusz Pro Natura Díjat adományozott
Flachner Zsuzsannának, az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet tudományos főmunkatársának – aki 2010-ben csendesen távozott közülünk – a természetvédelmi társadalmi szervezetek munkájának összehangolása, a Tisza-mente sokféleségének megőrzése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként – a díjat lánya vette át.

Miniszter Úr Pro Natura Emlékplakettet adományozott

Dr. Bajzáth Juditnak, a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgató-helyettesének, a természetközpontú szemléletformálás és ismeretterjesztés terén végzett munkájáért,

Beke Istvánnak, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület-vezetőjének, a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet területén végzett munkája, a dél-nyírségi erdők növelése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából,

Czirák Zoltánnak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Biodiverzitás Osztálya vezető-tanácsosának, az élővilág védelme érdekében végzett munkája elismeréseként,

Dr. Kiss Istvánnak, a Szent István Egyetem Állattani és Állatökológiai Tanszék egyetemi docensének, három évtizedes oktatói tevékenysége, a hazai kétéltű és hüllőfajok kutatása, a talajzoológia és az ökotoxikológia területén végzett munkájáért,

Kovács Bélának, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség osztályvezetőjének, közel három évtizedes természetvédelmi hatósági munkája elismeréseként,

Parrag Tibornak, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természet-megőrzési osztályvezetőjének, a Duna és a Dráva folyó vizes élőhelyeinek megőrzése, rehabilitációja érdekében végzett munkájáért,

Schmotzer Andrásnak, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság kutatási szakreferensének, a természeti értékek megóvása, védetté nyilvánítása, botanikai értékeinek felmérése terén kifejtett tevékenységéért,

Dr. Takács András Attilának, a Vidékfejlesztési Minisztérium Természetmegőrzési Főosztály főosztályvezető-helyettesének, a Természetvédelmi Információs Rendszer kialakítása, a konzervációbiológia és a természetvédelmi ismeretterjesztés érdekében végzett munkájáért,

Takács Gábornak, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi szakreferensének, a térség élővilágának monitorozása, a fajvédelmi programok megvalósítása, a vizes élőhelyek rekonstrukciója érdekében végzett munkájáért,

Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoportnak, két és fél évtizedes kutatási eredményeikért, különösen a tapolcai Berger Károly-barlang tavainak, ásványtársulásainak megismertetése érdekében végzett munkájukért. Az emlékplakettet átveszi:

Miniszter Úr Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott

Barabás Imrének, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság felszíni vízgazdálkodási ügyintézőjének, közel négy évtizedes szakmai munkája elismeréseként,

Czankáné dr. Pacsika Editnek, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság csoportvezetőjének, a természetvédelem érdekében végzett szervező munkájáért, koordinációs tevékenységéért,

Csáky Antal Péternek, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi területfelügyelőjének, a hűvös kontinentális erdősztyepp megőrzése terén elért eredményeiért,

Csikos Valériának, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság erdészeti referensének, a természetvédelmi értékek megóvását biztosító körzeti erdőtervek megvalósítása, az erdőgazdálkodás napi gyakorlatában történő alkalmazása érdekében végzett munkájáért,

Hajnis Róbertnek, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség tájvédelmi szakértőjének, a környezetvédelmi igazgatás területén kifejtett tevékenysége, különösen tájvédelmi munkája elismeréseként,

Hardy Ferencnek, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület-vezetőjének, a Somló Tájvédelmi Körzet értékeinek megőrzése érdekében végzett munkája elismeréseként,

Kassai Teréziának, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság vezető főtanácsosának, az Igazgatóság működtetéséhez szükséges pénzügyi, nyilvántartási, vagyonkezelési feladatok hatékony ellátásáért,

Dr. Kiss Gábornak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztálya tájvédelmi és ökoturisztikai referensének, a hazai egyedi tájértékek felmérése, kataszterezése, pályázatok kidolgozása, megvalósítása területén végzett munkájáért,

Mihalik Imrének, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület-vezetőjének, élőhely-rehabilitációs és rekonstrukciós munkája, népszerűsítő tevékenysége elismeréseként,

Nagy Zsuzsannának, a Vidékfejlesztési Minisztérium Természetmegőrzési Főosztálya birtokügyi referensének, a védett természeti területek országos nyilvántartása, a vagyonkezelési szerződések előkészítése terén végzett munkája elismeréseként,

Ugron Ákos Gábornak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztálya osztályvezetőjének, a természetvédelem és az erdőgazdálkodás összehangolása, a természeti értékek védelme érdekében végzett munkájáért,

Vozár Ágnesnek, a Vidékfejlesztési Minisztérium Természetmegőrzési Főosztálya Natura 2000 referensének, a gerinctelen állatfajok védelme, monitorozása, zoológiai szakértői tevékenysége elismeréseként.

Forrás: greenfo.hu