Rendezvénypályázat

Az európai Balassi-hagyomány központja, a www.balassi.eu pályázatot hirdet a VI. Bálint napi Balassi-fesztiválhoz kapcsolódó rendezvények megszervezésére. A pályázóknak 2010. február 14-én, Bálint napján vasárnap, vagy ennek előestéjén kell irodalmi estet tető alá hozniuk, s ezen derűsen fölidézni a XVI. századi európai költőóriás alakját. A 2010. év jubileumi alkalom: az 1580-as Hatvani vásárütés 430. évfordulója jut erre az esztendőre. Salánki György históriás éneke 1581-ből így idézi föl az egy évvel korábban, Szent György havában végrehajtott haditettet.Lovaggal, gyaloggal vitéz Balassa Házakat,

pénzes boltokat törött vala,
Gyermekeket, bulákat fogott vala,
Sok törököt nyakon kötöztet vala.
Nagy örömmel vitézek juttak vala,
Eger várában beszállottak vala,
Kótyavetyét mindjárt hánytak vala,
Istennek nagy hálákat ők adtak vala.

Balassi mint egri hadnagy vezette katonáit feltehetően Kisnánát, Domoszlót, Markazt, Abasárt, Gyöngyöst, Halászt, Atkárt, Hortot érintve a hatvani szandzsákságig. Egészen biztosan lóháton tette meg az utat, vitézeinek jó részével együtt. A 430. évfordulón, 2010-ben jó alkalom kínálkozik tehát arra, hogy a költő alakját mint igazi lovas vitézt idézzük fel. Az európai költőóriás nemcsak jószágként használta a lovakat, hanem kedvelte, sőt szerette is őket. Erről árulkodnak verssorai. Az jó hamar lovak is csak benned vigadnak./ Mert fáradság után füremedt tagokat/ Szép harmatos fűvel hizlalod azokat, /Új erővel építvén űzéshez inokat, írja Borivóknak való című versében. Kereskedőként is foglalkozott velük. Jó hamar lovakért járván Erdély földét/ nem nagy fáradság nélkül; fogalmaz egy költeményében.

A pályázat a rendezvény tervét kell, hogy tartalmazza, legföljebb 60 gépelt soros leírásban. Célszerű felsorolni a szereplők nevét, vázolni a rendezvény pénzforrásainak előteremtésére vonatkozó elképzeléseket. A fesztiválrendezvényeknek egy közös mozzanatuk van: az adott esztendőben Balassi-karddal kitüntetett magyar poéta és külföldi műfordító megnevezése a közönség előtt. Boros rendezvényeken az első
koccintás ezen irodalmárok egészségére történik. A kitüntetettek nevét E-levélben kapja meg valamennyi pályázó előzetesen. A rendezvény többi része szabadon alakítható: a pályázók ötletei, elképzelései szerint  áll össze.
A pályaművet 2009. november 30-áig kell a balassi@balassi.eu címre eljuttatni. A legjobbnak talált három rendezvénytervet a www.balassi.eu honlap bemutatja a világhálón, emellett a szervezők és családtagjaik meghívóleveket kapnak a Bálint napi Balassi-fesztivál központi rendezvényére, a Balassi Bálint-emlékkard XIV. alkalommal történő átadására. Az utazás és a Budapesten tartózkodás költségeit a pályázók viselik, ehhez támogatást nem kapnak; a rendezvényen a közönség soraiban foglalnak helyet. A rendezvény alkalmával találkozhatnak kiemelkedő magyar irodalmárokkal, zeneművészekkel, alkotó értelmiségiekkel

Ti is, rárószárnyon járó hamar lovak,
Azkiknek hátokon az jó vitéz ifjak
Gyakorta kergetnek, s hol penig szaladnak,
Adassék egészség már mindnyájatoknak!

Forrás