Tisza Egyeztető Fórum

A Tisza Egyeztető Fórum a Tisza ügyéért tenni akarók együttműködési fóruma kíván lenni. Értelme egymás kölcsönös tájékoztatása, az egyéni és szükség esetén a közösen teendő lépések egyeztetése. A Fórum első találkozóját 2007. szeptember 27-én tartják Bodrogkeresztúron, melyre minden érintettet szeretettel várnak.

Tisza Egyeztető Fórum

2007. szeptember 27. /csütörtök/ 10.00

Bodrogkeresztúr

Sipos-köz 3. Székely fogadó

Meghívó

Dr. Veres Nándor, Nagykörü polgármestere tett javaslatot a Tisza Egyeztető Fórum megrendezésére, amelynek igénye többekben megfogalmazódott. Való igaz: mindannyiunk közös tapasztalata a Tisza-mente, általában a magyar vidék érdekérvényesítő erejének csekély volta.

Ugyanakkor valamennyien hallhattuk bármely minisztérium, főhatóság munkatársát fölkeresve: ugyan hány szerveződés szólalt már meg a Tisza ügyében, milyen eredménnyel, vajon melyiket kell „komolyan venni”? És egyáltalán: ki az „illetékes”.

Mi úgy véljük – rivalizálás helyett – mindenki illetékes, aki felelősségteljesen gondolkodik, értelmes dolgot javasol, érdemben tesz, befolyásol, tegye ezt állami szerv, önkormányzat, társadalmi mozgalom, szervezet, vagy magánszemély.

A Tisza Egyeztető Fórum nem csorbítja senki önállóságát, nem kíván szervezeti formát ölteni, hanem – elnevezésének megfelelően – megmarad a Tisza ügyéért tenni akarók együttműködési fórumának. Értelme – a kezdeményező szándékának megfelelően – egymás kölcsönös tájékoztatása, az egyéni és szükség esetén a közösen teendő lépések egyeztetése.

Összehívásának aktualitását egyrészt az adja, hogy a kormány 2007. január 24-i határozatának megfelelően újabb, az ősszel benyújtandó törvényjavaslat készül a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztéséről. Nincs tudomásunk arról, hogy e törvényjavaslat előkészítésébe bevonták volna a legközvetlenebbül érintetteket, a Tisza-mentén élőket.

Másik aktualitása, hogy megkezdődött az EU Vízkeret Irányelvének megfelelően a Tisza vízgyűjtő-gazdálkodási tervének készítése. A feladatot a szolnoki székhelyű KÖTI-KÖVIZIG kapta. Az EU Vízkeret Irányelve (14) cikkelye kimondja: „Ezen irányelv sikere a közösségi, a tagállami és a helyi szintű együttműködéstől és összehangolt intézkedésektől, valamint legalább ennyire az információktól, a konzultációktól, és a nyilvánosság – ide értve a vízhasználókat is – bevonásától függ.”
Leghatározottabb szándékunk szerint részesei kívánunk lenni e folyamatnak, mert a Tisza vízgyűjtő-gazdálkodási tervének készítését nem csak történelmi léptékű, egyedülálló mérnöki kihívásnak, hanem olyan társadalmi folyamatnak tekintjük, amely döntő mértékben meghatározhatja Magyarország Dunától keletre eső országrészének jövőjét, valamint a vízgyűjtő elv alapján a Kárpátok szegélyezte Tisza-vízgyűjtőn élők sorsát.

Hívunk és várunk minden érintettet Bodrogkeresztúrra, a Székely fogadóba 2007. szeptember 27-én, csütörtökön 10.00 órára.

Javasolt program:
10.00 Beérkezés, reggeli
10.15 Tisza Egyeztető Fórum dr. Veres Nándor bevezetőjével
11.00 Szünet
11.05 Tisza Egyeztető Fórum folytatás

Ajánljuk mindenki figyelmébe a nap további részét a III. Kárpátok-Tisza Fórum programterve szerint.

Bodrogkeresztúr, 2007. szeptember 1.

dr. Pulinka Mihály, házigazda

Egri Sándor, Kárpátok-Tisza Nemzetközi Fejlesztési Fórum

Kapcsolódó dokumentumok