Szövetséget kötöttek a klímabarát települések

Február 29-én Budapesten tartotta a Klímabarát Települések Szövetsége Egyesület alakuló közgyűlését. A KTSZE széleskörű együttműködésre törekszik más szervezetekkel, különösen civilekkel. A szervezet megalakulásának kezdeményezői a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézetében működő Éghajlatváltozás Kutatóműhely munkatársai (Antal Z. László és Takács-Sánta András) voltak. A KTSZE fő célja, hogy tömörítse azokat a településeket, amelyek önkormányzatai igyekeznek tenni az éghajlatváltozás káros hatásai ellen, és elősegítse az információk áramlását e települések között.

A KTSZE fontos előzménye az első hazai települési klímaprogramok elindulása (szintén az MTA SZKI ÉK kezdeményezésére). A 2007. évi előkészületek, mindenekelőtt a helyi klímastratégiáknak a képviselőtestületek általi elfogadása után 2008 elején a gyakorlatban is útjára indult a klímaprogram három hazai településen (Tatabánya, Pomáz, Hosszúhetény). E különböző méretű települések a remények szerint mintául szolgálhatnak további hazai városok és falvak számára. A KTSZE alapítói közé e három településen kívül Pilis és Albertirsa tartozik.

A településeknek a zöldrefestés elkerülése érdekében viszonylag komoly kritériumokat kell teljesíteniük ahhoz, hogy a KTSZE tagjává válhassanak, illetve tagságukat fenntarthassák. A taggá válás feltételei (a tagság fenntartásának feltételrendszere később kerül kidolgozásra):

– képviselőtestületi döntés a helyi települési klímastratégia elfogadásáról;
– a KTSZE elnöksége által jóváhagyott helyi települési klímastratégia;
– a település részéről egy koordinátor megnevezése, aki képviseli a települést az Egyesületben;
– helyi pénzalap létrehozása a képviselőtestület részéről a helyi klímaprogram költségeinek finanszírozására, valamint ennek az alapnak a feltöltése a program elindulásához elegendő pénzösszeggel (az éves tagdíj minimum háromszorosa);
– a csatlakozni kívánó település lélekszámával arányos összegű tagdíj befizetése az Egyesület számlájára.

Az alakuló közgyűlésen az alapító tagok megválasztották az egyesület elnökségét. Ennek tagjai: Antal Z. László (MTA SZKI, koordinátor), Birkás-Nagy Ágnes (titkár), Botos Barbara (Tatabánya), Dulai Gábor (Pomáz) és Herbert Tamás (Hosszúhetény).

A KTSZE széleskörű együttműködésre törekszik más szervezetekkel, különösen civilekkel. Egyik legfontosabb stratégiai partnere a Védegylet, amely már eddig is számos ügyben segítette a klímabarát településeket.
 
Forrás: Védegylet
 
 
 
 
Kapcsolódó anyag a Greenfón:
 
Klímabarát települések